Difference between revisions of "Download/pl"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (initial translation - part 1)
m (Community Supported: translation - part2)
Line 22: Line 22:
 
|}
 
|}
  
===Community Supported===
+
===Wspierane przez społeczność===
*A platform is community supported when users have created an installable version for that platform. Full functionality of GRAMPS is not guaranteed and some components may be disabled. Developers are dependent on the community to fix any issues that arise. The GRAMPS developers aim to have GRAMPS working on all platforms, but have no resources to do specific testing to assure this is the case on release of a new version.
+
*Platforma jest wspierana przez społeczność, gdzie użytkownicy tworzą instalowalne wersje dla danej platformy. Pełna funkcjonalność GRAMPS nie jest gwarantowana i niektóre komponenty mogą być wyłączone. Deweloperzy są zależni od społeczności w momencie pojawienia się specyficznych dla niej problemów. Celem deweloperów GRAMPS jest sprawienie, że będzie działał on na wszystkich platformach, ale nie posiadają oni wystarczających zasobów aby do testów aby być pewnymi tego w przypadku wypuszczania nowej wersji.
  
 
{| {{Prettytable}}
 
{| {{Prettytable}}
! Platform
+
! Platforma
! GRAMPS<br>Release
+
! Wydanie<br/>GRAMPS
! Download
+
! Pobierz
! Note
+
! Uwagi
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Windows
+
|<!-- Platforma -->Windows
|<!-- GRAMPS<br>Release -->3.1.3
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.1.3
|<!-- Download -->[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/gramps-3.1.3-1.exe gramps-3.1.3-1.exe] (6.7 MB)
+
|<!-- Pobierz -->[http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/gramps-3.1.3-1.exe gramps-3.1.3-1.exe] (6.7 MB)
|<!-- Note -->[[Windows_installer#Installation|Download and Install Windows Dependencies First]]
+
|<!-- Uwagi -->[[Windows_installer#Installation|Download and Install Windows Dependencies First]]
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Windows
+
|<!-- Platforma -->Windows
|<!-- GRAMPS<br>Release -->3.1.1
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.1.1
|<!-- Download -->[http://downloads.ormus.info/?path=./PortableApps&file=GrampsPortable_3.1.1.paf.exe GrampsPortable_3.1.1.paf.exe] (23.2 MB)
+
|<!-- Pobierz -->[http://downloads.ormus.info/?path=./PortableApps&file=GrampsPortable_3.1.1.paf.exe GrampsPortable_3.1.1.paf.exe] (23.2 MB)
|<!-- Note -->[http://www.ormus.info/archives/278-Portable-Gramps-Genealogy-in-your-Pocket.html Portable GRAMPS for PortableApps.com] all in one with no dependencies.
+
|<!-- Uwagi -->[http://www.ormus.info/archives/278-Portable-Gramps-Genealogy-in-your-Pocket.html Portable GRAMPS for PortableApps.com] wszystko w jednym bez zależności.
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->
+
|<!-- Platforma -->
|<!-- GRAMPS<br>Release -->
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
|<!-- Download -->
+
|<!-- Pobierz -->
|<!-- Note -->
+
|<!-- Uwagi -->
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Linux
+
|<!-- Platforma -->Linux
|<!-- GRAMPS<br>Release -->Assorted
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->Różne
|<!-- Download -->[[Installation#Automatic_download_and_install_of_GRAMPS|Automatic Installation]]
+
|<!-- Pobierz -->[[Installation/pl#Automatyczne pobieranie i instalacja GRAMPS|Automatyczna instalacja]]
|<!-- Note -->Depends on Version of Linux Used
+
|<!-- Uwagi -->Zależnie od użytej wersji Linuxa
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Linux
+
|<!-- Platforma -->Linux
|<!-- GRAMPS<br>Release -->Assorted
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->Różne
|<!-- Download -->[[Installation#Manual_download_and_install_of_GRAMPS|Manual Installation]]
+
|<!-- Pobierz -->[[Installation/pl#Ręczne pobieranie i instalacja GRAMPSa|Ręczna instalacja]]
|<!-- Note -->Depends on Version of Linux Used
+
|<!-- Uwagi -->Zależnie o użytej wersji Linuxa
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->
+
|<!-- Platforma -->
|<!-- GRAMPS<br>Release -->
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
|<!-- Download -->
+
|<!-- Pobierz -->
|<!-- Note -->
+
|<!-- Uwagi -->
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Linux Live CD
+
|<!-- Platforma -->Linux Live CD
|<!-- GRAMPS<br>Release -->3.0.1
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.0.1
|<!-- Download -->[http://downloads.sourceforge.net/gramps/ubuntu804-genealogy40-gramps301-i386.iso ubuntu804-genealogy40-gramps301-i386.iso]<br>(730 MB)
+
|<!-- Pobierz -->[http://downloads.sourceforge.net/gramps/ubuntu804-genealogy40-gramps301-i386.iso ubuntu804-genealogy40-gramps301-i386.iso]<br>(730 MB)
|<!-- Note -->[[Linux Genealogy CD|Linux Genealogy CD based on Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]
+
|<!-- Uwagi -->[[Linux Genealogy CD|Linux Genealogy CD bazujący na Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->
+
|<!-- Platforma -->
|<!-- GRAMPS<br>Release -->
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
|<!-- Download -->
+
|<!-- Pobierz -->
|<!-- Note -->
+
|<!-- Uwagi -->
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->BSD
+
|<!-- Platforma -->BSD
|<!-- GRAMPS<br>Release -->3.1.3_1
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.1.3_1
|<!-- Download -->[http://portsmon.freebsd.org/portoverview.py?category=science&portname=gramps FreeBSD port]
+
|<!-- Pobierz -->[http://portsmon.freebsd.org/portoverview.py?category=science&portname=gramps FreeBSD port]
|<!-- Note -->[[BSD_page|BSD Information]]
+
|<!-- Uwagi -->[[BSD_page|BSD Information]]
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->
+
|<!-- Platforma -->
|<!-- GRAMPS<br>Release -->
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->
|<!-- Download -->
+
|<!-- Pobierz -->
|<!-- Note -->
+
|<!-- Uwagi -->
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Solaris
+
|<!-- Platforma -->Solaris
|<!-- GRAMPS<br>Release -->3.0.1
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.0.1
|<!-- Download -->[[Solaris_page|Solaris Platforms]]
+
|<!-- Pobierz -->[[Solaris_page|Solaris Platforms]]
|<!-- Note -->Building of GRAMPS from source required
+
|<!-- Uwagi -->Budowa GRAMPS ze źródła jest wymagana
 
|-
 
|-
|<!-- Platform -->Mac OS X
+
|<!-- Platforma -->Mac OS X
|<!-- GRAMPS<br>Release -->3.1.2
+
|<!-- Wydanie<br/>GRAMPS -->3.1.2
|<!-- Download -->[[Using GRAMPS on Apple Mac]] (28MB)
+
|<!-- Pobierz -->[[Using GRAMPS on Apple Mac]] (28MB)
|<!-- Note -->New and relatively untested (July 2009). There was a missing file. Get it from [http://www.gramps-project.org/bugs/view.php?id=3177 here].
+
|<!-- Uwagi -->Nowy i względnie nieprzetestowany (Czerwiec 2009). Jest w niej brakujący plik. Pobierz go z [http://www.gramps-project.org/bugs/view.php?id=3177 stąd].
 
|}
 
|}
  

Revision as of 23:17, 22 February 2010

Ostatnie wydane wersje

Odwiedź następujące strony po instrukcje jak zainstalować:

Oficjalnie wspierane

  • Tylko platforma Linux jest oficjalnie wspierana przez deweloperów GRAMPSa jako że na tej właśnie platformie poprawiają oni i testują pojawiające się problemy oraz dokonują aktualizacji.
Platforma Wydanie
GRAMPS
Pobierz Uwagi
Linux Mieszane Instalacja z kodu źródłowego Wymagana budowa GRAMPSa z kodu źródłowego

Wspierane przez społeczność

  • Platforma jest wspierana przez społeczność, gdzie użytkownicy tworzą instalowalne wersje dla danej platformy. Pełna funkcjonalność GRAMPS nie jest gwarantowana i niektóre komponenty mogą być wyłączone. Deweloperzy są zależni od społeczności w momencie pojawienia się specyficznych dla niej problemów. Celem deweloperów GRAMPS jest sprawienie, że będzie działał on na wszystkich platformach, ale nie posiadają oni wystarczających zasobów aby do testów aby być pewnymi tego w przypadku wypuszczania nowej wersji.
Platforma Wydanie
GRAMPS
Pobierz Uwagi
Windows 3.1.3 gramps-3.1.3-1.exe (6.7 MB) Download and Install Windows Dependencies First
Windows 3.1.1 GrampsPortable_3.1.1.paf.exe (23.2 MB) Portable GRAMPS for PortableApps.com wszystko w jednym bez zależności.
Linux Różne Automatyczna instalacja Zależnie od użytej wersji Linuxa
Linux Różne Ręczna instalacja Zależnie o użytej wersji Linuxa
Linux Live CD 3.0.1 ubuntu804-genealogy40-gramps301-i386.iso
(730 MB)
Linux Genealogy CD bazujący na Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)
BSD 3.1.3_1 FreeBSD port BSD Information
Solaris 3.0.1 Solaris Platforms Budowa GRAMPS ze źródła jest wymagana
Mac OS X 3.1.2 Using GRAMPS on Apple Mac (28MB) Nowy i względnie nieprzetestowany (Czerwiec 2009). Jest w niej brakujący plik. Pobierz go z stąd.