Changes

Jump to: navigation, search

Nl:GRAMPS 3.0 Wiki Handleiding - Familiestambomen beheren

222 bytes added, 15:10, 21 February 2008
Een familistamboom ontgrendelen
[[Image:Dbmanager05.png|Restored version]]
== Een familistamboom familiestamboom ontgrendelen ==When Wanneer GRAMPS opens a treeeen familiestamboom opent, it locks the treewordt deze stamboom vergrendeld zodat niemand, preventing you or anyone else opening it at the same timeook uzelf, deze familiestamboom opnieuw zou openen. A second copy of GRAMPS will be able to open another family treeEen tweede versie van GRMAPS kan deze familiestamboom opene, but the tree already open will appear with the lock iconmaar de familiestamboom die reeds geopend is, indicating you cannot open itzal met een {{man label|slot}} icoon verschijnen zodat u weet dat u deze familiestamboom niet kunt openen. Closing the tree Door in the first copy of de eerste GRAMPS will make it available to be opened -versie de stamboom te sluiten, wordt de familiestamboom in the second copy. de tweede GRAMPS-versie opnieuw beschikbaar
If you could open the same Family Tree Door eenzelfde familiestamboom in two twee versies van GRAMPS at once, it te open is likely your data would be damagedde kans groot dat uw gegevens beschadigd worden.
 In the unlikely event of a crash of het onwaarschijnlijke geval dat GRAMPSzou crashen, the family tree will be left in a locked statewordt de familiestamboom vergrendeld afgesloten. To unlock the treeOm deze stamboom opnieuw toegankelijk te maken, select the locked family tree, and click the selecteert u deze stamboom en klikt u op de knop {{man button|Unlockontgrendelen}} button that will be availabledie dan beschikbaar wordt. Only do this if you are sure no other copy of Dit dit echter enkel indien u er zeker van bent dat geen andere GRAMPS is using this family tree-versie de familiestamboom momenteel gebruikt.
== Een beschadigde familiestamboom herstellen ==
3,245
edits

Navigation menu