Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Kontakt

251 bytes removed, 09:31, 28 January 2014
m
E-postlistor
;gramps-users ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-users prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-users archives]): Diskussioner om att använda GRAMPS. Medelhög trafik.
;gramps-bugs ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-bugs prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-bugs arkiv]): För att spåra och arkivera programvarufel. Låg trafik
;gramps-windows ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-windows arkiv]): Ämnen särskilt relaterade till Windowsversionen av GRAMPS. Medelhög trafik.
;gramps-devel ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-devel prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=gramps-devel arkiv]): För ämnen relaterade till programvaruutveckling. Medelhög trafik.

Navigation menu