Census/pl

From Gramps
Revision as of 04:15, 30 October 2011 by Gioto (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Spis statystyczny - służy dostarczeniu informacji niezbędnych do ustalenia stanu oraz struktury zjawisk w ściśle określonym momencie czasu. Dostarcza on wielu informacji, w tym danych na temat ludności takie jak wiek, zawód, poziom wykształcenia, płeć, itp.

Po więcej informacji zobacz wersję angielską tego artykułu.

Linki zewnętrzne