Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Gramps verklarende woordenlijst

290 bytes added, 17:04, 9 June 2020
m
no edit summary
{{languages|GRAMPS_GlossaryGramps_Glossary}}
__NOTOC__
Deze verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de begrippen die gebruikt worden in Gramps, met een korte uitleg en een verwijzing naar de toepasselijke artikels.
Voor een verklarende woordenlijst van genealogische begrippen, zie [[Genealogy Glossary/nl|genealogische verklarende woordenlijst]].
[[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]]
==A==
;adres: (''sec. obj.'') Het concept dat in Gramps gebruikt wordt is een bepaalde locatie met een bijhorend tijdskader. Denk eerder aan een postadres. De bedoeling is om aan te gven geven wanneer de persoon ergens woonde en hoelang. Een adres bestaat uit:
:* Datum
:* Adres
;familie: (''gebeurtenisrol'') Een gebeurtenis kan verbonden worden aan een familie, wat aangeeft dat de volledige familie betrokken was in de gebeurtenis. Dit is gewoonlijk een huwelijksgebeurtenis die verbonden wordt met een familie met als gebeurtenisrol: ''familie''
==G==
;gebeurtenis: Een beslissend moment in het leven van een persoon. Zie [[eventsin GRAMPS/nl|gebeurtenissen]] voor het gebruik in de genealogie, zie [[events in GRAMPS/nl|gebeurtenissen in Gramps]] voor de voorgedefinieerde gebeurtenissen in Gramps en voorgestelde benaming voor de meest voorkomende gebeurtenissen.
;gebeurtenisrol: de rol die een persoon heeft in een gebeurtenis. In Gramps kan een gebeurtenis gekoppeld worden aan zoveel personen als nodig. Elke persoon zal een andere rol toebedeeld krijgen. De gebeurtenisrol legt dit vast. Meer algemene rollen zijn voorgedefinieerd, andere kunt u als gebruiker toevoegen door gewoon de volgens u juiste rol in te voeren.
;getuige:(''gebeurtenisrol'') Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. We spreken onder ander over getuigen van een misdrijf, maar evenzo over getuigen van de Tweede Wereldoorlog of bij een huwelijk.
 
==H==
;hulp: (''gebeurtenisrol'') Een begrip dat naar een hulp of bediende verwijst.
2,783
edits

Navigation menu