Changes

Jump to: navigation, search

Fi:Lähteet

12 bytes added, 11:16, 7 February 2021
Määritelmä
== Määritelmä ==
A source is a text Lähde on kirjallinen tuote tai suullinen esitys, josta jokin tieto on peräisin (sometimes oral presentationjoskus myös suullinen kertomus, audio recordingääninauhoitus, video recording) from which (genealogicalvideonauhoitus) information is derived.
Scientifically, one will make 3 distinctionsLähteet luokitellaan kolmeen ryhmään:#Primary source Alkuperäislähde: text which is a firsthand written evidence of historyensikäden tieto tapahtuneesta, tallennettu sellaisen tahon toimesta, made at the time of the [[event]] by someone who has seen it happenjoka oli paikalla itse. EgEsim: diariespäiväkirjat, certificatestodistukset, newspaperssanomalehdet, ...#Secondary source Toissijainen lähde: Written accounts of history based upon the evidence from primary sources and other secondary sourcesKirjalliset yhteenvedot, offering commentary and analysisjotka perustuvat alkuperäis- ja muihin toissijaislähteisiin ja joissa on niihin perustuvia päätelmiä ja analyyseja. EgEsim: history bookshistoriantutkimukset, genealogical publicationssukututkimusjulkaisut,...#Tertiary source Koostelähde : selection and compilation of primary and secondary sourcesAlkuperäisistä ja toisisijaisista lähteistä tehdyt hakemistot. EgEsim: library cataloguekirjastoluettelot, bibliographiesmatrikkelit, ...
== Most important genealogical sources ==
872
edits

Navigation menu