Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Gramps:Installation

210 bytes added, 18:24, 23 April 2011
Ytterligare programvara som Gramps kan dra nytta av
* '''Graphviz''', '''Inkscape''': Gramps kan skapa fina släktträd (relationsgrafer). Dessa genereras av Graphviz, vilken definierar en kod (dot), likväl som program för att producera grafer (dotty, kan anropas från kommandoraden). Det här ger dig som forskare största möjliga kontroll över ditt träds utseende, men har samtidigt en inlärningskurva. Ett alternativ är att skapa en grafisk rapport, konvertera trädet till en svg-fil, som i sin tur kan öppnas/redigeras/förbättras i till exempel Inkscape.
* '''ttf-freefont''': Användbart True-Type-teckensnitt som stödjer en stor delmängd av Unicode. Fungerar bra med utskrifter från både gnomeprint och graphviz.
* '''[http://tilloy.net/dev/pyexiv2/overview.html pyexiv2]''' is a module that allows Gramps to read and write metadata embedded in image files. It is used in the Metadata Viewer and Image Metadata gramplets.
=Installera från källkod=

Navigation menu