Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Gramps:Installation

16 bytes added, 09:28, 3 April 2007
no edit summary
Tidigare versioner av GRAMPS kunde köras på Solaris men vi känner inte till några nyare fall där detta har skett. Om du med lyckat resultat har installerat GRAMPS på Solaris, var god uppdatera {{call lang|Solaris page|sv|sidan om Solaris}}.
[[Category:Sv:Documentation|Installation]]
{{languages|Installation|GRAMPS:Installation}}

Navigation menu