Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Kontakt

25 bytes added, 08:52, 26 April 2007
E-postlistor
Det finns flera e-postlistor som hanterar olika ämnen relaterade till GRAMPS:
;gramps-announce ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-announce prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forumforum_name=gramps-announce arkiv]) : Anslag och allmänna, viktiga nyheter. Mycket låg trafik.;gramps-users ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-users prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forumforum_name=gramps-users archives]): Diskussioner om att använda GRAMPS. Medelhög trafik.;gramps-bugs ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-bugs prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forumforum_name=gramps-bugs arkiv]): För att spåra och arkivera programvarufel. Låg trafik;gramps-windows ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forumforum_name=gramps-windows arkiv]): Ämnen särskilt relaterade till Windowsversionen av GRAMPS. Medelhög trafik.;gramps-devel ([http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-devel prenumerera], [http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forumforum_name=gramps-devel arkiv]): För ämnen relaterade till programvaruutveckling. Medelhög trafik.
==IRC==

Navigation menu