Changes

Jump to: navigation, search

Nl:Eigenschappen

319 bytes added, 08:54, 27 April 2007
Reports
** Volledige ondersteuning van unicode. KArakters in alle talen worden juist weergegeven.
==ReportsVerslagen==Generate brief or detailed reports for the ancestors or descendants Voor alle personen kunnen gedetailleeerde of an individualverkorte verslagen over afstammelingen of voorouders aangemaakt worden.
* Multiple styles of reports are currently available by defaultEr zijn verscheidene standaardstijlen voor de verslagen beschikbaar. Users can also create their own custom stylesGebruikers kunnen ook hun eigen stijl voor de verslagen aanmaken.* Eight output formats are supported by GRAMPSEr worden 8 verscheidene uitvoerformaten ondersteund: PDF, AbiWord, KWord, OpenOffice Writer, HTML, Rich Text Format (RTF), Latex, and plain texten standaard ascii-tekst.* Custom reports can be created by advanced users under the Gevorderde gebruikers kunnen bovendien via het "plugin" system which allows the sharing of custom report styles between userssysteem eigen verslagen volledig vanaf nul opbouwen en deze verslagen ter beschikking stellen voor andere gebruikers.* Book report allows the user to collect a variety of reports Verscheidene verslagen kunnen door de gebruiker gebundeld worden in a single een boek. Dit is één document, which in turn dat alle verslagen bevat en dit is easier to distributezeer handig om informatie te delen met anderen.
Charts and Graphs Kaarten en grafieken - Create graphical Ancestor and Descendent charts Maak vooroudergrafieken aan in several formatsverschillende formaten.
* Box and Fan charts are availableDoos en waaiervormen zijn beschikbaar.* Multiple formats are supported by Verscheiden formaten worden door GRAMPS for charts and graphsondersteund voor aanmaak van de grafieken: OpenOffice Draw, PDF, PostScript, and en SVG.* Custom charts can be created by usersEigen grafieken kunnen dooor de gebruikers worden aangemaakt. We hope to add more hopen nog meer vormen aan te bieden in the near future through the contributions of users and developersde nabije toekomst door inbreng van de gebruikers en de ontwikkelaars.
Export to Web Pages Exporteer naar webpagina's -Select the entire databaseSelecteer het volledige gegevnsbestand, family lines or selected individuals to a collection bepaalde familielijnen of web pages ready for upload to the World Wide Webbepaalde personen. Deze informatie kan dan geëxporteerd worden naar een verzameling van webpagina's. Deze kunnen dan geupload worden naar het www.
==Tools==
3,245
edits

Navigation menu