Changes

Jump to: navigation, search

He:יסודות גנאלוגיה

2,163 bytes added, 14:43, 25 May 2021
Translation
{{languages|Genealogy basics}}
<div dir="rtl" lang="he" class="mw-content-rtl">
להלן כמה המלצות מועילות לעסוקים גבנאלוגיהבגנאלוגיה:
;קבלו את המקור.: לא משנה כמה מידע יצטבר באילן היוחסין, איכות המידע תהיה טובה בדיוק כמו [[He:מקורות|המקורות|מקורות]] מהם הגיעה. לכן חשוב להשקיעו מאמץ נוסף בזמן הגילוי המידע ולהקפיד לרשום את כל הפרטים.
;רצוי להתחיל לחקור ''ממה שיודעים'' אל ''מה שלא יודעים''.: תעדו את כל מה שידוע וודאי לפני תשערו פרטים. העובדות הזמינות הידועות עשויות להציע כיווני מחקר נוספים. אל תבזבזו זמן בחיפוש אלפי רשומות בתקווה למציאת כיוון, בזמן שאפשרויות ממשיות אחרות טרם נחקרו.
;Be descriptiveהיו תיאוריים.:Don't limit your record to namesאל תגבילו את הרשומות לשמות, dates and placesתאריכים ומקומות. Genealogy is not just a study or analysis of what happenedגנאלוגיה היא לא רק מחקר או ניתוח של מה שקרה, but why it did and how the descendants might have been shaped by the events they went throughאלא גם מדוע קרה מה שקרה ואיך הצאצאים עשויים להיות מושפעים מאותם אירועים שעברו. Plusבנוסף, a charming narrative here and there goes a long way to making your family as interesting to others as it is to youסיפור מקסים פה ושם יהפוכו את מורשת המשפחה שלכם למעניינת גם לאחרים, כשם שהיא מעניינת בעינייכם.
;Be as accurate as you canהיו מדויקים ככל שניתן.:Don't make assumptions when recording primary informationאל תניחו הנחות בעת תיעוד מידע ראשוני. Write it exactly as you see itכתובו אותו בדיוק כפי שאתם רואים או שומעים אותו, and then use bracketed comments to indicate your insertionsהשתמש בערות סוגריים כדי לציין את תוספות, deletions or side commentsמחיקות או ההערות שוליים משלכם. Use of the Latin השימוש בלטינית "[https://en.wikipedia.org/wiki/Sic (sic)]" is standard to confirm the accurate transcription of an apparent errorהוא תקן המאשר את עובדת היות [https://hebrew-academy.org. You may find afterwards that what you thought was an abbreviation or misspelling was actually a handwriting variation common to the period or a distinction in two facts with similar spellingsil/כללי-התעתיק/ ה'תעתוק'] מדויק וכולל גם תרגום שגיאות לכאורה אחד לאחד. יתכן שתגלו במהלך הזמן שמה שחשבתם שהוא קיצור או איות שגוי ,היא למעשה וריאציית כתב-יד מקובלת באותה תקופה או הבחנה בין שתי עובדות עם איות דומה.
;Get everyoneקבלו מכולם.:Record all the individuals you find at an eventהקליטו את האנשים אותם אתם פוגשים מדי פעם באירועים משפחתיים. Families often livedמשפחות לעיתים קרובות גרו, workedעבדו וסגדו יחד, and worshiped togetherכך שקרובי משפחתו של אדם עשויים להגיע לאירועים של אחים, so the relatives of an individual can show up at events of siblingsשכנים, neighbors, and local churchesבבית הכנסת או פגישות מחזור.
;Plan your effortsתכננו את המאמץ המושקע.:Knowing what you are looking to accomplish saves valuable timeלדעת מה רוצים להשיג חוסכת זמן יקר. Special trips to see original documentsלא תמיד אפשר לחזור על טיול שורשים או ביקורים מיוחדים לבחינת מסמכי מקור, burial placesאתרי קבורה, libraries, or to interview individuals can not be repeatedספריות או אפילו לחזור ולראיין את אותם האנשים שכבר ראיינתם. Make sure you get everything you come for and record as much as you can while you have the chanceדאגו להשיג את כל מה שתכננתם לפני צאתכם למשא והקליטו ככל שניתן כשהזדמנות כזו נקרית בדרכם. It is unfortunate to return from a trip to find that you omitted an obvious piece of information that passed right under your noseמצער יהיה לחזור מטיול רק כדי לגלות כי פיסת מידע ברורה וגלויה נשמטה ממש מתחת לאף.
;Look closelyהביטו בשום לב.:Sometimes re-interpretation of a group of seemingly unconnected pieces of information suddenly reveal a colorful period in the line you never expectedלפעמים פרשנות מחודשת של קבוצת פיסות מידע, שלכאורה אינה קשורה לדבר, עשויים לחשוף פתאום תקופה צבעונית ברצף קווי המשפחה, להם מעולם לא ציפיתם. Abrupt changes in a familyשינויים פתאומיים במשפחה, כמו מה שקורה במהלך מעבר, such as what happens at a moveהגירה, immigrationעלייה, a marriageנישואין, deathמוות או לידה, or birth can point the direction for more researchיכולים להצביע על כיווני מחקר נוספים.
;Qualify what you recordהסמיכו את החומר המוקלט.:Include your theories or questions about information as you write itהכלילו בהקלטות או ברשימות ידניות את התיאוריות, שאלות ותהיות לגבי המידע, בקשות לאשרור והבהרת המידע כבר תוך כדי הראיון. There's nothing wrong with others understanding that you might not be comfortable in the accuracy of a certain fact or hypothesisאין שום דבר רע בכך שאחרים יבינו שאולי לא נעים לכם לחזור ולשאול אודות דיוקה של עובדה, או השערה מסוימת, או הבנת סיטואציה מורכבת. It can help others to understand your perspective and bring further information to bear as they try to make sense of questions or research in the same areaעד רבה, זה עשוי לסייע לאחרים להבין את נקודת המבט שלכם, לשלוף מידע נוסף בעודם מעכלים את השאלותשאתם מעלים. Be sure to use brackets or other notation technique to clearly distinguish your comments from those of the sourceהקפדו להשתמש בסוגריים או בטכניקת סימון אחרת כדי להבחין בבירור בין הערותיכם לבין הערות המקור.
;Respect the privacy of the livingכבדו את פרטיות האנשים החיים.:Genealogy is not intended to invade people's privacy by revealing their current health conditionsגנאלוגיה אינה נועדה לפגוע בפרטיותם של אנשים על ידי חשיפת מצבם הבריאותי הנוכחי, their social security numbersמספרי הביטוח הלאומי שלהם, and other still-hidden secretsפרטי קשר או סודות נסתרים אחרים. Be sensitive when writing about issues that some family members might not be comfortable discussingהיו רגישים כשאתם כותבים על נושאים שלחלק מבני המשפחה לא נוח לדון בהם ועל אחת כמה וכמה לפני שאתם מפרסמים מידע זה.
;Back up your electronic information frequentlyגבו את המידע האלקטרוני שלכם בתדירות גבוהה.:If you spend countless hours entering information into a genealogy programלאחר שהשקעתם אינספור שעות בהזנת מידע לתכנה גנאלוגית, take the extra five minutes every now and then to back up the files on a שווה להשקיע מדי פעם חמש דקות נוספות כדי לגבות את הקבצים על גבי תקליטור או כל סוג אחר של אמצעי אחסון אלקטרוני שניתן להסרה מהמחשב. את התקליטור תייגו בתיאור ותאריך באמצעות [https://www.news-medical.net/life-sciences/What-are-CD-ROM or on another type of electronic storage mediumMarkers. Label the CDaspx סמן-ROM disc with a description and date using a CD marker תקליטורים] (not just any permanent markerלא סתם מדגש או טוש קבוע!) and store it in a darkואחסנו אותו במקום חשוך, cool and dry placeקריר ויבש.
;Take lots of picturesצלמו הרבה תמונות.:Use photographs to remember details you don't have time to write downהשתמשו בתצלומים כדי לזכור פרטים כשאין די זמן לרשום רשימות. Pictures of a cemetery stone can be usefulתמונות של מצבות בית קברות יכולות להיות שימושיות מאוד ולהכיל מידע יקר, but you may also want a picture of the church that sits in frontאך גם תמונה של הכנסייה או בית ההלוויות שניצבת ליד, a view from the road leading up to the siteהנוף מהכביש המוביל לאתר, views looking toward the stone from various positionsהנוף המשקיף לעבר הצבה מכינויים שונים, stones adjacent and otherwise interestingמצבות מעניינות סמוכות אחרת, a general overview of the placeסקירה כללית של המקום, even those who accompanied you on the visitאת האנשים שליוו אותכם בביקור. Laterמאוחר יותר, these may help you find it and other areas for more research or simply remind you and others of the experience of that dayאלה עשויים לעזור לכם למצוא כיווני מחקר נוספים או פשוט להזכיר לכם ולאחרים את החוויה של אותו היום.
[[Category:He:גנאלוגיה]]
[[Category:He:הדרכה]]
1,876
edits

Navigation menu