Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Kontakt

3 bytes added, 05:31, 1 August 2018
no edit summary
==Rapportera fel==
Det finns flera olika sätt att rapportera ett fel, inklusive [http://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/gramps-bugs GRAMPS Gramps Bugs mailing list]. Du behöver inte vara medlem för att posta där.
Det bästa sättet att rapportera ett fel är dock via [httphttps://bugs.gramps-project.org GRAMPS /bugs/ Gramps Bug Tracker], (se: {{call lang|How to report bugs|sv|Hur man rapporterar fel}}). Det här ger oss möjlighet att på ett formellt sätt hantera och lösa det problem som du rapporterat. På grund av den stora mängd e-post som de primära utvecklarna får ta emot, så finns det alltid risk att ett brev hamnar vid sidan av och försvinner. Genom att använda felhanteringssystemet så säkerställs att din rapport kommer att bli behandlad.
==Föreslå förbättningar==
Att föreslå förbättringar kan göras antingen via e-postlistorna gramps-users eller gramps-devel, eller genom att skapa en rapport i [httphttps://bugs.gramps-project.org/bugs/ felhanteringssystemet]. Vi föredrar att allvarligt menade förslag rapporteras dit. Klicka på '''Report Issue''' och välj '''feature''' för att ange att din rapport handlar om förbättringar. Än en gång, det här gör det möjligt för oss att på ett formellt sätt hantera din förfrågan.
==E-postlistor==
Det finns flera e-postlistor som hanterar olika ämnen relaterade till GRAMPSGramps:
;gramps-announce ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-announce prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-announce arkiv]) : Anslag och allmänna, viktiga nyheter. Mycket låg trafik.
;gramps-users ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-users prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-users archives]): Diskussioner om att använda GRAMPS. Medelhög trafik.

Navigation menu