Changes

Jump to: navigation, search

Gramps 5.1 Wiki Manual/bg

13 bytes added, 23:39, 9 June 2020
no edit summary
{{man menu|Това е уики ръководството на Gramps версия 5.1. Всички потребители се окуражават да редактират това ръководство, така че да стане по-ясно за четене и ползване.}}
{{man index/bg|Gramps 5.1 Wiki Manual/bg|Bg:Gramps 5.1 уики ръководство - Въведение|5.1}}
2,287
edits

Navigation menu