Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Gramps-4.0 Wiki Handleiding - Hulpmiddelen

1,612 bytes added, 19:28, 20 January 2013
no edit summary
{{languages|Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
 
{{#vardefine:chapter|12}}
{{#vardefine:figure|0}}
Dit deel beschrijft de verschillende hulpmiddelen die beschikbaar zijn in Gramps.
Hulpmiddelen in Gramps laten u toe om verscheidene types van analyse van uw genealogische gegevens uit te voeren. Normaal zullen deze hulpmiddelen geen uitdruk in de vorm van bestanden produceren. Maar er wordt direct op een scherm de resultaten getoond. Maar, wanneer zinvol, kunt u de resultaten wel opslaan in een bestand. Hulpmiddelen zijn één van de sterkten van Gramps in vergelijking met andere genealogische programma's.
De hulpmiddelen kunnen via het menu {{man menu|Hulpmiddelen ->''Sectie'' ->''Specifiek hulpmiddel''}} . Bovendien kunt u de volledige lijst van hulpmiddelen inkijken met beschrijving wanneer u op het {{man button|Hulpmiddelen}} icoon klikt op de gereedschapsbalk. Er wordt dan een dialoog '''Keuze hulpmiddel''' getoond.
{{man note|Bijkomende hulpmiddelen |Met de Gramps versie 3.2 is tevens een nieuw systeem opgestart om nog meer hulpmiddelen beschikbaar te hebben. Dit systeem wordt beheerd door de [[Nl:Gramps_4.0_Wiki_Handleiding_-_Uitbreidingenbeheerder|uitbreidingenbeheerder]]. Dit systeem kan bijkomende [[4.0_Addons|Addons]] uitbreidingen voor u installeren.}}
==Gemeenschappelijke opties==
* id: = ID
Gramps -ID van de centrale persoon.
== Analyse en verkenning ==
===<u>Individuele gebeurtenissen vergelijken...</u>===
[[Image:gebeurtenisvergaSelectionFilterToCompareEvents-40-nl.png|right|thumb|300px400px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1. Selectie van de filter}}}} Selectiefilter]][[Image:gebeurtenisverg.png|right|thumb|300px|Fig. 2{{#var:chapter}}. Resultaat op scherm{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Schermresultaat]]
Dit hulpmiddel vergelijkt gebeurtenissen van een geselecteerde groep van personen.
{{-}}
[[Image:rekenblad.png|right|thumb|300px|Fig. 3{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Uitvoer in rekenblad]]
Indien de juiste filter gekozen werd, worden de gebeurtenissen van die personen die door het filter komen, vergeleken in een grote overzichtstabel. Volgende gegevens worden getoond: Persoon, ID, Geboorte Datum, Geboorte Locatie, Overlijden Datum, Overlijden Locatie, Beroep Datum, Beroep Locatie, Huwelijk Datum en Locatie, getuige gegevens en nog veel meer. Omdat het moeilijk is de tabel na te kijken via het scherm, kan men de uitvoer ook exporteren door gebruik te maken van de {{man button|Opslaan als}} knop. De tabel die als resultaat getoond wordt, kan opgeslagen worden in een rekenblad te openen met ''Openoffice'' in het ''.ods''-formaat.
===<u>Interactieve afstammelingen-browser...</u>===
[[Image:afstambrowser.pngInteractiveDescendantBrowser-40-nl|right|thumb|250px350px|Fig. 4{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Afstammelingen-browser]]
Om te beginnen moet u een persoon als de actieve persoon selecteren.
===<u>Gegevensbestand controleren en herstellen...</u>===
[[Image:controlniet1.png|right|thumb|250px|Fig. 5{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Media-object]]
Dit hulpmiddel controleert het gegevensbestand op integriteitsproblemen en tracht fouten te herstellen indien mogelijk. Het hulpmiddel controleert:
* {{man button|Referentie behouden}}:Referentie naar het ontbrekende bestand behouden
* {{man button|Bestand selecteren}}: Selecteer vervanging voor het ontbrekende bestand. Indien u deze optie kiest wordt een {{man label|Bestand selecteren}} scherm getoond waarin u de nieuwe map en bestandsnaam kunt selecteren.
[[Image:controlres1.png|right|thumb|250px|Fig. 6{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Resultaat]]
Na de controle van de media-objecten worden verschillende voortschrijdingsbalken getoond. De verschillende onderdelen worden gecontroleerd en uiteindelijk wordt een {{man label|Integriteitscontrole resultaten}} scherm getoond. Afhankelijk van de de gevonden items worden hier zaken gelijst. Zo kan in de tabel het volgende weergegeven worden: Er waren verwijzingen naar 17 media-objecten welke niet werden gevonden. Verwijzingen naar 17 media-objecten werden behouden. Dit laatste uiteraard in functie van vorige keuzes die u maakte.
===<u>Ongebruikte objecten verwijderen...</u>===
[[Image:ongebruikt.png|right|thumb|250px|Fig. 7{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Ongebruikte objecten]]
Dit hulpmiddel kunt u gebruiken door via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom herstellen-->Ongebruikte objecten verwijderen...}} te selecteren.
===<u>Opnieuw opbouwen van referentiestructuur...</u>===
[[Image:refstruktuur.png|right|thumb|300px|Fig. 8{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Referentiestructuur]]
De referentiestructuur bevat eigenlijk alle verwijzingen van gebeurtenissen naar personen, families enz..
===<u>Secundaire indexen opnieuw bouwen...</u>===
[[Image:secreftruktuur.png |right|thumb|300px|Fig. 9{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Index oké]]
Secundaire indexen worden voornamelijk gebruikt om schermen en sorteringen sneller op te kunnen bouwen. Omdat sommige programmaonderdelen hun gegevens verkrijgen of tonen op basis van deze secundaire indexen is het belangrijk dat deze indexen correct zijn. Wanneer er zich problemen voordoen, kunt u met het lopen van dit hulpmiddel de huidige index wissen en een nieuwe index opbouwen gebaseerd op de primaire gegevens.
===<u>Gebeurtenistype herbenoemen...</u>===
[[Image:gebeurtenisver.png|right|thumb|300px|Fig. 10{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Verander type]]
Dit hulpmiddel laat u toe om alle gebeurtenissen van een bepaald type naar een ander type te herbenoemen.
===<u>Gegevensbestandseigenaarsinformatie aanpassen...</u>===
[[Image:Dataowner-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 11{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Gegevens van de eigenaar]]
Klik op {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom verwerken-->Gegevensbestandseigenaarsinformatie aanpassen...}}}. Nu wordt het een scherm getoond, waar u volgende info kunt invullen:
===<u>Gramps IDs herschikken...</u>===
[[Image:voorkeurenID.png|right|thumb|300px|Fig. 12{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Voorkeuren ID]]
Dit hulpmiddel zal alle gegevens van het gegevensbestand herschikken volgens het standaardschema van de Gramps-IDs. U kunt dit standaardgedrag veranderen via het menu {{man menu|Bewerken-->Voorkeuren...-->ID Formaten}}. Het hulpmiddel kunt u via het menu opstarten met {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom verwerken-->Gramps IDs herschikken...}}.
===<u>Hoofdletters van familienamen verbeteren...</u>===
[[Image:capnames-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 13{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Hoofdletters verbeteren]]
Dit hulpmiddel doorzoekt het volledige gegevensbestand en probeert hoofdletters te verbeteren van de familienamen. Het doel is om de klassieke vorm te respecteren: Hoofdletter voor de eerste letter en kleine letters voor de rest van de naam. Worden er afwijkingen op deze regel vastgesteld, dan worden de kandidaten voor aanpassing getoond in een tabel. Vervolgens kunt u zelf beslissen welke namen u wilt herstellen en welk niet. U gebruikt het hulpmiddel via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Familiestamboom verwerken-->Hoofdletters van familienamen verbeteren...}}.
===<u>Informatie uit namen halen</u>===
[[Image:extract_names-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 14{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Naaminformatie]]
Klik op {{man menu|Hulpmiddelen-->Gegevensbestand verwerken-->Informatie uit namen halen...}}. Eerst wordt een {{man label|Teniet doen van geschiedenis waarschuwing}} venster getoond:
===<u>Mogelijke dubbele personen zoeken...</u>===
[[Image:duppersoon.png|right|thumb|300px|Fig. 15{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Dubbele personen]]
Dit hulpmiddel doorzoekt het volledige gegevensbestand en tracht gegevens te vinden die mogelijk over dezelfde persoon gaan. Klik op {{man menu|Hulpmiddelen->Familiestamboom verwerken->Mogelijk dubbele personen zoeken...}}.
* Opties: een check box om al of niet [[Gramps_4.0_Wiki_Manual_-_Tools/nl#Het_gebruik_van_de_Soundex-module_in_GRAMPS|soundex codes]] te gebruiken.
Indien u de juiste keuzes hebt gemaakt drukt u op de {{man buttonicon|OKstock_ok}} knop en de gegevens zullen in twee stappen geanalyseerd worden.
Stap 1: voorlopige lijsten opbouwen.
{{-}}
[[Image:mogeldup.png|right|thumb|300px|Fig. 16{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Samenvoegingen]]
Vervolgens wordt een {{man label|Mogelijke samenvoegingen}} scherm getoond. Dit venster heeft een lijst met drie kolommen:
* Kwaliteit: de waarde geeft een idee van de sterkte van overeenkomst tussen de personen. Hoe hoger de kwaliteitswaarde, hoe sterker de mogelijke overeenkomst.
===<u>Sorteer gebeurtenissen...</u>===
[[Image:sortevents-31-nl.png|right|thumb|300px|Fig. 17{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Gebeurtenissen sorteren]]
Gebeurtenissen die opgelijst worden onder de tab gebeurtenissen in het persoons- of familiescherm, zijn niet op een bepaalde manier gesorteerd. Ze worden gewoon achter mekaar geplaatst in volgorde van ingave. De reden om geen bepaalde sortering op te leggen, is omdat er zich situaties kunnen voordoen waar de gebeurtenis wel bekend is, maar niet de juiste datum of juiste chronologie. Importeren of samenvoegen van gegevens van een externe bron kan ook leiden tot bijkomende gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen wel in een foute volgorde komen te staan met de reeds bestaande gebeurtenissen van een persoon of familie. Gebeurtenissen kunnen manueel herschikt worden door klikken en verslepen of door de herschikkingsknoppen te gebruiken. In beide gevallen kan een gebeurtenis naar boven of onder in de lijst worden verplaatst. Gramps zal deze nieuwe volgorde onthouden. De nieuwe volgorde zal ook gebruikt worden overal waar gebeurtenissen getoond worden, zoals in verslagen. De volgorde van alle gebeurtenissen kan ook veranderd worden door op een kolomtitel te klikken. Als u bijvoorbeeld op de kolomhoofding 'Datum' klikt, zullen alle gebeurtenis op datum worden gesorteerd. Let wel op dat deze sorteermethode enkel tijdelijk is. De getoonde veranderingen worden niet opgeslagen wanneer het venster gesloten wordt. Het aanklikken en verslepen om gebeurtenissen te sorteren, werkt prima voor een klein aantal gebeurtenissen, maar is niet praktisch voor vele veranderingen. Daarom is er een 'Gebeurtenis sorteren' hulpmiddel. Hiermee worden alle gebeurtenissen van het gegevensbestand gesorteerd of enkel die gebeurtenissen die in verband staan met een bepaalde selectie van personen. Deze selectie wordt gebaseerd op een filter.
== Hulpmiddelen ==
Dit deel bevat hulpmiddelen die u toelaten een eenvoudige operatie op een deel van de gegevens uit te voeren.Het resultaat kan opgeslagen worden in uw gegevensbestand, maar zullen uw bestaande gegevens niet wijzigen. De volgende hulpmiddlen hulpmiddelen zijn momenteel beschikbaar in GRAMPS:
===<u>De gegevens controleren...</u>===
[[Image:controle1.png|right|thumb|300px|Fig. 18{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Controle gegevens Algemeen]]
[[Image:controle2.png|right|thumb|300px|Fig. 19{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Controle gegevens Families]]
Dit hulpmiddel laat u toe om het gegevensbestand te controleren aan de hand van een reeks criteria die u zelf opgeeft. U wil zeker stellen dan niemand in het gegevensbestand kinderen krijgt op een leeftijd van bv. 80 jaar. Normaal betekent dit dat het gegeven fout is. Nochtans is het geen ''logische'' fout. Het hulpmiddel zal alles tonen wat niet voldoet aan de criteria zodat u kan controleren of de gegevens fout zijn of niet. De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij u.
* ...
[[Image:controleres.png|right|thumb|300px|Fig. 20{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Resultaten]]
Om te laten zien hoe handig dit hulpmiddel wel is, hier twee voorbeelden met echte gegevens:
De waarschuwing toonde 'vrouwelijke echtgenoot': na controle van de gegevens vond ik een familie met Vader : '''Anna Roelants'''. Gelukkig had ik in de {{man label|Beschrijving}} het volgende genoteerd: ''Het huwelijk van Adam Roelants en Cornelia Crabbe''. Dit was duideijk duidelijk een tikfout: Anna i.p.v. Adam. Zonder dit hulpmiddel zou dit zeker moeilijk te vinden zijn.
De waarschuwing toonde 'huwelijk op late leeftijd': controle van de gegevens: Vader °1738 Moeder °1756 : huwelijksgebeurtenis X 1804 [Franse Republikeinse kalender] : alles leek in orde te zijn: dus de man (her)trouwde op een leeftijd van 66 jaar, de vrouw op een leeftijd van 48 jaar!
===<u>Media manager... </u>===
[[Image:bevestiging.png|right|thumb|200px|Fig. 21{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Laatste bevestiging]]
Dit hulpmiddel bereikt u via het menu {{man menu|Hulpmiddelen-->Hulpmiddelen-->Media Manager...}}.
===<u>Relatieberekenaar...</u>===
[[image:relbereken.png|thumb|right|300px|Fig. 22{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Relatie berekenen]]
Dit hulpmiddel berekent de relatie van gelijk welke persoon in het gegevensbestand tot de actieve persoon. Kies daarom eerst een persoon en maak deze tot actieve persoon.
==== Het gebruik van de Soundex-module in Gramps ====
[[Image:Soundexnl.png|thumb|right|200px|Fig. 23{{#var:chapter}}. {{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} SoundEx-code generator]]
Klik via de gereedschapsbalk op {{man menu|Hulpmiddelen-->Hulpmiddelen-->Soundex-codes aanmaken...}}. Het ''SoundEx code generator'' scherm wordt getoond. In het {{man label|Naam}} tekstveld kunt u een naam ingeven of u kunt de pijl {{man button|naar beneden}} gebruiken en zo een naam uit de getoonde lijst kiezen. De naam die u intypt in het tekstveld kan gelijk welke naam zijn. De naam hoeft niet voor te komen in uw gegevensbestand. Het resultaat wordt onmiddellijk getoond: R236
3,245
edits

Navigation menu