Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
Горниот дел од прозорецот прикажува имиња на лицата чијашто врска се уредува, исто како и информација за нивно раѓање и умирање. Главниот дел од прозорецот прикажува три полиња со {{man label|Информации за врски}} и седум јазичиња ги претставуваат различните категории на информации за врската. Кликнете на кое било јазиче за да ја видите или уредите информацијата што ја содржи. Долниот дел содржи копчиња {{man button|Во ред}} и {{man button|Откажи}} . Со кликнување на копчето {{man button|Во ред}} во кое било време ќе се применат сите промени направени во јазичињата и ќе се затвори дијалогот. Со кликнување на копчето {{man button|Откажиl}} во кое било време ќе се затвори прозорецот без применување на промените. Ако некој податок во некое од јазичињата е променет, ќе се појави прозорец за тревога што ќе Ве праша да изберете помеѓу затворање на дијалогот без зачувување на промените, откажување на првичното барање за откажување или зачувување на промените.
{{man note|1=Забелешка|2=Кликнување '''Во ред''' непосредно ќе ги зачува промените во базата на податоци. Оваа варзуја варзија на Грампс нема посебна функција за зачувување, сите промени се непосредни.}}
{{man tip| Совет |Ако ознаката за јазичето е со задебелени букви, тоа значи дека содржи податоци. А ако не, тогаш нема податоци во тоа јазиче. }}
{{man note|1=ЗАбелешка|2=Со кликнување на копчето {man button|Во ред}} непосредно ќе се зачуваа промените во базата на податоци. Сите промени се непосредни.}}
{{man notetip|1=NoteСовет |2=Clicking {{man button|OK}} will immediately save changes to the databaseАко ознаката на јазичето е со задебелени букви и прикажува икона, тоа значи дека содржи податоци. All changes are immediateА ако не е, тогаш нема податоци.}}
{{man tip|Tip|If a tab label is in boldface type and displays an icon, this means it contains data. If not, it has no data.}}
The tabs represent following categories of place dataЈазичињата ги претставуваат следниве категории на податоци за места:
*GeneralОпшто
The Во јазичето {{man label|GeneralОпшто}} tab you view and edit the basic information about the place: the можете да гледате и уредувате основни информации за местото '''TitleНаслов''' which labels it in the databaseшто го означува во базата на податоци, '''CityГрад''' , '''Church parishПарохија''' , '''CountyЗемја''' , '''StateСојузна држава''' , '''CountryГеографска ширина''' , '''Longitude''' , and и '''LatitudeГеографска должина''' . Можете да впишете информација во придружните полиња. You can type this information directly into the adjacent fields.
*Other names
513
edits

Navigation menu