Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Download

6 bytes added, 09:54, 28 January 2014
m
Linux: Installeer laatste versie
[[Image:Debianopenlogo-32.png]]'''Debian''' en [[Image:Ubuntu_32x32.png]]''' Ubuntu ''' [http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version}}/gramps_{{version}}_all.deb Download het .deb bestand]. Dubbelklik op het gedownloade .deb bestand of (voor sommige distro's zoals Mint Debian) geeft het volgende commando in (in de map waar het bestand werd opgeslagen) (verander indien nodig de bestandsnaam om die te laten overeenstemmen).
sudo dpkg -i gramps_3.4.4gramps_{{version}}-1_all.deb
Voor andere distro's: [[Image:Download_link.png|150px|link=http://sourceforge.net/projects/gramps/files/Stable/{{version}}/gramps-{{version}}.tar.gz]] de broncode en volg de instructies [[Linux:Build from source]].

Navigation menu