Changes

Jump to: navigation, search

Sv:Genealogisk ordlista

51 bytes added, 21:26, 21 January 2013
m
Gramps
Härt {{languages|Genealogy Glossary|Genealogisk ordlista}}Här hittar du en ordlista över genealogiska termer. For termer som förekommer i GRAMPSGramps, se [[GRAMPS Gramps Glossary]]. [[Category:Genealogy]]
;Anglifiering:
# Ett format för att utväxla genealogisk data.
;matronym(eller matronymikon):: Förnamn Efternamn baserat på sin mors namnmoderns förnamn.
;patronym(eller patronymikon):: Förnamn Efternamn baserat på sin fars namnfaderns förnamn.
;Romanisering:
: En lingvistisk representation av ett ord i det romerska (latinska) alfabetet.
{{languages|[[Category:Sv:Genealogy Glossary|Genealogisk ordlista}}]]

Navigation menu