Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Јазичето '''Извори''' Ви овозможува гледање и уредување на изворите важни за еден настан. Во средишниот дел од прозорецот се наоѓа список на сите такви упатувања на извори зачувани во базата. Копчињата {{man button|+ , Уреди и -}} Ви овозможува додавање, менување и отстранување на упатување на извор поврзано со место. Забележете дека копчињата {{man button|Уреди}} и {{man button|-}} стануваат достапни само кога е избрано упатување на извор од списокот.
 
*Забелешки
 
Јазичето '''Забелешки''' обезбедува место да запишете забелешки или да коментирате за некој настан. За да додадете забелешка или да промените постоечка, само уредете го текстот во полето за внесување на текст.
== Уредување на Упатувања на извори ==
'''Избори''' Ви дозволува да го приспособите специфичното групирање, подредување и прикажување на својствата на ова име, како и обезбедување на датумот соодветен за тоа име. Полето '''Групирање''' обезбедува друг додатен јазол за групарање на дадено име, занемарувајќи го основното групирање засновано на семејното име. Ова може да биде потрепно за сличните семејни имиња што треба да се групираат заедно -- на пример руските Иванов и Иванова се сметаат за исти, no разликата во полот се одразува во различното пишување. This may be necessary with similar family names that need to be grouped together -- for example Russian names Ivanov and Ivanova are considered the same, but difference in gender is reflected in different spelling. To enable typing into this field, check the '''Override''' check button. The '''Sort as''' and '''Display as''' determine the manner in which the name appears in the People View and in the reports. The '''Date''' can provide information on the validity of this name -- use spans as necessary. Check the '''Private record''' box to mark this name record as private. This will give you a chance to omit this name from being included in reports, if you choose so among the report generation options.
 
*Sources
513
edits

Navigation menu