Open main menu

Gramps β

Census/pl

Spis statystyczny - służy dostarczeniu informacji niezbędnych do ustalenia stanu oraz struktury zjawisk w ściśle określonym momencie czasu. Dostarcza on wielu informacji, w tym danych na temat ludności takie jak wiek, zawód, poziom wykształcenia, płeć, itp.

Po więcej informacji zobacz wersję angielską tego artykułu.

Linki zewnętrzne