Changes

Jump to: navigation, search

Sl:Namestilni program za Windows

40 bytes removed, 09:55, 5 April 2010
m
Namestitev
1. GRAMPS je odvisen od naslednjih programskih paketov (najboljše rezultate smo dosegli z njihovo namestitvijo po navedenem vrstnem redu):
* Python 2.5.1 4 => [http://www.python.org/ftp/python/2.5.14/python-2.5.14.msi python-2.5.14.msi] (10.7 11 MB, s projekta [http://www.python.org python.org]);* GTK+ 2.1012.11 => [http://downloads.sourceforge.net/gladewin32gtk-win/gtkgtk2-devruntime-2.1012.11-win322008-07-25-1ash.exe?download gtk-dev-2.1012.11-win32-1.exe] (11.9 7 MB, s projekta [http://gladewin32gtk-win.sfsourceforge.net/ gladewin32gtk-win], ki vključuje tudi glade, gl. opombo);* pygtk 2.1012.6 1 => [http://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/binaries/win32/pygtk/2.1012/pygtk-2.1012.61-12.win32-py2.5.exe pygtk-2.1012.61-1.win32-py2.5.exe] (1.8 9 MB, s strani [http://www.acc.umu.se www.acc.umu.se]);
* pygobject 2.12.3 => [http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/pygobject/2.12/pygobject-2.12.3-1.win32-py2.5.exe pygobject-2.12.3-1.win32-py2.5.exe] (163 KB, s strani [http://www.gnome.org www.gnome.org]);
* pycairo 1.2.6 => [http://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/binaries/win32/pycairo/1.2/pycairo-1.2.6-1.win32-py2.5.exe pycairo-1.2.6-1.win32-py2.5.exe] (82 KB, s strani [http://www.acc.umu.se/ www.acc.umu.se]).

Navigation menu