Changes

Jump to: navigation, search
Вовед
Дијалогот често вклучува и серија на „јазичиња на книга“ што ги групираат информациите во поткатегории. На пример, дијалогот Уреди лице, меѓу другото, има јазичиња за поткатегориите како што се Настани, Особини, Адреси и Забелешки.
{{man note|1=Копчиња Додадидодади, Отстрани отстрани и Уредиуреди|2=Во најголемиот број случаи, Грампс користи {{man button|+}} што одговара на {{man button|Додади+}} , {{man button|-}} што одговара на '''Отстрани''' , и икона со пенкало на лист хартија за означување на '''Уреди''' . Ќе продолжиме со користење на подоцнежното копче {{man button|Уреди+}}, додека , пак , копчињата {{man button|+}} и {{man button|-}} за да ги означиме претходните две.}}
== Уредување на информации за лица ==
513
edits

Navigation menu