Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Eigenschappen

1 byte added, 02:03, 17 November 2007
GRAMPS Gemeenschap
==GRAMPS Gemeenschap==
* Actieve gemeenschapsondersteuning. Vele huidige GRAMPS-gebruikers ontwikkelen eigen verslagen, maken doen de ontwikkelaars suggesties en geven feedback aan de ontwikkelaars. Dit gebeurt via de verschillende openbare postlijsten. Het programma is slechts een paar jaar oud, maar heeft toch al vele mogelijkheden en eigenschappen.
* Actieve ontwikkeling. Nieuwere versies worden nu reeds getest. Deze laten toe door middel van een verder ontwikkeld gegevensbestand, zeer snelle toegang te hebben tot vele duizenden ingangen. Andere nieuwe eigenschappen worden ontwikkeld en gecoördineerd door verscheidene actieve ontwikkelaars. Vele bijkomende deelnemers geven steun via de postlijsten. GRAMPS wordt dus door steun van vele mensen steeds beter en gebruiksvriendelijker.
* Verplaatsbaar. GRAMPS wordt geschreven in de computertaal Python en gebruikt de GTK en GNOME bibliotheken.
Alle Unix/Linux omgevingen ondersteunen deze bibliotheken zeer goed, maar elk ander platform dat deze beide bibliotheken ondersteunt kan dus ook gebruikt worden.
* Free Software/Open Bron ontwikkelingsmodel wil zeggen dat GRAMPS aangevuld kan worden door iedere programmeur. Alle programmacode is vrij beschikbaar onder deze licensie.
* GRAMPS mag ook vrij verdeeld gedistribueerd worden onder de GPL!
38
edits

Navigation menu