Template:Using Gramps/whatisgramps contents/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search

Podręcznik użytkownika GRAMPSa zawiera wszechstronną informację o wszystkich aspektach używania programu. Podręcznik użytkownika dostępny jest w kilku wersjach językowych angielskiej, francuskiej, holenderskiej and słowackiej, a najbardziej aktualną wersję podręcznika dla wersji 3.0 możesz znaleźć tutaj.

Możesz też znaleźć dodatkowe artykuły na temat:

Tutoriale : Recording UK Census data (ang) - Tworzenie własnej strony za pomocą GRAMPSa - Raporty w innym języku- Dodawanie spisu treści do raportu - Więcej

Jak mogę zrobić...?: Krótkie pytania i krótkie odpowiedzi.

Porady : Skróty klawiaturowe - Więcej

Logika Grampsa : Scalanie osób - Więcej

Przykłady : Filtry - Więcej