Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 3/sk

12,601 bytes added, 12:32, 8 November 2021
no edit summary
[[File:Menubar-ReportsOverview-50.png|thumb|right|450px|Obrázok {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Položka ponuky pre {{man menu|Správy-->Knihy...}}]]
Táto časť popisuje správu Kniha, ktorá je k dispozícii v programe Gramps.
 
=Knihy=
 
Správa Knihy umožňuje vytvoriť vlastnú '''genealogickú knihu''', ktorá obsahuje zbierku textových a grafických správ o dedičstve v jednom dokumente (t. j. v knihe).
 
Jediná správa, ktorá je k dispozícii v rámci tejto správy, je správa Knihy.
 
Keď v ponuke vyberiete {{man menu|Správy-->Knihy...}}, zobrazí sa hlavné dialógové okno {{man menu|Kniha}}.
{{-}}
==Dialógové okno Správa kníh==
 
[[File:ManageBooks-dialog-50.png|thumb|400px|right|Obrázok {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Správa kníh - dialógové okno]]
 
Hlavné dialógové okno {{man label|Správa kníh}} má tri časti {{man label|Názov knihy:}}, {{man label|Dostupné položky}} a {{man label|Aktuálna kniha}}
 
 
Ak chcete začať vytvárať vlastnú genealogickú knihu, kliknite na tlačidlo {{man button|OK}} po vykonaní všetkých výberov správ, ktoré majú byť zahrnuté, a prípadne ich nakonfigurovaní (alebo prekonfigurovaní) alebo len na prijatie predvolených nastavení; zobrazí sa dialógové okno {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_3/sk#Dialógové_okno_Generovanie_Knihy|Generovanie Knihy]]}}.
 
===Názov knihy===
Názov {{man label|Názov knihy:}} (<kód>Nová kniha</kód>predvolené) textové vstupné pole zobrazuje názov aktuálnej knihy. Zmeňte ho a uložte si vlastnú knihu (súbor nakonfigurovaných výberov) na budúce použitie, pričom v takom prípade môžete pole najprv zmeniť tak, aby obsahovalo akýkoľvek názov. Ak načítate uloženú knihu (pozri nižšie), zobrazí sa názov tejto knihy - ktorý potom môžete zmeniť, ak chcete uložiť mierne odlišnú konfiguráciu.
 
====Panel s názvom knihy====
 
Horná horizontálna sada ikon panela nástrojov v blízkosti poľa {{man label|Názov knihy:}} pôsobí na celú knihu a umožňuje nasledujúce funkcie:
* Tlačidlo s ikonou {{man label|Vymazať knihu}} vymaže všetky predtým vybrané položky {{man label|Dostupné položky}} z časti {{man label|Aktuálna kniha}}.
* Tlačidlo ikony {{man button|Uložiť aktuálnu sadu nakonfigurovaných výberov}} uloží aktuálnu knihu (pod názvom, ktorý bol predtým zadaný do textového poľa {{man label|Názov knihy:}}) pre budúce použitie, ak názov knihy už existuje, budete požiadaní, či chcete {{man button|Pokračovať}} uložiť nad ním, alebo môžete {{man button|Zrušiť}} a zadať iný názov. {{man menu|Uloženie knihy uloží aj konfiguráciu pre každú z {{man label|Dostupné položky}}, ktoré ste nastavili.}}
{{-}}
[[File:OpenPreviouslyCreatedBook-AvailableBooks-dialog-50.png|thumb|400px|right|Obrázok {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Ikona "Otvoriť predtým vytvorenú knihu" a výsledná ikona "Dostupné knihy" - dialógové okno]]
 
* Výberom tlačidla ikony {{man button|Otvoriť predtým vytvorenú knihu}} otvoríte okno {{man label|Dostupné knihy}}, v ktorom sa zobrazia všetky vaše predtým uložené knihy. V tomto okne buď dvakrát kliknite na názov konkrétnej knihy, alebo ju najprv vyberte a potom stlačte {{man button|OK}}, aby sa kniha následne načítala.
{{-}}
[[File:ManagePreviouslyCreatedBooks-AvailableBooks-dialog-50.png|thumb|400px|right|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Ikona "Spravovať predtým vytvorené knihy" a výsledná ikona "Dostupné knihy" - dialógové okno]]
 
* Tlačidlom ikony {{man button|Správa predtým vytvorených kníh}} môžete otvoriť aj trochu iné okno {{man label|Dostupné knihy}}, v ktorom sa zobrazí zoznam dostupných kníh, a pomocou tlačidla {{man button|Odstrániť}} môžete vybranú knihu odstrániť.
{{-}}
 
===Dostupné položky===
V strednej časti {{man label|Dostupné položky}} sa nachádza zoznam položiek, ktoré sú k dispozícii na zaradenie do knihy.
{{-}}
 
===Dostupné položky výberu===
 
Takmer všetky položky dostupné na zaradenie do knihy sú textové alebo grafické zostavy, a preto sú k dispozícii vo forme samostatných zostáv (ich jednotlivé dokumentácie nájdete v [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports/sk|Register správ]]). Výnimkou sú nasledujúce položky, ktoré sú k dispozícii len ako položky knihy, v knižnej zostave:
 
====Abecedný register====
 
[[File:AlphabeticalIndex-item-BooksReport-options-50.png|thumb|right|350px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Abecedný zoznam - položka]]
 
Táto položka vytvorí stránku(-y) s abecedným registrom osôb zaznamenaných do vybraných textových správ.
 
Na karte ''Možnosti správy'' môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať jazyk {{man label|preklad:}}.
{{-}}
 
====Vlastný text====
 
[[File:CustomText-item-BooksReport-options-50.png|thumb|right|350px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Vlastný text - položka]]
 
Položka {{man label|Vlastný text}} vytvorí stránku s tromi odsekmi, z ktorých každý obsahuje vlastný text:
* ''Úvodný text:''
* ''Stredný text:''
* ''Záverečný text:''
Vstupné textové polia sú rozbaliteľné, takže tam môžete vložiť naozaj všetok text, ktorý chcete.
V spodnej časti okna sa zobrazia niektoré '''Možnosti dokumentu''': tu môžete vybrať '''Štýl'''. Môžete si vybrať predvolený štýl alebo kliknúť na tlačidlo {{man button|Editor štýlu...}}. Tým sa zobrazí okno {{man label|Editor štýlu}}, v ktorom môžete pridávať a odstraňovať štýly. Podrobnejšie informácie nájdete aj v [[Gramps_5.1_Wiki_Manuál_-_Settings#Editor_štýlu|Editor štýlu]]. Táto položka bola určená na epigrafy, venovania, vysvetlivky, poznámky a podobne.
{{-}}
 
====Obsah====
 
[[File:TableOfContents-item-BooksReport-options-50.png|thumb|right|350px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Obsah - položka]]
 
Obsah sa vytvára pre knihu ako zoznam častí knihy alebo dokumentu usporiadaný v poradí, v akom sa jednotlivé časti objavujú.
 
Na karte ''Možnosti zostavy'' môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať jazyk {{man label|Preklad:}}.
 
{{man label|Pri výstupe súboru ''Open Document Text''(ODT)|sa do dokumentu vloží obsah a register, ale Gramps ich nevytvorí. Kliknite na ne pravým tlačidlom myši v LibreOffice a potom kliknite na "Aktualizovať register alebo obsah" v kontextovej ponuke, aby sa tieto položky vygenerovali.}}
{{-}}
 
====Titulná strana====
 
[[File:TitlePage-item-BooksReport-options-50.png|thumb|right|350px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Titulná strana - položka]]
 
:Ak ste vybrali položku {{man label|Titulná strana}} a kliknutím na tlačidlo {{man button|Pridať}} vložíte túto položku do knihy a kliknete na tlačidlo {{man button|Predvoľby}} (Konfigurácia aktuálne vybranej položky), zobrazí sa okno {{man label|Titulná strana}}.
 
Na karte {{man label|Možnosti správy}} máte k dispozícii tri textové vstupné polia, v ktorých môžete zmeniť '''Názov:''', '''Podnadpis:''' a '''Pätičku:''' z poskytnutého vzorového textu.
 
Medzi nadpis a pätičku môžete voliteľne umiestniť {{man label|Obrázok:}}, a to výberom tlačidla {{man button|Vyberte existujúci mediálny objekt}}, ktoré zobrazí {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manuál_-_Vkladanie_a_úprava_údajov:_detail_-_časť_1#Vyberte_mediálny_objekt_selektor|Vyberte mediálny objekt]]}} výberové dialógové okno, v ktorom môžete vybrať existujúci obrázok, ktorý chcete.
 
Môžete tiež zmeniť {{man label|Veľkosť obrázka:}} z predvoleného nastavenia.
 
V spodnej časti okna sa zobrazujú niektoré '''Možnosti dokumentu''': tu môžete vybrať '''Štýl'''. Môžete si vybrať predvolený štýl alebo kliknúť na tlačidlo {{man button|Upravovač štýlu...}}. Tým sa zobrazí okno {{značka človeka|Editor štýlov}}, v ktorom môžete pridávať a odstraňovať štýly. Podrobnejšie informácie nájdete aj v [[Gramps_5.1_Wiki_Manuál_-_Nastavenia#Upravovač štýlov|Upravovač štýlov]].
 
Keďže môžete konfigurovať rôzne prvky, túto položku môžete použiť na vytvorenie titulných stránok pre celú knihu, jej kapitolu alebo aj pre jednu položku.
{{-}}
 
==== Aktuálna kniha===
V spodnej časti {{man label|Aktuálna kniha}} sú uvedené aktuálne vybrané položky v poradí, v akom sa budú zobrazovať v knihe.
{{-}}
====Pruh nástrojov Aktuálna kniha====
 
Pravá spodná zvislá sada ikon na paneli nástrojov vedľa tabuľky oddielu {{značka človeka|Aktuálna kniha}} pracuje s oddielmi a umožňuje nasledujúce funkcie:
 
* Pomocou ikony {{man button|'''+'''' Add an item to the book}} ikony pridáte vybranú položku z horného zoznamu sekcií {{man label|Available items}} do spodného zoznamu sekcií {{man label|Current book}}. Dvojklikom na vybranú položku (horného zoznamu) ju tiež pridáte.
* Pomocou tlačidla {{man button|'''-'''' Odstrániť aktuálne vybranú položku z knihy}} s ikonou odstránite položku zo spodného zoznamu sekcií {{man label|Aktuálna kniha}}.
* Pomocou ikony {{man button|'''Up arrow'''' Move current selection one step up in the book}} zmeníte poradie vybranej položky v zozname {{man label|Current book}}.
* Pomocou tlačidla {{man button|'''Down arrow'''' Move current selection one step down in the book}} ikony zmeníte poradie vybranej položky v {{man label|Current book}}.
* Pomocou ikonového tlačidla {{tlačidlo {{man|Konfigurovať aktuálne vybranú položku}} môžete konfigurovať možnosti vybranej '''položky''' v {{tlačidlo {{man|Aktuálna kniha}} -- musíte však najprv vybrať položku. Dvojitým kliknutím na položku sa tiež spustí konfiguračné dialógové okno. Dialógové okno konfigurácie vyvolané tlačidlom ikony {{man button|Konfigurovať aktuálne vybranú položku}} je špecifické pre danú položku. Ak sa rozhodnete položku nekonfigurovať, pre všetky potrebné možnosti sa použijú niektoré predvolené hodnoty. Spoločnou voľbou pre takmer všetky položky knihy je stredová osoba: osoba, na ktorej je položka vycentrovaná. Vďaka tejto možnosti môžete vytvoriť knihu s položkami sústredenými na rôzne osoby (napr. predkovia vašej mamy a otca ako samostatné kapitoly). V predvolenom nastavení je stredová osoba nastavená na {{man label|Aktívna osoba}}.
{{-}}
 
==Dialógové okno Generovanie knihy==
 
[[File:GenerateBook-dialog-50.png|thumb|400px|right|Obrázok {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Generovanie knihy - dialógové okno]]
 
Dialógové okno {{man label|Generovať knihu}} sa zobrazí po výbere {{man label|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports_-_part_3/sk#Dialóg správy_kníh|Správa kníh]]}} dialógového okna {{man button|OK}} tlačidla na prijatie predvolených nastavení a začatie tvorby vlastnej genealogickej knihy.
 
Sú tu dve časti {{man label|Možnosti papiera}} a {{man label|Možnosti dokumentu}}:
 
===Papierové možnosti===
{{man label|Možnosti papiera}}, kde môžete zmeniť veľkosť a orientáciu formátu papiera a všetky okraje. Namiesto toho je k dispozícii zaškrtávacie políčko na použitie metrických hodnôt.
 
===Možnosti dokumentu===
 
V časti {{man label|Možnosti dokumentu}} môžete zmeniť:
*{{man label|Výstupný formát:}} pomocou rozbaľovacej ponuky môžete zmeniť výstupný formát:
** ''PDF dokument''
** ''PostScript''
** ''OpenDocument Text''
** ''Tlačiť...''
*{{zaškrtávacie políčko|0}} {{man label|Otvoriť v predvolenom prehliadači}} ak je začiarknuté, umožní vám otvoriť dokument v predvolenom prehliadači, napr. v [http://www.libreoffice.org/download/ LibreOffice] Word Processor. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
*{{man label|Názov súboru:}} zadajte názov súboru, všimnite si, že prípona názvu súboru sa mení v závislosti od výstupného formátu. napr: Pre ''PDF dokument'' je predvolená hodnota <code>/yourhomedir/<názov rodokmeňa>_book.pdf</code> a ''OpenDocument Text'' je predvolená hodnota <code>/yourhomedir/<názov rodokmeňa>_book.odt</code> atď.
 
=== Pozri tiež ===
* [[Add_Table_of_Contents_or_Index_to_reports|Pridanie obsahu tabuľky alebo indexu do knihy správ]]
{{-}}
<hr>
Späť na [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports/sk|Index of Reports]].
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 2/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Reports - part 4/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Reports - part 3}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation]]
[[Category:Plugins]]
1,074
edits

Navigation menu