Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Јазичето {{man label|СПД}} (Световни последни денови) прикажува информации за СПД обредот „Врзан за сопружник“ . Податокот може да вклучи датум, СПД храм и место. Состојбата на обредот може да се опише преку изборите достапни во појавувачкото мени '''Состојба''' и исто така може да биде упатено преку соодветните копчиња '''Извори...''' и '''Забелешка''' .
За да уредите податоци за извори, префрлете се во погледот Извори и изберете го посакуваниот внес од списокот со извори. Двоен клик на тој внес или кликнете на иконата {{man button|Уреди}} од алатникот за да го повикате следниов дијалог {{man label|Уредувач на извори}}.
[[Image:edit-src.png|right|thumb|150px|Уредувач на извори]]
Главниот дел од прозорецот прикажува јазичиња што содржат различни категории на информации. Кликнете на јазичето за да ги погледнете или уредувате неговите содржини. Долниот дел од прозорецот има копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}}. Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажиl}} ќе се затвори прозорецот без применување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Со кликнување на копчето {man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа зачуваат промените во базата на податоци (ќе запише на диск). Сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката на јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во него.}}
Општите информации на горниот дел од прозорецот Ви дава даваат да дефинирате општи информации за изворот: неговиот {{man label|НасловTitleНаслов}} , {{man label|Автор}} , {{man label|Скратување}} и {{man label|Информации за Објавувањеобјавување}} . Можете да ја впишете оваа информација директно во придружните полиња.
Јазичињата ги овозможуваат следниве категории на информации на податоците за изворот:
513
edits

Navigation menu