Changes

Jump to: navigation, search
m
ג'דקום: fix inner link
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he |Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}
{{languages|Gramps 5.1 Wiki Manual - Getting started}}
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}
{{languages/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Getting_started}}
 
{{#vardefine:chapter|2}}
{{#vardefine:figure|0}}
בחלק זה נתחיל עם היסודותהחלק הזה יתמקד ביסודות. ראשית נתאר את מושגי החל במושגי היסוד בגרמפס. לאחר מכן, ננסה דרך נסיון להמחיש כיצד לתפעלים בדוגמאות וצילומי מסף את אופן התפעל של גרמפס , וכיצד לקבל עזרה ככל שתזדקקו את כל העזרה להתזדקקו לתעוד המחקר הגנאלוגי.
__FORCETOC__
==סקירה==
גרמפס היא תכננה חפשית, כתובה בקוד פתוח וחינתית , שתוכננה להיות להוות כלי גנאלוגיה גמיש וחזק. אין 'שיטה נכונה אחת', או 'פתרון בית־ספר' לעבוד לעבודה או להזין להזינת נתונים למערכת. אפשר להשתמש בגרמפס במידה רבה כמעת בכל דרך שתבחרו. אבל, אם תרצו לקיים אינטראקציה עם חוקרים ו/או תכנות אחרות, שווה לקבל מושג על אופן ההפעלה של גרמפס ולקרוא אודות אופן השימוש בתכנת גרמפס.
גרמפס ממין ממינת את כל כלל המידע הגנאלוגי ל־9 פריטים עיקרייםישויות עיקריות
{|
| valign="top" |
* אנשים
* משפחות
* ראועיםארועים
| valign="top" |
* הערות
* מאגרים
|}
כל אחד מאלה מורכב מפריטים עצמאייםמישויות עצמאיות. המשמעות היא שתוכלו להזין לאילן־היוחסין פריט אחד ישות אחת בכל פעם בכל סדר שתמצאו לנכון. לדוגמה, ייתכן שתרצו להזין תחילה את כל פריטי ישויות ה'אדם' ולאחר מכן לחבר אותם יחד על ידי יצירת פריטי ישות 'משפחה' מאוחר יותר. לחלופין, תוכלו להתחיל עם פריטי ישות 'מקור' וליצור פריט ישות 'אדם' בלבד בהתאם לצרכי המחקר. לחלופין, ניתן לערבב סגנונות הזנת נתונים אלה, על ידי הוספת פריטי ישויות 'הערה' ו'מקור', ואז פריטי ישות 'משפחה', ואז לחזור מאוחר יותר אל ההערות והמקורות. במילה אחת, אתם מבצעים את המחקר הגנאלוגי שלכם כרצונכם.
אם יש לכם שאלות נוספות, לגרמפס יש קהילת משתמשים ומפתחים. קיימת רשימת [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_FAQ|שאלות נפוצות]]; רצימת דיוור; [[Using_the_bug_tracker/he|מעקב תקלים ובקשות לשינויים ושיפורים]]; וחדר שיחוח מקוון.
===חיבורים===
תשעת הפריטים העיקריים הישויות העיקריות הללו מחוברים מחוברות במספר דרכים. חלק מהקשרים הללו נשמרים באופן מרומז. לדוגמא, הוספת פריט ישות 'אדם' לפריט לישות 'משפחה' כהורה, או כילד, יוצרת באופן אוטומטי חיבור מיוחד הנקרא '''הפניה'''. ניתן לראות את המשפחות שאדם מחובר אליהן בלשונית 'הפניות' בחלון הראשי המצג 'אדם'. ישנן דרכים רבות אחרות בהן חיבורים אלה מוצגים בגרמפס גם באופן חזותי, כולל תצוגת יחסי־גומלין.
כדי לא לחזור על מידע,ובכך להעמיס על מסד הנתונים, גרמפס מאפשר מאפשרת לעשות שימוש חוזר או לשתף נתונים ופריטיםוישויות. אלה גם הם חיבורים מיוחדים, הנקראים '''קישורים''' . לדוגמה, ניתן לקשר פריט ישות 'אדם' לכל מספר פריטי ישויות 'הערה'. אם הערה מזכירה מאזכרת שני אנשים שונים, ייתכן שיהיה הגיוני לחלוק את ההערה הבודדת עם שני הפריטי ישויות ה'אדם'.
בחלק מהקישורים גלום מידע גם כן. לדוגמה, ניתן לקשר 'אדם' ל'אירוע' מסוג נישואין של זוג אחר, אם במקרה ה'אדם' היה 'עד בחתונתם שלבני ' לנשואי בני הזוג האחר. עם זאת, בני הזוג האחר, (הבעל והאישההזוג הנישא) קשורים לאירוע הנישואין בתפקיד '''ראשוני'', ואילו העד ממלא תפקיד אחר, כתפקיד '''עד ''' לתקפות הנישואיןלמשך אירוע ברית־הנישואין. מידע מסוג זה נשמר בקישור עצמו, במאפיין ה'תפקיד'.
{{-}}
===פרטיות===
גרמפס תומך תומכת בשתי שיטות שונות להגנה על פרטיות נתונים רגישים באילן־היוחסין. חשיפת מידע עשויה להתרחש בזמן יצוא קובץ ג'דקום (או כל תבנית אחרת), יצירת דוח מקוון, ייצוא נתונים לתכנות צד שלישי שמיצורת אתר אילן־ייחיסין על בסיס הנתונים. לכן שימוש בשיטות אלה בעת שיתוף הנתונים עם אחרים, באחת הדרכים שהוזכרו מעלה עשויה להפחית את פגיעות הנתונים במידה רבה.
השיטה הראשונה מגנה על מידע אודות אנשים שגרמפס 'חישבחישבה' שהם בחיים. אם לא צוין במפורש שאדם נפטר (הוספת אירוע פטירה לישות 'אדם'), גרמפס ישתמש תשתמש בפונקציה פנימית, מתוחכמת ואוטומטית, לקביעת עובדת היות 'אדם' חי. הנתונים הרגישים של אנשים חיים 'מצונזרים' כאשר משתמשים בשיטה זו. לדוגמה, אדם בשם "כהן , דוד" יופיע בחוחות/קבצים אל כ"כהן [חי]".
שיטת הפרטיות השנייה היא [[Gramps_Glossary/he#תג_פרטיותתג_פרטי|דגל 'פרטי']] מפורש אותו ניתן להחיל על כל ישות. לדוגמה, ייתכן ונכתב מידע רגיש ואישי בהערה מסוימת. אם ההערה תסומן כפרטית, הערה זו לא תוצג בדוחות או יצוא קבצים. שווה לשים לב כי ניתן גם לסמן כמה מהקישורים עצמם כפרטיים. שימושי למשל, במצב בו מעוניינים לסמן את עצם ה'''קשר''' בין מאדם לאדם כאירוע כפרטי, אבל האדם והאירוע (ללא הקשר לאדם האחר) יהיו עדין זמינים בדוח, בייצוא או באתר.
[[File:Include_private.png|thumb|250px|left|Figאיור. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Privacy overrides for Reports]]על מנת להפעיל את שתי שיטות הפרטיות הללו, תדרשו לציין זאת בעת יצירת דוחות מסוימים ו/או ייצוא הנתונים..
{{-}}
===ג'דקום===
גרמפס גוזר גוזרת את מבנה הליבה של פריטים הישויות מתקן שנקרא ג'דקום. יחד עם זאת, גרמפס מרחיב מרחיבה תקן זה ומוסיף להן תכונות ייעודיות משלו ככל שהדבר נחוץ. במידה ואתם מנהלים אילנות־יוחסין במערכות אחרות/נוספות שתומכות בתקן ג'דקום, ולהעביר נתונים מגרמפס למערכות אלו, סביר להניח שתרצו לנסות להגביל את השימוש בתכנות הייעודיות לגרמפס. מצד שני, אם אינכם מוגבל על ידי תכנות אין מגבלה בתכנות גנאלוגיות אחרות אלו, תוכלו להזין את הנתונים לגרמפס בכל דרך שנראית לכם הגיונית.
ניתן לקרוא פרטים נוספים על נושא זה בעמוד [[Gramps and GEDCOM/he]].
{{-}}
==אתחול גרמפס==
 The best way to learn Gramps is by working with your dataהדרך הטובה ביותר ללמוד להשתמש במערכת היא על ידי עבודה עם הנתונים בפועל. Let's get startedאז בואו נתחילThe way you start Gramps depends on the operating system you are usingאתחול גרמפס תלוי במערכת ההפעלה שבה אתם משתמשיםAs well as starting Gramps using the normal graphical user interface בנוסף למנשק המשתמש הגרפי הרגיל (GUI) as described belowכמתואר להלן, it is also possible to start Gramps using a command line interface ניתן לאתחל גם משורת פקודה (CLI)במסוף. CLI use can produce reports that are not available via the שימוש ב־CLI יכול להפיק דוחות שאינם זמינים באמצעות GUI, it can be used to create reportsאפשר באמצעותו ליצור דוחות, do conversions etc. without opening a windowלבצע המרות ועוד, and can provide כל זאת מבלי להזדקק לפתוח חלון ויכול לספק [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Error_and_Warning_Reference/he#Seeing_all_the_error_messages|extra informationמידע נוסף]] in the event of problemsבמקרה שצצות בעיות. For more informationלמידע נוסף, see ראו [[Gramps 5.1 Wiki Manual - Command Line/he|the Command Line appendixנספח פקודות השורה]].{{-}}
=== לינוקס ===
רק מסדת לינוקס נתמכת באופן רשמי שכן צוות מפתחי גרמפס משתמש ובודק את קוד המקור במסדת זו, ומתקנים את הבעיות המתעוררות בעקבות שדרוגים.
Only the Linux platform is officially supported as Gramps developers use and test the source code on that platformבהנחה שנעשה שימוש במנהל החבילות התקני (באמצעות CLI או GUI) של הפצת הלינוקס שלכם, fixing any problems that arise due to upgradesאתחלו את גרמפס בצורה הרגילה והמקובלת של ההפצה. לדוגמה באובונטו 18.04, סמל גרמפס ממוקם במשגר, או לחליפין ניתן להפעיל את התוכנית Dash. בהפצות אחרות, ניתן ליצור פריט בתפריט היישום (בדרך כלל בקבוצת '''משרד''').
Assuming you have used the standard Package Manager אתחול גרמפס באמצעות ה־ CLI בלינוקס מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line#לינוקס/he|כאן]].{{-}}=== וינדוס ===מסדת MS(either through a CLI or a GUIמקרוסופט) for your Linux distribution, you will start Gramps in the normal way for your distribution. For example in Ubuntu 18וינדוס היא [[Download/he#MS וינדוס|תמיכת קהילה]] .04, an icon is placed in the launcherאם מתקינים מקובצי ההתקנה את [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_Windows/he|AIO וינדוס]] GrampsAIO64 או GrampsAIO32, or the program can be started from Dash. For other distributionsבסיום ההתקנה יוצב סמל חדש על שולחן־העבודה, an entry may be created in the Application menu (normally in the כמו גם פריט חדש בתפריט ה'התחלה''Office''' section). הקשה על הסמל באחד מהמקומות הללו יאתחלו את גרמפס.
Starting Gramps through the כיצד לאתחל את גרמפס משורת הפקודה (CLI on Linux is covered ) בוינדוס, מכוסה [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line/he#LinuxMS_וינדוס/he|hereכאן]].
=== MS קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס === MS(Microsoft) Windows is a [[Download#MS Windows|community supported]] platform. If you install the [[All_In_One_Gramps_Software_Bundle_for_Windows|Windows AIO]] GrampsAIO32 or GrampsAIO64 executable, then this will place an icon on the desktop as well as a menu item in the 'Start' menu, and you click on that to start Grampsאבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאןStarting Gramps through the CLI on MS Windows is covered [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_{{-_Command_Line#MS_Windows|here]]. There are other ways to install Gramps for MS Windows, but these are much more complicated and are not covered here.}}
=== מק OS X ===
מסדת אפל מק OS X (MacOS) היא גרסת [[Download/he#מק OS|תמיכת קהילה]]. אם מורידים את קובץ (.dmg) OS X של מק, כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לגרור את הישום לתקיית היישומים, או בכל מקום אחר בו תרצו לאחסן אותו, ותאתחלו את גרמפס בדרך המקובלת, עלי דיד הקשה כפולה על הסמל.
Apple Mac אתחול מק OS X משורת הפקודה (MacOSCLI) is a מכוסה [[DownloadGramps_5.1_Wiki_Manual_-_Command_Line/he#Mac OS Xמק_OS|community supportedכאן]] platform. If you download the Mac OS X disk image (.dmg), then you simply drag the application to your application folder (or anywhere else you want to store it) and start Gramps by double clicking on the application in the normal way.
Starting Gramps through the CLI on Mac קיימות דרכים נוספות להתקנת גרמפס בסביבת וינדוס מק OS X is covered [[Gramps_5, אבל הן מסובכות הרבה יותר ואינן מכוסת כאן.1_Wiki_Manual_{{-_Command_Line#Mac_OS_X|here]]. There are other ways to install Gramps for Mac OS X, but these are much more complicated and are not covered here.}}
== בחירת אילן־יוחסין ==
[[File:Dashboard-category-view-first-open-no-family-tree-loaded-51 he.png|left|thumb|650px|איור {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5.1.3;לינוקס מינט 20.1) ]]
[[File:Dashboard-category-view-first-open-no-family-tree-loaded-50אם אתחול גרמפס ולפני בחירת אילן־יוחסין, זמינות היכולות והפונקציונליות במסך הראשי תהיה מועטה ביותר. מרבית האפשרויות לא יהיו זמינות.png|left|thumb|650px|Fig לטעינת אילן יוחסין (מכונה גם 'מסד נתונים'), נא לבחור מהתפריט{{#var:chapterman menu|אילנות־יוחסין->ניהול אילן־יוחסין}}.לפתיחת מנהל אילנות־יוחסין, או בהקשה על סמל {{#vardefineecho:figureicon|ance}}{{#expr:man button|אילן־יוחסין}} בסרגל הכלים. גרמפס עוקבת אחר אילנות־היוחסין שנפתחו לאחרונה, וניתן לבחור אותם בהקשה על החץ לצד לחצן {{#var:figureicon|ance}}+1{{man button|אילן־יוחסין}}}} מצג סוג־אב לוח מחוונים - פתיחה ראשונה של גרמפס ללא טעינת אילן יוחסין(גרמפס 5ואז לבחור מתיבת הרשימה הנפתחת.1.0;וינדוס 10) ]]
If Gramps is started without a family tree selectedלמידע מפורט יותר על מנהל אילן־היוחסין ותפריט אילנות־יוחסין, the initial screen will have little functionalityראו פרק המוקדש לנושא זה במיוחד: [[Gramps_5. Most operations will not be available. To load a family tree (also referred to as ''database''), select in the menu {{man menu|Family Trees1_Wiki_Manual_->Manage Family Trees}} to open the family tree manager, or click the {{icon|ance}}{{man button_Manage_Family_Trees/he|Family Tree}} icon in the toolbarניהול אילנות־יוחסין]]. Gramps keeps track of your recently opened Family Trees, and these can be selected by clicking on the arrow next to the {{icon|ance-}}{{man button|Family Tree}} button and choosing from the drop down menu.
For more detailed information on the Family Tree manager and the Family Trees menu== טוב, see the chapter dedicated to this: איך מתחילים!==[[Gramps_5אנו ממליצים לכולם לקרוא את המדריך על מנת ללמוד כל מה שניתן ללמוד על השימוש בגרמפס.1_Wiki_Manual_-_Manage_Family_Trees/he|Manage Family Trees]]גנאלוגיה לוקחת המון זמן, לכן לימוד השימוש בכלים אינו בזבוז זמן.
אבל, אם אתם כבר רוצים להתחיל, וצריכים מידע 'על קצה המזלג' כדי להתחיל כבר, קראו את זה:
* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_brief/he|5.1 מדריך ויקי גרמפס - הזנת ועריכת מידע: תקציר]]
* [[Start_with_Genealogy/he|כיצד מתחילים עם גנאלוגיה]].
{{-}}
 
== יאללה, איך מתחילים!==
 
We advise everyone to read the manual to learn all about using Gramps. Genealogy takes time, so learning the tools is not wasted time.
 
However, if you really want the bare minimum to start, then read this:
* [[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Entering_and_editing_data:_brief|Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: brief]]
* [[Start_with_Genealogy/he |How-To start with Genealogy using Gramps]].
== קבלת עזרה ==
 
לגרמפס תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}} בו ניתן להיוועץ בכל עת.
* ראו מקטע מידע נוסף ניתן למצוא במקטע תפריט {{man menu|[[Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Navigation/he#Help|עזרה]]}}.
{{-}}
{{man index/he|Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_What's_new?/he? |Gramps_5.1_Wiki_Manual_-_Main_Window/he|5.1}}{{languages/he|Gramps 5Gramps_5.1 Wiki Manual 1_Wiki_Manual_- Getting Started_Getting_started}} {{grampsmanualcopyright/he}}
[[Category:Documentation/he]] [[Category:He/תיעוד]]
1,876
edits

Navigation menu