Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 5.0 Вики Прирачник

10 bytes added, 00:34, 16 November 2017
no edit summary
{{man menu|Ова е Вики прирачник за верзијата 5.0 на Грампс. Сите корисници се охрабрени да го уредуваат овој прирачник за подобрување на неговата читливост и употребливост.}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 5.0 Вики Прирачник|Mk:Грампс 5.0 Вики Прирачник - Предговор|5.0}}
 
{{languages|Gramps 5.0 Wiki Manual}}
 
==Кус преглед==

Navigation menu