Changes

Jump to: navigation, search

Nl:GRAMPS 3.0 Wiki Handleiding - Familiestambomen beheren

271 bytes added, 19:50, 7 October 2008
Een reservekopie van een familiestamboom maken
== Een reservekopie van een familiestamboom maken ==
The safest way to backup your GRAMPS Family Tree is to export to '''GRAMPS XML''' format (or '''GRAMPS Package''' to include items from your Gallery) and copy the resultant file to a safe place, preferably in a different building.
You can use the Archive feature to store snapshots De veiligste methode om een reservekopie te maken van uw familiestamboom is een export naar het '''GRAMPS-XML''' formaat (of your treehet '''GRAMPS Pakket''' waar ook bestanden voor uw galerij worden opgeslagen). These snapshots can be used as simple backupsVervolgens kopieert u de onstane bestand op een veilige plaats, very useful if you want to try something that you might later want to undo. However this method should not be used for standard backups, as it will not survive a hard disk crash or most of the other disasters that can befall a computerliefst zelfs in een ander gebouw.
U kunt de archiefeigenschappen benutten om momentopnames te maken van uw familiestamboom. Deze momentopnamen kunnen gebruikt worden als eenvoudige reservekopieën. Ze zijn zeer handig om iets uit te proberen om dan later deze acties misschien te annuleren. Let echter op: deze methode is niet aangewezen om een normale reservekopie te maken. Deze methode overleeft een defect aan uw harde schijf niet, net zomin als de meeste van de andere rampen die bij een computersysteem kunnen voorkomen. ''For advanced usersVoor meer ervaren gebruikers:'' each database is stored elk gegevensbestand wordt onder een eigen submap geplaast in its own subdirectory under ~de {{man label|/home/user/.gramps}} map. A manual backup can be made by backing up this directoryU kunt een manuele reservekopie maken door deze map te kopieren.
== Een familiestamboom archiveren ==
3,245
edits

Navigation menu