Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Главниот дел од прозорецот прикажува јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазичето за да ги погледнете или уредувате неговите содржини. Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}}. Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажи}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваат промените во базата на податоци (ќе запише на диск). Сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во него.}}
Јазичето '''Галерија''' Ви овозможува зачувување и прикажување на слики и други медиумски објекти поврзани со даден извор (на пример , слика на извод за раѓање). Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви медиумски објекти и Ви дава минијатури на сликовните датотеки. Други објекти како што се аудио-, видео - датотеки итн., се прикажани со соодветната Грампс икона. Со копчињата '''+''' , '''Избери''' , '''Уреди''' и '''-''' можете да додавате нова слика, да додадете упатување на постоечка слика, променување на постоечка слика и отстранување на линк до медиумски објект на врската. Забележете дека копчињата '''Уреди''' и '''-''' стануваат достапни само кога е избран медиумски објект од списокот.
*Податоци
Јазичето '''Податоци''' прикажува парови „Клуч/Вредност“ што може да бидат поврзани со изворот. Тие се слични со „Особини“ користени за други видови на Грампс записи. Разликата помаѓу паровите „Клуч/Вредност“ и „Особини“ е тоа што Особините особините можат да имаат упатувања на извори и забелешки, додека паровите Клуч/Вредност немаат.
Во средишниот дел од прозорецот има список на сите постоечки парови Клуч/Вредност. Копчињата '''+''' и '''-''' Ви дозволуваат додавање и отстранување на парови. За да го промените Клучот или Вредноста, прво одберете го посакуваниот внес. Потоа , кликнете на келијата ќелијата Клуч или Вредност на тој внес и впишете го Вашиот вашиот текст. Кога ќе завршите, кликнете надвор од келијата за да излезете од уредувачкиот мод.
*Репозиториуми
Јазичето '''Репозиториуми''' ги прикажува упатувањата на репоситориумите репозиториумите што го содржат изворот. Списокот може да се подреди по секој од неговите заглавјазаглавиа: '''ИД''' , '''Наслов''' , '''Повикувачки број''' и '''Вид''' . Со двоен-клик на внесот можете да видите и уредите запис. Можете, исто така, да уредите упатување. Копчињата од страната на јазичињата Ви дозволува додавање нов репоситориумрепозиториум, линк до (или да поделите) постоечки репозиториум, уредување на упатување до репоситориум репозиториум или отстранување на упатувањето.
*Упатувања
'''Забелешка:'''
Само примарни објекти се прикажуваат во јазичето '''Упатувања''' : Лице, Семејство, Настан, Место или Медиумски објект. Кон секундарните објекти, како што се Имиња и Особини може да се пристапи преку примарните објекти на кои што коишто тие припаѓаат.
== Уредување на информации за места ==
[[Image:merge-plc.png|thumb|right|250px|Fig.x.xx Спои места]]
За да уредите информација за место, префрлете се во Погледот Места и изберете го посакуваниот внес од списокот со места. Со двоен-клик на внесот или клик на копчето {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниот дијалог {{man label|Уредувач на местo}} :
513
edits

Navigation menu