Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Gramps 4.2 Wiki Handleiding - Opstartscherm

9,280 bytes added, 09:30, 23 March 2015
no edit summary
{{grampsmanualcopyright/nl}}

{{man index/nl|Gramps 4.2 Wiki Manual - Getting Started/nl|Gramps 4.2 Wiki Manual - Categories/nl|4.2}}

{{languages/nl|Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_Main_Window}}

{{#vardefine:chapter|3}}
{{#vardefine:figure|0}}

De onderdelen van het Gramps-hoofdscherm.

== Hoofdscherm ==

Wanneer u een gegevensbestand opent (een bestaand of een nieuw) dan wordt het Gramps-hoofdscherm getoond (Fig. {{#var:chapter}}.{{#expr:{{#var:figure}}+1}}):

[[Image:Mainwinannotated-40-nl.png|left|thumb|800px|Fig {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Gramps-hoofdscherm]]

{{-}}

Dit Gramps-hoofdscherm bevat de volgende onderdelen:

=== Menubalk ===
*Menubalk: De menubalk (hoofdmenu) bevindt zich helemaal bovenaan (recht onder de venstertitel) en geeft toegang tot alle Gramps-mogelijkheden.

=== Werkbalk ===
*Werkbalk: De werkbalk bevindt zich direct onder de menubalk. Deze balk geeft toegang tot de meest gebruikte Gramps-functies. U kunt bepalen hoe de balk eruit ziet via {{man menu|Bewerken ->Voorkeuren}}. U kunt de balk ook van het scherm laten verdwijnen door naar {{man menu|Scherm ->Werkbalk}} te gaan en daar het vierkantje uit te vinken.

=== Navigatiebalk ===
*Navigatiebalk: De navigatiebalk bevindt zich geheel links en laat de keuze toe van de verschillende categorieën.
Zie [[Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_Categories/nl#Categorieën van de navigatiebalk|Categorieën van de navigatiebalk]]

=== Weergavevenster ===
*Weergavevenster: Het grootste gedeelte in het midden van het Gramps-venster is het weergavevenster. Wat hier getoond wordt is afhankelijk van het scherm dat geselecteerd werd. We bespreken deze verschillende schermen in detail in de volgende paragrafen.

=== Onderste balk en zijbalk ===
*Onderste balk: de onderste balk bevindt zich onder het weergavevenster.

*Zijbalk: de zijbalk bevindt zich rechts van het weergavevenster.

Zowel de onderste als de zijbalk laten toe dat 'gramplets' naast een scherm kunnen getoond worden. (''Details to be provided, based e.g. on [[GEPS_019:_Improved_Sidebar_and_Split_Views|GEPS 019]] and [[Gramps 4.2 Wiki Manual - What's new?#GrampsBar|Gramps bar]], with references to [[#Filters|Filters]], [[Gramps 4.2 Wiki Manual - Filters|Filters]] and [[Gramps_4.2_Wiki_Manual_-_Gramplets#Sidebar_and_bottombar|Sidebar and bottombar]]'')

=== Statusbalk en voortschrijdingsbalk ===
*Statusbalk en voortschrijdingsbalk: deze bevinden zich volledig onderaan het Gramps-scherm.
** De voortschrijdingsbalk: Deze balk bevindt zich onderaan links in het Gramps-scherm. Tijdens operaties die lang duren, wordt hier de voortschrijding getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval indien grote gegevensbestanden worden geopend of opgeslagen, het importeren of exporteren naar andere formaten of het aanmaken van een webstek. Wanneer zulke operaties niet plaatsvinden, wordt de voortschrijdingsbalk niet getoond.
**De statusbalk bevindt zich rechts van de voortschrijdingsbalk onderaan het Gramps-scherm. Hier wordt informatie getoond over de activiteit die momenteel wordt uitgevoerd of relevante informatie over geselecteerde items.

Indien Gramps een kleine fout vaststelt of u wenst te verwittigen van een voorval in het programma, kan het zijn dat Gramps hier een waarschuwingsknop toont. Deze knop wordt maar 180 seconden getoond. Ziet u deze knop dan dient u onmiddellijk op de knop te klikken om de relevante foutmeldingen te kunnen zien.

[[Image:WarningButton-40-nl.png|750px|thumb|left|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Gramps-hoofdscherm met waarschuwingsknop]]

{{-}}

Klikt u op deze knop dan wordt een dialoog getoond met de laatste 20 meldingen. [[Logging_system|Meer gegevens over het logging-systeem voor fouten]]
[[Image:WarningMessages-40-nl.png|750px|thumb|left|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Foutboodschappen]]

{{-}}

Bij de ernstigere problemen wordt een foutdialoog getoond. Hierin worden dan de acties die u dient te nemen, getoond.

De navigatie-, werk-, zij- en onderste balk kunnen afzonderlijk op- of afgezet worden door opties in het menu {{man menu|Scherm}}. Wordt de zijbalk niet getoond, dan is de {{man label|zoekbalk}} zichtbaar.

[[Image:MainwinSearchbarannotated-40-nl.png|750px|thumb|left|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Gramps-hoofdscherm met zoekbalk]]

{{-}}

== Schermen wisselen en schermmodi ==

{{out of date|reword in respect to categories}}

[[Image:Mainwin-40.png|left|thumb|350px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Zijbalkmethode]]

Gramps heeft dus standaard een aantal categorieën en door uitbreidingen kunnen er nieuwe categorieën aangemaakt worden.
Er zijn twee verschillende methodes om de verschillende schermen te organiseren. U kunt direct zien welke methode u momenteel gebruikt: indien u iconen ziet die verticaal gelijst zijn in een zijbalk dat zich links van het venster bevindt, dan gebruikt u de zijbalkmethode (zie Fig {{#var:chapter}}.{{#var:figure}}).

Wanneer u deze methode gebruikt, kunt u de gewenst categorie selecteren door op het juiste icoontje te klikken. U kunt ook {{man key press|Ctrl|P}} en {{man key press|Ctrl|N}} gebruiken om naar de vorige of de volgende categorie te gaan.
Zoals vermeld kan een categorie een aantal verschillende schermen bevatten. Is dit het geval dan kunt u tussen de verschillende schermen wisselen door op de iconen in de werkbalk te klikken omdat elk scherm een apart icoontje heeft. U kunt ook het {{man menu|Scherm}}-menu gebruiken of door {{man key press|Ctrl|<nummer>}} in te geven (<nummer> geeft het scherm aan dat u wenst in deze categorie).

{{-}}

== Configuratie ==

=== Kolommen aanpassen ===

{{man note| Kolommen aanpassen |Dit aanpasscherm is beschikbaar voor alle schermen en werkt overal op dezelfde manier.}}

[[Image:Column-editor-40-nl.png|right|thumb|250px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Kolommen aanpassen]]

Standaard wordt in een scherm met een lijs, verschillende kolommen met informatie over een bepaalde categorie getoond. U kunt deze kolommen aanpassen met de {{man label|Kolommen aanpassen}}-dialoog. Die vindt u onder {{man menu|Scherm -> Scherm aanpassen...}} of u klikt in de gereedschapsbalk op de {{man button|Scherm aanpassen...}}-knop. Daar kunt u de gewenste kolommen aanklikken. Tevens kunt u de positie van een kolom veranderen door in het aanpasscherm te werken met ([http://nl.wikipedia.org/wiki/Slepen_en_neerzetten Slepen en neerzetten]). Wanneer u tevreden bent over de veranderingen klikt u op de {{man button|Toepassen}} -knop om het aanpasscherm te verlaten. De veranderingen worden onmiddellijk op het scherm zichtbaar.

{{-}}

== Filters ==

[[Image:SidebarFilter-40.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Filtercontrole]]

Genealogische bestanden kunnen informatie over zeer vele personen, families, locaties en objecten bevatten. Daarom kan het best zijn dat in een scherm een zeer lange lijst van gegevens wordt getoond waarmee het moeilijk werken is. Gramps geeft u twee verschillende manieren om hiermee om te gaan en uw gegevens beheersbaar te maken namelijk:

'''Zoeken''' en '''Filteren'''.

Een zoekopdracht zal de tekst die getoond wordt in de lijst doorzoeken. Een filteropdracht daarentegen zal een lijst tonen van die elementen waarvan de gegevens overeenkomen met de filtercriteria.
Een zoekopdracht is een eenvoudige maar snelle methode om de kolommen die getoond worden op het scherm te doorzoeken. Door de lettertekens in te tikken in het zoekveld en op de {{man button|Zoeken}} knop te klikken worden enkel de lijnen die overeenkomen met de tekst getoond worden. Met de andere methode kunt u de {{man label|Filterzijbalk}} activeren die dan zichtbaar wordt aan de rechterschermzijde. Wanneer de filterzijbalk getoond wordt, is de {{man label|Zoekbalk}} niet zichtbaar. De filterzijbalk laat u toe om interactief een reeks van filterregels op te stellen die dan toegepast kunnen worden op de schermgegevens. Het filter wordt op de filterregels gebaseerd, niet op wat zichtbaar is op het scherm.

{{-}}

{{man tip| Zoeken en filteren |Met een zoekopdracht wordt enkel gekeken naar een exacte overeenkomst van de tekst. Is de datum bijvoorbeeld weergegeven als "1 Jan 2013", dan zal de zoekopdracht "1/1/2013" niets opleveren; een filteropdracht "1/1/2013" zal wel een overeenkomst vinden.}}

Wanneer Gramps een gegevensbestand opent is er geen filter actief. Daarom worden in het personenscherm bijvoorbeeld, standaard alle personen getoond.

== Kolommen sorteren ==

[[Image:Sortpeoplecolumn-40.png|right|thumb|400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Kolommen sorteren]]

Eenmaal klikken sorteert op oplopende volgorde en opnieuw klikken sorteert op aflopende volgorde. De {{man label|Kolommen aanpassen}}-dialoog kan gebruikt worden om kolommen bij te voegen, te verwijderen of de volgorde te wijzigen.

{{-}}

{{man index/nl|Gramps 4.2 Wiki Manual - Getting Started/nl|Gramps 4.2 Wiki Manual - Categories/nl|4.2}}

{{languages/nl|Gramps 4.2 Wiki Manual - Main Window}}

[[Category:Nl:Documentatie]]
3,245
edits

Navigation menu