Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Eigenschappen

2 bytes added, 01:59, 17 November 2007
GRAMPS Gemeenschap
==GRAMPS Gemeenschap==
* Actieve gemeenschapsondersteuning. Vele huidige GRAMPS-gebruikers ontwikkelen eigen verslagen, maken suggesties en geven feedback aan de ontwikkelaars. Dit gebeurd gebeurt via de verschillende openbare postlijsten. Het programma is slechts een paar jaar oud , maar heeft toch al vele mogelijkheden en eigenschappen.* Actieve ontwikkeling. Niewere Nieuwere versies worden nu reeds getest. Deze laten toe door middel van een verder ontwikkeld gegevensbestand, zeer snelle toegnag toegang te hebben tot vele duizenden ingangen. Andere niuwe nieuwe eigenschappen worden ontwikkeld en gecoördineerd door verscheidene actieve ontwikkelaars. Vele bijkomende deelnemers geven steun via de postlijsten. GRAMPS wordt dus door steun van vele mensen steeds beter en gebruiksvriendelijker.
* Verplaatsbaar. GRAMPS wordt geschreven in de computertaal Python en gebruikt de GTK en GNOME bibliotheken.
Alle Unix/Linux omgevingen ondersteunen deze bibliotheken zeer goed, maar gelijkwelk elk ander platform dat deze beide bibliotheken supporteert ondersteunt kan dus ook gebruikt worden. * Free Software/Open Bron ontwikkelingsmodel wil zeggen dat GRAMPS aangevuld kan worden door iedere programmeur.Alle programmacode is vrij beschikbaar nder onder deze licensie.
* GRAMPS mag ook vrij verdeeld worden onder de GPL!
38
edits

Navigation menu