Changes

Jump to: navigation, search

Sk:Gramps 5.1 Wiki manuál - Predslov

662 bytes added, 09:26, 25 October 2021
Created page with "{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki manuál/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Začíname/sk|5.1}} {{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_manuál_-_Predslov}} Gramps je softvérový balík navr..."
{{man index/sk|Gramps 5.1 Wiki manuál/sk|Gramps 5.1 Wiki Manual - Začíname/sk|5.1}}
{{languages/sk|Gramps_5.1_Wiki_manuál_-_Predslov}}


Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.

Gramps je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete voľne vytvárať
kópie a šíriť ho ďalej. Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps výkonný, ale zároveň jednoduchý na
používanie.
__FORCETOC__
1,074
edits

Navigation menu