Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Ако некој податок во кое било јазиче е променет, ќе се појави прозорец со тревога, потсетувајќи ве да одберете од следниве опции: затворање на дијалогот без претходно зачувување, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување {{man button|Во ред}} непсредно непосредно ќе се зачуваат промените во базата. Нема потреба за операцијата Зачувај, бидејќи сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не е, тогаш нема податоци.}}
513
edits

Navigation menu