Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Претходниот оддел Ви ви понуди кус преглед на тоа како да внесувате и уредувате податоци во Грампс. Овој оддел продолжува во тој правец во подробности.
== Вовед ==
Како што видовме погоре, Грампс Ви нуди серија на Погледипогледи. Секој од овие Ви нуди можности за внесување и уредување на информации. Всушност, Вие често можете да ја добиете истата информација од различни погледи.
Во Грампс, информацијата е внесена и уредувана преку нешто што ние го нарекуваме дијалог. Бидејќи го употрбуваме употребуваме терминот прилично особено често, треба да дефинираме што значи тој значи:
Дијалог е појавувачки прозорец што овозможува една или повеќе форми на внесување и уредување на податоци што одговара на одредена категорија. Примери за ова, меѓу другото, во Грампс се дијалозите '''Уреди лице''' и '''Уредувач на семејство''' .
513
edits

Navigation menu