Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Kenmerken in Gramps

151 bytes removed, 10:44, 2 April 2012
m
no edit summary
Heeft dit zin? Dit is misschien niet 100% in overeenstemming met GEDCOM maar het is beter iets zinvols te implementeren, dan een slecht geschreven standaard te volgen.
” [http://wwwsourceforge.webcitationnet/mailarchive/message.org/5tqYL8qRQphp?msg_id=10070987] -- Gramps-gebruikerspostlijst
In het geval het nodige kenmerk niet aanwezig is in de selectielijst, kunt u het kenmerk aanmaken door de kenmerknaam in te geven in de voorziene invoerveld. Er zijn geen scherpe grenzen tussen kenmerken en gebeurtenissen. Sommigen verkiezen om "Beroep" als een kenmerk te definiëren zonder tijdsperiode; anderen vinden dan weer dat dit beter een gebeurtenis zou zijn ook omdat dit meer mogelijkheden biedt.
Engelse discussies:
* http://grampssourceforge.1791082.n4.nabble.com/Events-Attributes-and-column-widths-td1808274.html , gearchiveerd door WebCite op http:net/mailarchive/www.webcitationmessage.org/5tqYL8qRQphp?msg_id=10070976* http://gramps.1791082sourceforge.n4.nabble.com/Proposal-for-a-GEDCOM-change-td1805130.html , gearchiveerd door WebCite op http:net/mailarchive/www.webcitationmessage.org/5tqYPwzqCphp?msg_id=22940649
[[Category:Nl:Gramps terminologie|Kenmerken in Gramps]]

Navigation menu