Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual - Preface/sk

313 bytes added, 05:53, 25 October 2021
no edit summary
{{stub}}Gramps je softvérový balík navrhnutý pre genealogický výskum. Hoci je podobný iným genealogickým programom, Gramps ponúka niektoré jedinečné a výkonné funkcie, o ktorých si povieme nižšie.
{{man index/sk|Gramps 5je softvérový balík s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že môžete slobodne vytváraťkópie a šíriť ho ďalej.1 Wiki Manual/sk|Je vyvíjaný a udržiavaný celosvetovým tímom dobrovoľníkov, ktorých cieľom je, aby bol program Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting Started/sk|5.1}}výkonný, ale zároveň jednoduchý na{{languages/sk|Gramps_5používanie.1_Wiki_Manual_-_Preface}}{{grampsmanualcopyright/sk}} [[Category:Sk:Documentation]]__FORCETOC__
1,074
edits

Navigation menu