Changes

Jump to: navigation, search
m
ג'דקום: fix inner link
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he |Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}{{languages/he|Gramps 5Gramps_5.1 Wiki Manual 1_Wiki_Manual_- Getting started_Getting_started}} 
{{#vardefine:chapter|2}}
{{#vardefine:figure|0}}
בחלק זה נתחיל עם היסודותהחלק הזה יתמקד ביסודות. ראשית נתאר את מושגי החל במושגי היסוד בגרמפס. לאחר מכן, ננסה דרך נסיון להמחיש כיצד לתפעלים בדוגמאות וצילומי מסף את אופן התפעל של גרמפס , וכיצד לקבל עזרה ככל שתזדקקו את כל העזרה להתזדקקו לתעוד המחקר הגנאלוגי.
__FORCETOC__
==סקירה==
גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית , שתוכננה להיות להוות כלי גנאלוגיה גמיש וחזק. אין 'שיטה נכונה אחת', או 'פתרון בית־ספר' לעבוד לעבודה או להזין להזינת נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתבחרו. אבל, אם תרצו לקיים אינטראקציה עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.
גרמפס ממין ממינת את כל כלל המידע הגנאלוגי ל־9 ישויות עיקריות
{|
| valign="top" |
תשעת הישויות העיקריות הללו מחוברות במספר דרכים. חלק מהקשרים הללו נשמרים באופן מרומז. לדוגמא, הוספת ישות 'אדם' לישות 'משפחה' כהורה, או כילד, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא '''הפניה'''. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. ישנן דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, כולל תצוגת יחסי־גומלין.
כדי לא לחזור על מידע,ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשר מאפשרת לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים וישויות. אלה גם הם חיבורים מיוחדים, הנקראים '''קישורים''' . לדוגמה, ניתן לקשר ישות 'אדם' לכל מספר ישויות 'הערה'. אם הערה מזכירה מאזכרת שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני ישויות ה'אדם'.
בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה 'עד בחתונתם שלבני ' לנשואי בני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הבעל והאישההזוג הנישא) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד '''ראשוני'', ואילו העד ממלא תפקיד אחר, כתפקיד '''עד ''' לתקפות הנישואיןלמשך אירוע ברית־הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.
{{-}}
===פרטיות===
גרמפס תומך תומכת בשתי שיטות שונות להגנה על פרטיות נתונים רגישים באילן־היוחסין. חשיפת מידע עשויה להתרחש בזמן יצוא קובץ ג'דקום (או כל תבנית אחרת), יצירת דוח מקוון, ייצוא נתונים לתכנות צד שלישי שמיצורת אתר אילן־ייחיסין על בסיס הנתונים. לכן שימוש בשיטות אלה בעת שיתוף הנתונים עם אחרים, באחת הדרכים שהוזכרו מעלה עשויה להפחית את פגיעות הנתונים במידה רבה.
השיטה הראשונה מגנה על מידע אודות אנשים שגרמפס 'חישבחישבה' שהם בחיים. אם לא צוין במפורש שאדם נפטר (הוספת אירוע פטירה לישות 'אדם'), גרמפס ישתמש תשתמש בפונקציה פנימית, מתוחכמת ואוטומטית, לקביעת עובדת היות 'אדם' חי. הנתונים הרגישים של אנשים חיים 'מצונזרים' כאשר משתמשים בשיטה זו. לדוגמה, אדם בשם "כהן , דוד" יופיע בחוחות/קבצים אל כ"כהן [חי]".
שיטת הפרטיות השנייה היא [[Gramps_Glossary/he#תג_פרטיותתג_פרטי|דגל 'פרטי']] מפורש אותו ניתן להחיל על כל ישות. לדוגמה, ייתכן ונכתב מידע רגיש ואישי בהערה מסוימת. אם ההערה תסומן כפרטית, הערה זו לא תוצג בדוחות או יצוא קבצים. שווה לשים לב כי ניתן גם לסמן כמה מהקישורים עצמם כפרטיים. שימושי למשל, במצב בו מעוניינים לסמן את עצם ה'''קשר''' בין מאדם לאדם כאירוע כפרטי, אבל האדם והאירוע (ללא הקשר לאדם האחר) יהיו עדין זמינים בדוח, בייצוא או באתר.
[[File:Include_private.png|thumb|250px|left|איור. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Privacy overrides for Reports]]על מנת להפעיל את שתי שיטות הפרטיות הללו, תדרשו לציין זאת בעת יצירת דוחות מסוימים ו/או ייצוא הנתונים.
===ג'דקום===
גרמפס גוזר גוזרת את מבנה הליבה של הישויות מתקן שנקרא ג'דקום. יחד עם זאת, גרמפס מרחיב מרחיבה תקן זה ומוסיף להן תכונות ייעודיות משלו ככל שהדבר נחוץ. במידה ואתם מנהלים אילנות־יוחסין במערכות אחרות/נוספות שתומכות בתקן ג'דקום, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו, סביר להניח שתרצו לנסות להגביל את השימוש בתכנות הייעודיות לגרמפס. מצד שני, אם אינכם מוגבל על ידי תכנות אין מגבלה בתכנות גנאלוגיות אחרות אלו, תוכלו להזין את הנתונים לגרמפס בכל דרך שנראית לכם הגיונית.
ניתן לקרוא פרטים נוספים על נושא זה בעמוד [[Gramps and GEDCOM/he]].
{{-}}
==אתחול גרמפס==
The best way to learn Gramps is by working with your dataהדרך הטובה ביותר ללמוד להשתמש במערכת היא על ידי עבודה עם הנתונים בפועל. Let's get startedאז בואו נתחילThe way you start Gramps depends on the operating system you are usingאתחול גרמפס תלוי במערכת ההפעלה שבה אתם משתמשיםAs well as starting Gramps using the normal graphical user interface בנוסף למנשק המשתמש הגרפי הרגיל (GUI) as described belowכמתואר להלן, it is also possible to start Gramps using a command line interface ניתן לאתחל גם משורת פקודה (CLI)במסוף. CLI use can produce reports that are not available via the שימוש ב־CLI יכול להפיק דוחות שאינם זמינים באמצעות GUI, it can be used to create reportsאפשר באמצעותו ליצור דוחות, do conversions etc. without opening a windowלבצע המרות ועוד, and can provide כל זאת מבלי להזדקק לפתוח חלון ויכול לספק [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/he#Seeing_all_the_error_messages|extra informationמידע נוסף]] in the event of problemsבמקרה שצצות בעיות. For more informationלמידע נוסף, see ראו [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Command Line/he|the Command Line appendixנספח פקודות השורה]].{{-}}
=== לינוקס ===
רק מסדת לינוקס נתמכת באופן רשמי שכן צוות מפתחי גרמפס משתמשים ובודקים משתמש ובודק את קוד המקור במסדת זו, ומתקנים את הבעיות המתעוררות בעקבות שדרוגים.
בהנחה שהשתמשתם שנעשה שימוש במנהל החבילות התקני (באמצעות CLI או GUI) של הפצת הלינוקס שלכם, אתחלו את גרמפס בצורה הרגילה והמקובלת של ההפצה. לדוגמה באובונטו 18.04, סמל גרמפס ממוקם במשגר, או לחליפין ניתן להפעיל את התוכנית מ־DashDash. בהפצות אחרות, ניתן ליצור פריט בתפריט היישום (בדרך כלל בקבוצת '''משרד''').
אתחול גרמפס באמצעות ה־ CLI בלינוקס מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line#Linuxלינוקס/he|כאן]].{{-}}=== וינדוס ===מסדת MS(מקרוסופט) וינדוס היא [[Download/he#MS וינדוס|תמיכת קהילה]] .אם מתקינים מקובצי ההתקנה את [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_Windows/he|AIO וינדוס]] GrampsAIO64 או GrampsAIO32, בסיום ההתקנה יוצב סמל חדש על שולחן־העבודה, כמו גם פריט חדש בתפריט ה'התחלה'. הקשה על הסמל באחד מהמקומות הללו יאתחלו את גרמפס.
=== MS וינדוס ===MSכיצד לאתחל את גרמפס משורת הפקודה (MicrosoftCLI) Windows is a בוינדוס, מכוסה [[DownloadGramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line/he#MS Windows|community supported]] platform. If you install the [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_WindowsMS_וינדוס/he|Windows AIOכאן]] GrampsAIO32 or GrampsAIO64 executable, then this will place an icon on the desktop as well as a menu item in the 'Start' menu, and you click on that to start Gramps.
Starting Gramps through the CLI on קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס MS Windows is covered [[Gramps_5, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.1_Wiki_Manual_{{-_Command_Line#MS_Windows|here]]. There are other ways to install Gramps for MS Windows, but these are much more complicated and are not covered here.}}
=== מק OS X ===
Apple Mac מסדת אפל מק OS X (MacOS) is a היא גרסת [[Download/he#Mac מק OS X|community supportedתמיכת קהילה]] platform. If you download the Mac OS X disk image אם מורידים את קובץ (.dmg)OS X של מק, כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לגרור את הישום לתקיית היישומים, then you simply drag the application to your application folder (or anywhere else you want to store it) and start Gramps by double clicking on the application in the normal wayאו בכל מקום אחר בו תרצו לאחסן אותו, ותאתחלו את גרמפס בדרך המקובלת, עלי דיד הקשה כפולה על הסמל.
Starting Gramps through the CLI on Mac אתחול מק OS X is covered משורת הפקודה (CLI) מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line/he#Mac_OS_Xמק_OS|hereכאן]].
There are other ways to install Gramps for Mac קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס מק OS X, but these are much more complicated and are not covered hereאבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.{{-}}
== בחירת אילן־יוחסין ==
[[File:Dashboard-category-view-first-open-no-family-tree-loaded-51 he.png|left|thumb|650px|איור {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.3;לינוקס מינט 20.1) ]]
אם אתחול גרמפס ולפני בחירת אילן־יוחסין, זמינות היכולות והפונקציונליות במסך הראשי תהיה מועטה ביותר. מרבית האפשרויות לא יהיו זמינות. לטעינת אילן יוחסין (מכונה גם 'מסד נתונים'), נא לבחור מהתפריט{{man menu|אילנות־יוחסין->ניהול אילן־יוחסין}} לפתיחת מנהל אילנות־יוחסין, או בהקשה על סמל {{icon|ance}}{{man button|אילן־יוחסין}} בסרגל הכלים. גרמפס עוקב עוקבת אחר אילנות־היוחסין שנפתחו לאחרונה, וניתן לבחור אותם בהקשה על החץ לצד לחצן {{icon|ance}}{{man button|אילן־יוחסין}} ואז לבחור מתיבת הרשימה הנפתחת.
למידע מפורט יותר על מנהל אילן־היוחסין ותפריט אילנות־יוחסין, ראו פרק המוקדש לנושא זה במיוחד:
[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/he|ניהול אילנות־יוחסין]].
 
{{-}}
== יאללהטוב, איך מתחילים!==We advise everyone to read the manual to learn all about using Grampsאנו ממליצים לכולם לקרוא את המדריך על מנת ללמוד כל מה שניתן ללמוד על השימוש בגרמפס. Genealogy takes timeגנאלוגיה לוקחת המון זמן, so learning the tools is not wasted timeלכן לימוד השימוש בכלים אינו בזבוז זמן.
Howeverאבל, if you really want the bare minimum to startאם אתם כבר רוצים להתחיל, then read thisוצריכים מידע 'על קצה המזלג' כדי להתחיל כבר, קראו את זה:* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_brief/he|Gramps 5.1 Wiki Manual מדריך ויקי גרמפס - Entering and editing dataהזנת ועריכת מידע: briefתקציר]]* [[Start_with_Genealogy/he |How-To start with Genealogy using Grampsכיצד מתחילים עם גנאלוגיה]].{{-}}
== קבלת עזרה ==
 
לגרמפס תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}} בו ניתן להיוועץ בכל עת.
* ראו מקטע מידע נוסף ניתן למצוא במקטע תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}}.
{{-}}
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he? |Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}{{languages/he|Gramps 5Gramps_5.1 Wiki Manual 1_Wiki_Manual_- Getting Started_Getting_started}} 
{{grampsmanualcopyright/he}}
[[Category:Documentation/he]] [[Category:He/תיעוד]]
1,876
edits

Navigation menu