Changes

Jump to: navigation, search

Database Formats/tr

175 bytes added, 7 January
Table of Changes
Gramps default data format has evolved over time. Each major change in format usually results in an increase in the major version number.
=== Table of Changes Değişiklik Tablosu ===
This table lists the database changes for each versionBu tablo, her sürüm için veritabanı değişikliklerini listeler.* See also Daha ayrıntılı bir özet için ayrıca [[Gramps XML/tr|Gramps XML]] - for a more detailed summary'e bakın.
{|{{prettytable}}
!Gramps
!DatabaseVeri tabanı!Changes from previous versionÖnceki sürümden değişiklikler
|-
|Gramps 5.1
|19
|
* [[Gramps_Glossary/tr#sqlite|SQLite]] is the new default , yeni varsayılan DB-API backendarka ucudur* BSDDB remains available as a Legacy backend , eski bir arka uç olarak kullanılabilir durumda bırakıldı
|-
|Gramps 5.0
|19
|
* [[Database_Backends/tr|database backendVeri tabanı arka ucu]] become plugins via the , [[DB-API_Database_Backend/tr|DB-API Database BackendVeritabanı Arka Ucu]]aracılığıyla eklentiler haline getirildi* [[Gramps_Glossary/tr#bsddb|BSDDB]] is defaultvarsayılan* DB-API (SQL) is tested as viable replacement, geçerli bir yedek olarak test edildi
* Convert default handle to string
|-
|18
|
* added PlaceNames Yerlere YerAdları (with Date and LanguageTarih ve Dil ile birlikte) Placeeklendi
|-
|Gramps 4.1
|17
|
* added Tags to EventEtkinlik, PlaceYer, RepositoryDepo, Source, and CitationKaynak ve Alıntıya Etiketler eklendi* added alternate names to PlaceYere alternatif adlar eklendi* Source.data became , SourceAttributesoldu
* Added optional support for checksum on Media object
* Added PlaceRef and Place Hierarchiesve Yer Hiyerarşileri Eklendi
|-
|Gramps 3.4 - 4.0
|16
|
* converted SourceRef to new Citation objectyeni Alıntı nesnesine dönüştürdü* Source and Citation objects gained a private flagKaynak ve Alıntı nesnelerine özel bayrak
|-
|Gramps 3.1 - 3.3
|15
|
* added Tags to PersonKişi, Family, and NoteAile ve Nota Etiketler eklendi* added Surname listSoyadı listesi eklendi* removed Marker İşaretçi kaldırıldı
|-
|Gramps 3.0
|14
|
* added newyear to DatesTarihe yeniyıl eklendi* Replace plain text with Notlarda düz metin StyledText in Notesile değiştirildi
|-
|Gramps 2.x
|13
|
* changed name formats Ad biçimleri değiştirildi
|-
|Gramps 1.x
|N/AYOK
|
* Used Doğrudan XML directlykullanıldı
|}
460
edits

Navigation menu