Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Kenmerken in Gramps

20 bytes added, 22:10, 21 January 2013
m
Gramps
{{languages|Attributes_in_GRAMPSAttributes_in_Gramps}}
“De idee om de dingen te verdelen over [[Events in GRAMPSGramps/nl|gebeurtenissen]] en '''kenmerken''' is de volgende:
:Kenmerken zijn zaken die blijvend zijn, althans gedeeltelijk, zoals kleur van de ogen, bloedtype, enz. Gewoonlijk is er per persoon/familie slechts één van elk kenmerktype.
Heeft dit zin? Dit is misschien niet 100% in overeenstemming met GEDCOM maar het is beter iets zinvols te implementeren, dan een slecht geschreven standaard te volgen.
” [http://oldsourceforge.nabble.comnet/mailarchive/Events---Attributes%2C-and-column-widths.-td5991633message.htmlphp?msg_id=10070987] -- Gramps-gebruikerspostlijst
In het geval het nodige kenmerk niet aanwezig is in de selectielijst, kunt u het kenmerk aanmaken door de kenmerknaam in te geven in de voorziene invoerveld. Er zijn geen scherpe grenzen tussen kenmerken en gebeurtenissen. Sommigen verkiezen om "Beroep" als een kenmerk te definiëren zonder tijdsperiode; anderen vinden dan weer dat dit beter een gebeurtenis zou zijn ook omdat dit meer mogelijkheden biedt.
Engelse discussies:
* http://oldsourceforge.nabble.comnet/mailarchive/Events---Attributes%2C-and-column-widthsmessage.-td5991633.htmlphp?msg_id=10070976* http://oldsourceforge.nabble.comnet/mailarchive/Proposal-for-a-GEDCOM-change-td24312547message.htmlphp?msg_id=22940649
[[Category:Nl:Gramps terminologie|Kenmerken in Gramps]][[Category:Nl:Hoe...|Kenmerken in Gramps]]|[[Category:Nl:Documentatie|Kenmerken in Gramps]]|[[Category:Nl:Gebruikershandleidingen|Kenmerken in Gramps]]

Navigation menu