Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/sk

5,011 bytes added, 09:47, 22 November 2021
Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli
{{languagesman index/sk|Gramps_5Gramps 5.1_Wiki_Manual 1 Wiki Manual/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - PrefaceWhat's new?/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Preface}}
Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.
používanie.
__FORCETOC__
 
== Prečo používať Gramps? ==
 
Väčšina genealogických programov umožňuje zadávať informácie o vašich predkoch a
potomkoch. Zvyčajne môžu zobrazovať rodinné vzťahy prostredníctvom tabuliek, grafov,
alebo prehľadov. Niektoré umožňujú pripojiť obrázky alebo iné médiá. Väčšina z nich vám umožňuje zahrnúť
informácie o ľuďoch, aj keď títo ľudia nie sú príbuzní primárnej rodiny, ktorú skúmate. A môžu obsahovať funkcie, ktoré vám umožnia vymieňať si
údaje s inými programami a tlačiť rôzne typy správ.
 
Gramps má všetky tieto schopnosti a ešte viac. Najmä vám umožňuje integrovať útržky
a kúsky údajov, ktoré vzniknú pri vašom výskume, a uložiť ich na jedno miesto vo vašom počítači. Potom môžete počítač používať na manipuláciu, harmonizovanie a
analýzu údajov namiesto toho, aby ste sa trápili so stohmi papiera.
<span id="Typografické konvencie">
 
== Typografické konvencie v Gramps Wiki manuáli ==
</span>
<onlyinclude>V tejto knihe sú niektoré slová označené špeciálnou typografiou:
* [[Write_a_%22How_Do_I...%22_Article#Create_a_page|Internal links]] (alias: hotlinky, hypertextové odkazy) označujú terminológiu alebo postupy, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené na inom mieste (na tejto istej alebo inej webovej stránke) interne v rámci wiki projektu Gramps.
 
* [https://wikipedia.org/wiki/Wikipedia:External_links Externé odkazy] označujú terminológiu, ktorá nie je špecifická pre Gramps a ktorej dobre definované vysvetlenie možno nájsť na webovej stránke mimo wiki Gramps-Project.
 
*Programy
 
*<pre>Príkazy, ktoré zadávate v príkazovom riadku</pre>
 
*''Názvy súborov''' alebo <code>Názvy súborov</code>
 
*<tt>''Nahraditeľný text''</tt>
 
*{{man label|Označenia}} pre tlačidlá a iné časti grafického rozhrania. Koncové &#x25B4; a &#x25BE; v záhlaví stĺpca označuje poradie stĺpca v tabuľke. &#x25C2; viac záhlaví alebo záložiek &#x25B8;
 
*{{man tooltip|Text nápovedy}} pre nápovedu pri prebehnutí alebo umiestnení kurzora myši (tzv. nástrojové popisky), ktoré identifikujú prvky grafického rozhrania
 
*Výbery z ponuky vyzerajú takto: {{Man menu|Ponuka -> Podponuka -> Položka ponuky}} (Medzery by mali uzatvárať <code>-></code>, aby automatický preklad webovej stránky rozpoznal slová ponuky.) Vyskakovacia ponuka grampletu je označená {{Man button|&or;}} (''tlačidlom šípky nadol'').
 
*{{man button|Tlačidlá}}, na ktoré môžete kliknúť
 
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Disclosure_widget Zverejňovací trojuholník] uzol {{man button|&#x25B6;}} rozbalí alebo {{man button|&#x25BC;}}zbalí zverejňovací trojuholníkový widget. Všetky uzly režimu stromového zobrazenia možno súčasne zbaliť alebo rozbaliť z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.
 
*{{Man key press|CTRL|D}} [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Keybindings/sk|Klávesové skratky]], ktoré môžete stlačiť na klávesnici.
 
*<tt>Všetko, čo napíšete</tt>
 
*{{checkbox|1|Začiarknuté}} - Začiarkávacie políčko, ktoré je &#x2611; označené
*{{checkbox|0|Nezačiarknuté}} - Začiarkávacie políčko, ktoré je &#x274f; nevyznačené
*[[File:RadioButton_Selected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je ◉ vybrané
*[[File:RadioButton_Deselected.png|21px]] - Rádiové tlačidlo, ktoré je &#128280; nevybrané
* Skrátené [[Genealogy_Glossary#latin|Latinské zápisy]]: <abbr title="exempli gratia - latinský výraz znamenajúci "napríklad" >napr.</abbr>, <abbr title="et cetera - latinský výraz znamenajúci "a tak ďalej" >teda </abbr>, <abbr title="id est - latinský výraz znamenajúci "to je" >napr.</abbr>, <abbr title="nota bene (jednotné číslo), notate bene (množné číslo) - latinský výraz znamenajúci "dobre si všimnite" >N. B.</abbr>, <abbr title="post scriptum - latinská fráza s významom "postskriptum - po tom, čo bolo napísané"">P.S.</abbr>, <abbr title="videlicet - latinská fráza s významom "totiž"; "vtip"; "presne"; "teda"">viz.</abbr>, <abbr title="versus - latinská fráza s významom "proti"">vs,</abbr>
 
Príručka poskytuje aj rôzne ďalšie informácie v nasledujúcich tipoch a poznámkach:
 
{{man tip| 1=Ukážka tipu |2=Tipy a kúsky dodatočných informácií budú vyzerať takto.}}
 
{{man note|Ukážka poznámky |Poznámky budú vyzerať takto.}}
 
Nakoniec sú tu [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/sk|varovania]], ktoré vás upozorňujú, kde by ste mali byť opatrní:
 
{{man warn|Príklad varovania |Takto vyzerá varovanie. Ak existuje možnosť, že sa dostanete do problémov, budete vopred upozornení.}}</onlyinclude>
{{-}}
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - What's new?/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Preface}}
{{grampsmanualcopyright}}
 
[[Category:Sk:Documentation]]
1,074
edits

Navigation menu