Changes

Jump to: navigation, search

Nl:GRAMPS 3.0 Wiki Handleiding - Familiestambomen beheren

307 bytes added, 08:10, 10 January 2008
Een XML-gegevensbestand of een GEDCOM-bestand openen
== Een XML-gegevensbestand of een GEDCOM-bestand openen ==
GRAMPS allows you to open certain databases that have not been saved laat u toe om bepaalde gegevensbestanden die niet opgeslagen zijn in het GRAMPS' own file format from the command line-formaat, toch te openen. via een opdrachtregel. '''TODO link to page explaining how.''' These include XML and GEDCOM databases. But you should be aware that if the XML or GEDCOM database is relatively large, you will encounter performance problems, and in the event of a crash your data can be corrupted. Hence, it is normally better to create a new GRAMPS family tree (database) and import your XML/GEDCOM data into it.
{{man note| Opening databases |Dit kunnen zowel XML and - als GEDCOM databases require all data to be held in memory and don't contain indexes-bestanden zijn. GRAMPS' native format Maar u moet beseffen dat, indien deze bestanden vrij groot zijn, er prestatieproblemen kunnen optreden. Bovendien is a database that only reads the data neededhet zo dat wanneer uw computer crasht al uw gegevens kunnen beschadigd worden. Thus, for a large family tree the data can be accessed quicker and more efficiently by not using Daarom is het normaal gezien veel beter om een nieuwe familiestamboom aan te maken en dan uw XML or /GEDCOM-bestand hierin te importeren.}}
{{man note|Gegevensbestanden openen |XML- en GEDCOM-gegevensbestanden vereisen dat alle gegevens in het computergeheugen aanwezig zijn en geen indexen bevatten. Het eigen GRAMPS-formaat is een gegevensbestand dat enkel de gegevens die nodig zijn in het geheugen behoudt. Dit heeft als voordeel dat voor een groot bestand de gegevens veel sneller toegankelijk zijn en het dus efficiënt is om geen XML/GEDCOM-formaat te gebruiken.}} {{man warn| Bewerken van GEDCOM Editing -bestanden |Please keep Let op: sommige gegevens kunnen verloren gaan wanneer een GEDCOM-bestand geïmporteerd of geëxporteerd wordt in mind that some information in a GEDCOM file may be lost during import into of uit GRAMPS as well as export back to GEDCOM. Simply opening and viewing the file will not change it Het bestand enkel openen en raadplegen zal het bestand echter niet veranderen. However, if any changes were made and they were not abandoned upon exitAls er echter veranderingen gebeurd zijn en die zijn niet geannuleerd voor het sluiten van het bestand, exiting zal GRAMPS will save the databij het afsluiten van het programma, with possible data lossde gegevens opslaan met mogelijk gegevensverlies tot gevolg.}}
== Deleting a Family Tree ==
3,245
edits

Navigation menu