Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Genealogie de basis

495 bytes added, 10:03, 13 March 2013
no edit summary
[[CategorieCategory:GenealogieNl:Documentatie|Besprekingen]]{{languages|Genealogy_basics|Genealogie de basis}} 
Enkele aanbevelingen:
* '''Vind de juiste bron.''' Het kan zijn dat je na verloop van tijd zeer veel informatie hebt verzameld over je familiestamboom. Toch is deze informatie maar zo goed als de [[Sources/nl|bronnen ]] waaruit deze gegevens werden gehaald. Besteed dus voldoende tijd wanneer je bronnen ontdekt en schrijf zoveel mogelijk details op.* '''Start je onderzoek van de gegevens die je kent en ga dan naar de dingen die je nog niet kent.''' Noteer alles wat gekend bekend is voor je een veronderstelling maakt. De feiten kunnen een richting aangeven waar je verder onderzoek naar kan doen. Verspil je tijd echter niet met het dornemen van duizenden gegevens in de hoop dat je zo een spoor zou ontdekken als je nog andere niet onderzochte bronnen kan vinden.
* '''Wees beschrijvend.''' Beperk je niet tot een opsomming van namen, datums en locaties. Genealogie is niet alleen de studie en analyse van wat er gebeurd is, maar ook het waarom en welke gebeurtenissen een beslissende invloed hadden op het nageslacht. Bovendien is een leuk verhaal hier en daar belangrijk om de geschiedenis van je familie even boeiend te maken voor anderen als voor jezelf.
* '''Wees zo nauwkeurig mogelijk.''' Maak geen veronderstellingen wanneer je gegevens noteert van primaire bronnen. Schrijf exact neer wat je ziet. Gebruik commentaren tussen rechte haakjes om je eigen toevoegingen, weglatingen of opmerkingen te noteren. Maak gebruik van het latijnse "[sic]": dit is de standaard methode om een duidelijk duidelijke fout in de latijnse brontekst aan te geven. Het is best mogelijk dat hetgene wat je eerst zag als een afkorting of een verkeerde spelling eigenlijk een andere schrijfwijze was (misschien periode gebonden) of een feitelijk onderscheid tussen twee verschillende spellingsvormen.* '''Noteer iedereen.''' Schrijf alle personen op die je bij een gebeurtenis vindvindt. Mensen leefden, werkten of deden andere dingen vaak samen zodat verwanten vermeld kunnen worden bij gebeurtenissen van broers en zusters, buren of locale kerkgemeenschappen.* '''Maak een plan.''' Knowing what you are looking to accomplish saves valuable timeAls je weet naar wat je moet zoeken kun je heel wat tijd besparen. Special trips to see original documentsSpeciale zoektochten naar originele documenten, burial placesbegraafplaatsen, libraries, or to interview individuals can not be repeatedbibliotheken of om interviews af te nemen van bepaalde personen kunnen vaak niet herhaald worden. Stel dus zeker dat je alle informatie over al hetgene waarnaar je opzoek bent noteert. Make sure you get everything you come for and record as much as you can while you have the chanceEn benut deze vaak unieke kans om zoveel mogelijk te noteren. It Het is unfortunate to return from a trip to find that you omitted an obvious piece of information that passed right under your nosezeer frustrerend achteraf vast te stellen dat je een vitaal gegeven niet genoteerd hebt toen de informatie voor het grijpen was.* '''Look closelyKijk aandachtig.''' Sometimes re-interpretation of a group of seemingly unconnected pieces of information suddenly reveal a colorful period in the line you never expectedSoms geeft een herinterpretatie van een reeks ogenschijnlijk niet verbonden gegevens plotseling een verdere onderzoekslijn. Abrupt changes Plotselinge veranderingen in a familyeen familie, such as what happens at a movezoals dat kan gebeuren bij verhuizingen, immigrationimmigratie, a marriageeen overlijden, deatheen huwelijk of geboorte kunnen, or birth can point the direction for more researcheen richting aangeven voor verder onderzoek.* '''Qualify what you recordNoteer de kwaliteit van je gegevens.''' Include your theories or questions about information as you write itBij het opstellen van je gegevens bouw je soms een bepaalde theorie op, of heb je vragen over de neergeschreven informatie. There's nothing wrong with others understanding that you might not be comfortable in the accuracy of a certain fact or hypothesisEr is niks verkeerds mee dat anderen begrijpen dat je niet altijd zeker bent over de juistheid van bepaalde gegevens. Het kan anderen helpen je standpunt te begrijpen. It can help others to understand your perspective and bring further information to bear as they try to make sense of questions or research in the same areaWanneer andere onderzoekers dit lezen kunnen ze misschien helpen de vragen op te lossen indien ze onderzoek doen over hetzelfde onderwerp. Be sure to use brackets or other notation technique to clearly distinguish your comments from those Daarom is het belangrijk om rechte haken of the sourceeen soortgelijke noteertechniek te gebruiken zodat anderen het verschil kunnen maken tussen jouw opmerkingen en de oorspronkelijke tekst.* '''Respect the privacy of the livingRespecteer het privéleven van de levenden.''' Genealogy Genealogie is not intended to invade people's niet bedoeld om de privacy by revealing their current health conditionsvan mensen aan te tasten door medische informatie, their social security numbers, and other still-hidden secretsnummers van de sociale zekerheid en andere privégegevens te openbaren. Be sensitive when writing about issues that some family members might not be comfortable discussingWees voorzichtig wanneer je over bepaalde onderwerpen schrijft die voor sommige familieleden kwetsend of te persoonlijk kunnen zijn.* '''Back up your electronic information frequentlyMaak voortdurend reservekopeën van je electronische informatie.''' If you spend countless hours entering information into a genealogy programIndien je ontelbare uren hebt besteed aan het ingeven van al die informatie in een genealogisch programma, take the extra five minutes every now and then to back up the files on a CDgebruik dan die enkele bijkomende minuut om je bestanden veilig weg te schrijven naar een cd of een usb-stick of een ander medium. Write the description of what is on the disc with a CD marker Schrijf de informatie over de bestanden op de cd met een cd-stift (not just any permanent markerlet wel: niet alle permante stiften zijn hier voor geschikt!) and the date and store it . Noteer de datum en bewaar de cd in a darkeen donkere, cool and dry placekoele en droge plaats.* '''Take lots of picturesNeem veel foto's.''' Use photographs to remember Gebruik foto's om details you donvast te leggen. Dit bespaart dikwijls tijd. Foto't have time to write down. Pictures of a cemetery stone can be usefuls van een grafsteen kunnen nuttig zijn, but you may also want a picture maar maak ook eens een foto van de kerk of the church that sits de weg die naar deze plaats voert. Ook van de grafstenen in front, a view from the road leading up to the site, views looking toward the stone from various positions, stones adjacent and otherwise interesting, a general overview de omgeving of the placefoto's van verschillende gezichtshoeken. Een algemeen overzicht van de plaats, even those who accompanied you on the visitzelfs van de personen die mee waren op deze tocht. Later, these may help you find it and other areas for more research or simply remind you and others kan dit zeer nuttig zijn om verder onderzoek te doen of the experience of that dayhet laat je even terug denken aan de ervaringen van anderen en jezelf aan die dag{{languages|Genealogy basics}}
3,245
edits

Navigation menu