Nl: Gramps 3.1 Wiki Handleiding - Invoeren en aanpassen gegevens: details - deel 1

From Gramps
Jump to: navigation, search

Het vorige deel gaf een sneloverzicht van hoe u gegevens kan invoeren en aanpassen. Dit eerste deel zet deze discussie voort in veel groter detail.


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige Index VolgendeIntroductie

Zoals we in het vorige deel zagen, beschikt GRAMPS over een reeks schermen. Ieder van deze schermen geeft u mogelijkheden om informatie in te voeren en te wijzigen. Vaak is het zo dat dezelfde informatie kan bekomen worden vanuit verschillende schermen.

In GRAMPS wordt informatie ingegeven en gewijzigd via zogenaamde vensterdialogen. Omdat we dit begrip vaak zullen gebruiken, wordt hier uitgelegd wat we daar eigenlijk mee bedoelen:

Een vensterdialoog is een 'pop-up'-venster dat één of meerdere formulieren bevat waarin gegevens die in een bepaalde categorie thuishoren, kunnen ingevoerd en gewijzigd worden. Voorbeelden hiervan zijn de persoonsaanpas-dialoog en de familie-aanpas-dialoog en nog een heleboel andere.

Een vensterdialoog heeft vaak een reeks 'tabs'. Zo wordt informatie gegroepeerd in subcategorieën. Zo heeft de vensterdialoog voor personen onder andere de volgende subcategorieën: gebeurtenissen, kenmerken, adressen en opmerkingen.

Gramps-notes.png
De knoppen: toevoegen, verwijderen en bewerken

In de meeste gevallen kunnen de GRAMPS-gebruikers de knop + gebruiken voor Toevoegen+ , de knop - gebruiken om informatie te verwijderen en een icoon dat een pen en een blad papier voorstelt om informatie te wijzigen. We zullen verder in de tekst de laatste knop de knop Bewerken+ benoemen, terwijl de knop + en de knop - verwijzen naar de bewerkingen toevoegen en verwijderen.

Persoonsinformatie invoeren

Fig.6.1. Persoonsinformatie ingeven

Persoonsinformatien wordt ingevoerd via het venster Edit Person. Dit venster kan op de volgende manieren opgeroepen worden in de verschillende schermen:

 • Via het personenscherm: Klik tweemaal op de persoon waarvan u de gegevens wenst aan te passen.

Selecteer de naam met een enkele muisklik en klik dan op de knop Edit van de werkbalk.

Selecteer de naam en druk Enter .

Selecteer Bewerken... via het menu Bewerken.

Selecteer Bewerken via het menu dat u oproept door rechts te klikken op een naam.

 • Via het relatiescherm: Om de gegevens van de actieve persoon aan te passen, klikt u op de knop Bewerken die te zien is naast de naam van de persoon.
 • Via het stamboomscherm: Dubbelklikken op de rechthoek die de naam van de persoon bevat wiens gegevens u wenst aan te passen.

In alle bovenstaande gevallen zal het venster Edit Person verschijnen:


Het bovenste deel van het venster toont basisinformatie over de persoon wiens gegevens worden aangepast.

Onderaan zijn verscheidene "tabs" die de verschillende informatiecategorieën beschrijven. door op een tab te klikken kunt u de inhoud zien en aanpassen.

Door op de knop OK onderaan te klikken zullen alle aanpassingen in alle tabs opgeslagen worden en wordt het venster gesloten. Door op de knop Annuleren te klikken wordt het venster gesloten zonder dat aanpassingen worden opgeslagen.

Indien informatie in gelijk welke tab werd veranderd, zal een waarschuwingsvenster getoond worden. Dan kunt u kiezen uit volgende mogelijkheden: het venster sluiten zonder de veranderingen op te slaan , de oorspronkelijke annulatie verwerpen of de veranderingen bewaren.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op de knop OK te klikken worden de aanpassingen onmiddellijk in het gegevensbestand opgeslagen. Er is geen 'opslaan'-bewerking omdat alle onmiddellijk uitgevoerd worden.

Tango-Dialog-information.png
Tip

wordt een tab in een vet lettertype weergegeven, betekent dit dat de tab informatie bevat. Indien dit niet het geval is, bevat de tab geen informatie.


De algemene informatie bevindt zich bovenaan het venster. Dit behelst de primaire naaminformatie en algemene gegevens:

 • Naam: Voornaam , Familienaam , Familie prefix (zoals "de" of "van"), Suffix (zoals Jr. of III), Titel (zoals. Dr. of Rev.), Bijnaam (Bob voor Robert), Type van de naam (geboortenaam, naam bij huwelijk, enz.). Sommige van de tekstvelden zoals Familienaam en Type beschikken over de eigenschap "automatisch vervolledigen": wanneer u in deze ingavevelden iets intypt zal een menu verschijnen met daarin alle namen die in het gegevensbestand opgeslagen zijn en die overeenkomen met de gedeeltelijke ingavetekst. Zo kunt u snel een naam selecteren zonder dat u de volledige naam hoeft in te typen. U kunt de naam selecteren met de muis of u kunt gebruik maken van de {man label| pijltjes} en de {man button| Enter} knop.

Het icoon Bewerken (dat is het icoontje met pen en papier) naast het ingaveveld Prefix roept het venster Naam Editor op. Dit venster laat u toe om de naam in detail aan te passen (zie adv-an ).

 • Algemeen: Het menu 'Geslacht laat u toe om het geslacht van de persoon in te vullen: mannelijk , vrouwelijk of onbekend .

Het veld ID toont het GRAMPS ID-nummer. Dit nummer dient om personen met dezelfde naam van mekaar te kunnen onderscheiden. U kunt hier echter gelijk welke unieke waarde invoeren. Indien u geen waarde opgeeft, zal GRAMPS automatisch een waarde voor u vastleggen.

De Marker laat u toe om basisinformatie over de stand van uw onderzoek op te geven.

De knop Privé laat u toe of de persoonsgegevens al of niet als privé moeten beschouwd worden.

 • Afbeelding: De Afbeeldings ruimte toont de eerst beschikbare afbeelding van deze persoon in de Galerij (wordt uiteraard enkel getoond indien afbeelding voorradig is).


De verschillende tabs geven een overzicht van de categorieën waarin de persoonlijke gegevens werden georganiseerd:

 • Gebeurtenissen: De tab Gebeurtenissen toont alle gebeurtenissen van de persoon. Hier kunt u ook deze informatie aanpassen. Het onderste vanstergedeelte toont alle relevante gebeurtenissen die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont de details van de gebeurtenis (indien er gebeurtenissen in de lijst voorkomen) die momenteel geselecteerd is. De knoppen + , Bewerken en - laten u toe om gebeurtenissen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een gebeurtenis van de lijst wordt geselecteerd.
 • Namen:
Fig.6.2. Namen

De tab Namen toont alle alternatieve namen die de persoon heeft. Hier kunt u ook de informatie hierover aanpassen.

Het onderste venstergedeelte toont een lijst van alle alternatieve namen voor de persoon. Het bovenste venstergedeelte toont detailinformatie over de momenteel geslecteerde naam uit de lijst (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een alternatieve naam toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een alternatieve naam van de lijst wordt geselecteerd.

Wanneer u een nieuwe naam toevoegt of een bestaande naam wijzigt, wordt het venster {man label|Name Editor}} getoond. Dit venster wordt uitvoerig in het volgende deel beschreven (zie adv-an ).

 • Kenmerken:
Fig.6.3. Kenmerken

De tab Kenmerken toont informatie over de persoonskenmerken. Hier kan ook de informatie gewijzigd worden. U heeft de volledige vrijheid om kenmerken te definiëren en te gebruiken. Deze kenmerken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de fysieke eigenschappen of de persoonlijkheidskenmerken te beschrijven.

Bemerk dat elk kenmerk dat getoond wordt in het venster Kenmerken uit twee delen bestaat: het eigenlijke kenmerk en een waarde die met dit kenmerk verbonden is. Dit zogenaamde "Kenmerk-Waarde" paar kan u helpen om uw onderzoek te organiseren. Als u bijvoorbeeld een kenmerk "Haarkleur" opgeeft voor een bepaalde persoon, dan zal "Haarkleur" een kenmerk worden dat geselecteerd kan worden voor alle personen. De waarde voor "Haarkleur" kan voor de ene persoon rood zijn en voor een andere persoon bruin. Zo kunt u bijvoorbeeld een kenmerk "vrijgevig" met waarde "enorm" geven aan een persoon die daadwerkelijk zeer vrijgeveig is.

Het onderste venstergedeelte toont een lijst van alle kenmerken die opgeslagen zijn in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont de details van het momenteel geselecteerde kenmerk (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een kenmerk toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een kenmerk van de lijst wordt geselecteerd.

 • Adressen:
Fig.6.4. Adressen

De tab Adressen toont informatie over de verschillende adressen van een persoon. De informatie kan ook hier weer aangepast worden.

Het onderste venstergedeelte toont alle adressen in het gegevensbestand. Het bovenste venstergedeelte toont details van het momentele adres (indien aanwezig). De knoppen + , Bewerken en - laten toe om een adres toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. De knoppen Bewerken en - worden slechts getoond van zodra een adres naam van de lijst wordt geselecteerd.

Sommige verslagen laten toe dat u gegevens over nog in leven zijnde personen kunt beperken. In dit geval zal de adresinformatie weggelaten worden.

 • Opmerkingen:
Fig.6.5. Opmerkingen

The Notes tab provides a place to record various items about the person that do not fit neatly into other categories.

To add a note or modify existing notes simply edit the text in the text entry field.

The Format option lets you set the way the note will appear in reports and web pages.

If you select "Flowed," the text generated will have single spaces put in place of all multiple spaces, tabs, and single end-of-line characters. A blank line inserted between two blocks of text will signal a new paragraph; additional inserted lines will be ignored.

If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Notes dialog.

 • Bronnen
Fig.6.6. Bronnen

The Sources tab allows you to view and document the sources for the information you collect.

These might be general sources that do not describe a specific event, but which nevertheless yield information about the person.

For example, if Aunt Martha's memoirs mention her great-grandson Paul, the researcher may assume that this Paul actually existed and cite Aunt Martha's memoirs as the source that justifies this assumption.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Sources which document specific events are best recorded as sources of the event (under the Events tab) instead of as a source of the person. The person's Sources tab is best used for any sources not specifically connected to any other data.


The central part displays the list of all source references stored in the database in relation to the person. The buttons + , Edit , and - allow you to correspondingly add, modify, and remove a source reference to this person. Note that the Edit , and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

 • Galerij:
Fig.6.7. Galerij

The Gallery tab lets you view and store photos, videos, and other media objects that are associated with the person. The central part of the window lists all such media objects. Any object in the form of a valid image file will result in the display of a thumbnail view of the image. For other objects such as audio files, movie files, etc., a corresponding file type icon is displayed instead.

{{man tip|1=Tip|2=The first available image in the gallery will be also displayed in the 'Image area in the General tab.

The buttons + , Edit , and - let you add a new image to the database, link to an image already stored in the database, modify an image, and remove a given media object from the person's gallery. Note that the Edit , and - buttons become available only when a media object is selected from the list.


Gramps-notes.png
Note

Removing a media object from a person's gallery does not remove it from the database. It only removes the reference to that object from this person's record.


 • Internet:
Fig.6.8. Internet

The Internet tab displays Internet addresses relevant to the person. The bottom part lists all such Internet addresses and accompanying descriptions. The top part shows the details of the currently selected addresses in the list (if any). The buttons + , Edit , and - let you add, modify, and remove an Internet address. The "Go" button (represented by an icon having a green arrow and yellow circle) opens your web browser and takes you directly to the highlighted page. Note that the Edit , and -buttons become available only when an address is selected from the list.


 • Associaties
Fig.6.9. Associaties

The Associations tab lets you view and edit information about the associations between people in the database.

The associations may include Godparents, family friends, or any other types of associations you may wish to record.


 • LDS
Fig.6.10. LDS

The LDS (Latter Days Saints) tab lets you view and edit information about LDS ordinances of the person.


These are LDS Baptism, Endowment, and Sealed to Parents ordinances, as labeled inside the tab.


Each ordinance is described by its date, LDS temple, and Place where it happened.


An additional pop-up menu, "Parents," is available for the Sealed to Parents ordinance. Each ordinance can be further described through the selections available in the Status pop-up menu. It can also be include notes and references to sources through the corresponding Sources... and Note buttons.

Datums aanpassen

Fig.3.xx. Venster datumselectie

Dit deel beschrijft hoe datums in te voeren en te wijzigen. GRAMPS zal zoveel mogelijk informatie over datums trachten te bewaren omdat datums zo belangrijk zijn in genealogisch onderzoek.

Informatie kan ingevoerd worden in een datumveld door de gevens rechtstreeks in te typen of via het venster Datumselectie dialog. De beide manieren worden hieronder verder besproken, maar eerst bespreken we enkele belangrijke datumeigenschappen. Datumtypes

Datums worden in GRAMPS ingedeeld volgens de onderstaande types:

 • Regulier: een "reguliere" datum die een specifieke dag, datum of maand bevat. deze datum kan volledig (v.b. 6 juni 1990) of partieel (v.b. juli 1977) zijn.
 • Voor: een "voor" datum is een datum die een periode voor een bepaalde dag, maand of jaar beschrijft.
 • Na: een "na" datum is een datum die een periode na een bepaalde dag, maand of jaar beschrijft.
 • Bereik: een "bereik" beschrijft een tijdsperiode gedurende dewelke een gebeurtenis plaats vond. Voorbeeld: "tussen januari 1932 en mei 1932".
 • Periode: een "periode" beschrijft een tijdsperiode gedurende dewelke een bepaalde voorwaarde bestond. Voorbeeld: "van 12 mei 2000 tot 2 februari 2002".

Datumformaten en vertaalregels

 • Rond: een "rond" datumtype kunt u gebruiken indien de datum niet exact gekend is. Voorbeeld: "rond 1865".

GRAMPS herkent heel wat datumformaten. Het standaard numerische formaat is het formaat dat van toepassing is in de omgeveing waarin GRAMPS draait. Voor de meeste Europese landen is dit het formaat DD.MM.JJJJ, voor de V.S. is dit MM/DD/JJJ enz.

Naast exacte datums herkent GRAMPS ook andere datums: voor, na, rond en bereiken. Ook wordt een datumkwaliteit begrepen: geschat of berekend. Tenslotte worden niet-volledige datums en verscheidene alternatieve kalenders ondersteund. Hieronder een lijst van invoerwaarden om de juiste vertaalregels toe te kunnen passen.

Gramps-notes.png
Datumvertaalregels

Deze lijst is enkel van toepassing op de Engelse GRAMPS-versie. Gebruikt u een locale GRAMPS-versie, kan het zijn dat er geen gelocaliseerde vertaalregels beschikbaar zijn. Momenteel bestaan er gelocaliseerde voor de Franse taal, Duits, Russisch, Fins, Nederlands en de Spaanse talen. Indien de gelocaliseerde vertaler beschikbaar is, kan het best zijn dat andere vertaalregels gelden. Gebruik uw instinct of hanteer de gebruikelijke methoden om datums weer te geven in het Nederlands. Werkt dit niet gebruik dan het venster Datumselectie zoals hieronder beschreven.

Normale enkelvoudige datum worden ingevoerd zoals ze geschreven zouden worden. Dus: 34 mei 1961 of 1 januari 2008.

Voor de andere datums voert u eerst, indien van toepassing, een kwaliteit in: geschat of berekend. Voorbeeld: gesch. 1961 of ber. 2005.

Gramps-notes.png

Voor de normale datums dient er geen kwaliteit opgegeven te worden.

Na de datumkwaliteit volgt het datumtype. Indien dit datumtype voor , na of rond kunt u eenvoudig "voor", "na" of "rond" ingeven. Indien de datum een bereik voorsteld, voer dan "tussen DATUM en DATUM" in. Indien de datum een periode voorstelt, voer dan "van DATUM tot DATUM" in. DATUM stelt hier een enkelvoudige datum voor.

Voorbeelden: gesch. van 2001 tot 2003, voor juni 1975, gesch. rond 2000, ber. tussen mei 1900 en 1 januari 1990.

Niet-volledige datums worden gewoon ingevoerd door de ontbrekende informatie weg te laten Voorbeeld: mei 1961 of 2004.

Alternatieve kalenders zijn alle kalenders die niet tot het gregoriaanse type behoren. Momenteel ondersteunt GRAMPS de volgende kalenders: de Joodse, de Frans Republiekse, de juliaanse, de Islamitische en de Persische kalenders. Om een andere dan de standaard kalender te gebruiken, voegt u de kalendernaam toe aan de datumtekst. Voorbeeld:"9 januari 1905 (juliaans)". Indicaties van een geldige datum

GRAMPS kontroleert de juistheid van de ingevoerde datum. Is de datum invoer niet correct, dan wordt de achtergrondkleur van het ingaveveld rood.

Fig.3.xx. Foute datum invoer


Gedeeltelijke datums bepalen geen unieke dag, maar kunnen toch gebruikt worden om sommige datumvergelijken mogelijk te maken.

Een rode achtergrond betekent dat de datum niet herkent wordt als een geldige datum (v.b. "Kerstmis van 1961" of "tijdens deze zomer geopereerd"). In zulke gevallen wordt de datum opgeslagen als een tekenreeks. Deze tekenreeks kan niet vergeleken worden met andere datums. Zoals u kunt zien, kunt u zulke ingaves beter vermijden en vervangen door "December 1961" en vervolgens een opmerking toe te voegen "Kerstmis van 1961." Grafisch invoerhulpmiddel

Bovenstaande vertaalregels werken voor de meeste datums. Maar u kunt ook gebruik maken van het Datumselectie venster. Dit venster is vooral handig indien u complexe datums wilt invoeren of om zeker te zijn dat GRAMPS de datum juist heeft geïnterpreteerd. Het Datumselectie venster komt te voorschijn indien u op het Kalender icoon rechts naast het ingaveveld klikt.


Het Kalender menu laat u toe om een andere kalender te kiezen dan de standaard gregoriaanse kalender. Het Kwaliteit menu geeft u de keuze tussen regulier, Egeschat of berekend. Het Type menu laat u toe om het datumtype in te stellen: Regulier, voor, na, rond, bereik, periode of alleen tekst. U bepaalt de Datum door de dag, de maand en het jaar in te stellen. Gebruikt u bereik of periode als type, dan wordt het Tweede datum veld geactiveerd. Het Tekstopmerking veld tenslotte, laat u toe om een willekeurige tekenreeks samen met de datum op te slaan.

Gramps-notes.png
Belangrijke opmerking i.v.m datums

Indien u een belangrijke opmerking wenst te maken bij een bepaalde datum, kunt u dit best doen door een aparte opmerking te maken die gekoppeld wordt aan een gebeurtenis. Deze methode is merkelijk beter dan een willekeurige tekenreeks in het Datumselectie venster en dit om de volgende reden: voert u een datum rechtstreeks in via het datumingaveveld (dus niet via het Datumselectie venster), dan wordt uw ingave opgeslagen als een tekenreeks. Deze tekenreeks wordt vervolgens door de vertaalregels geïnterpreteerd. Zo wordt alle vorige commentaar overschreven.

Relatie-informatie aanpassen

Fig. 5.13 familie-aanpasscherm

Informatie over relaties wordt ingegeven en aangepast via de familie-aanpas-dialoog. Deze dialoog kan op verscheidene manieren opgeroepen worden: Via het relatiescherm: klik op de aanpassen knop in de familie die u wenst aan te passen.

Via het familiescherm: selecteer de familie uit de lijst en klik vervolgens op de Bewerken knop in de gereedschapsbalk of klik tweemaal op de familie.

Via het stamboomscherm: wijs met de muis de zwarte verbindingslijn aan, die de echtgenoten verbindt. Door rechts te klikken en selecteer Aanpassen via het getoonde menu of u kunt ook dubbelklikken op de zwarte lijn.

Al deze methoden geven hetzelfde resultaat: een dialoog waar u de familie kunt aanpassen.

Bovenaan het venster worden de namen van de personen wiens relatie wordt aangepast, getoond. Dit samen met hun geboorte- en doodsgegevens. Het grootste deel van het venster toont drie invoervelden waar u de relatie-informatie kunt invullen. Er zijn zeven tabs waar u verschillende categorieën kunt noteren.

Wanneer u klikt op een tab, wordt de informatie getoond. Het onderste vensterdeel bevat een OK en een Annuleren knop. Door op gelijk welk moment op de OK knop te klikken, worden alle veranderingen van alle tabs opgeslagen en wordt het venster gesloten. Door op de Annuleren knop te klikken, wordt het dialoogvenster gesloten zonder de veranderingen op te slaan.

Telkens een tab gegevens bevat die veranderd werden, zal een waarschuwingsvenster getoond worden. Hier dient u dan te kiezen tussen sluiten van de dialoog zonder op te slaan of de aanpassingen opslaan.


Gramps-notes.png
Opmerking

Door op OK te klikken worden de veranderingen ogenblikkelijk in het gegevensbestand opgeslagen. Deze versie van GRAMPS heeft geen aparte opslagfunctie, alle veranderingen zijn ogenblikkelijk.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Wanneer een label van een tab vetgedrukt wordt getoond, betekent dit dat er zich hier informatie bevindt.


De Relatie invoervelden geven de basisinformatie van de relatie. Het GRAMPS ID invoerveld geeft het ID-nummer van de relatie zoals die opgeslagen wordt in het gegevensbestand. Beschikbare relatietypes (zoals gehuwd, ongehuwd, ...) kunnen uit een menu gekozen worden. De Aanduiding laat u toe om basisinformatie over de stand van uw onderzoek op te geven.

De tabs geven volgende categorieën om informatie over de relatie te organiseren:

 • Kinderen

The Children tab lets you view and edit the list of children in this relationship. The + button allows entering a new person to the database and adding that person as a child in this relationship. The Select button lets you select an existing person to be a child in the relationship. The Edit button allows for editing the relations between the selected child and the parents. Finally, the - lets you remove the selected child from the relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a child is selected from the list.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door een kind te verwijderen uit de lijst, wordt dit kind niet uit het gegevensbestand gehaald. Het kind wordt enkel uit de relatie verwijderd.


 • Gebeurtenissen

The Events tab lets you view and edit the list of events relevant to the relationship. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an event record from the database. Note that the Edit and - buttons become available only when an event is selected from the list.


Gramps-notes.png
Opmerking

Door een gebeurtenis te verwijderen uit de lijst, wordt deze gebeurtenis niet uit het gegevensbestand gehaald. De gebeurtenis wordt niet meer met de relatie in verband gebracht.

 • Bronnen
Fig. 5.14 Sources editor

De Bronnen tab geeft een overzicht van de bronverwijzingen die een bewijs leveren van deze relatie. Dit kunnen dokumenten zijn die verwijzen naar de relatie, maar diede relatie niet noodzakelijk officieel maken. Als bijvoorbeeld in de memoires van tante Martha beschreven wordt dat haar overkleinkind Paul gehuwd was, kan de onderzoeker dit voldoende achten voor een bewijs dat er een relatie bestond tussen Paul en zijn vrouw. De memoires kunnen dan als een bron opgenomen worden als bewijs van deze veronderstelling.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Bronnen die specifieke gebeurtenissen dokumenteren zoals huwelijken of scheidingen worden beter onder de gebeurtenissen tab opgenomen.


The buttons + , Edit , and - allow let you add, modify, and remove a source reference to this relationship. Note that the Edit and - buttons become available only when a source reference is selected from the list.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door een item van de lijst te verwijderen, wordt deze bron niet uit het gegevensbestand gehaald. Enkel de bronverwijzing naar deze relatie wordt verwijderd.


 • Kenmerken

The Attributes tab lets you view and edit particular information about the relationship that can be expressed as attributes. The buttons + , Edit , and - let you add, modify, or remove an attribute. Note that the Edit and - buttons become available only when an attribute is selected from the list.

 • Opmerkingen

De Opmerkingen tab toont de opmerkingen die verbonden werden met de relatie. Bestaande opmerkingen kunnen hier worden bewerkt. Opmerkingen zijn alle in feite alle commentaren die niet in een parameter-waarde kunnen worden beschreven (zie kenmerken). Om een bestaande opmerking te wijzigen, kunt u eenvoudig de tekst editeren in het tekstingaveveld. Opmerkingen toevoegen kan ook door nieuwe tekst in te voeren.

De Opmaak optie laat toe om het formaat te bepalen van hoe de tekst wordt weergegeven in verslagen en webpagina's. Selecteert u de optie dan zullen in de aangemaakte tekst alle spaties, tabs en eindelijnkarakters die na mekaar komen, vervangen worden door één enkele spatie.

Een lege lijn tussen twee tekstblokken zal een nieuwe paragraaf aanduiden; bijkomende lege lijnen worden genegeerd.

Kiest u echter voor de opmaakoptie dan wordt tekst in verslagen en webpagina's weergegeven exact zoals de tekst werd ingegeven in de tekstdialoog

 • Galerij

De Galerij tab laat u toe om foto's of andere media-objecten te tonen en op te slaan die verbonden kunnen worden met deze relatie. Het centrale vensterdeel geeft een lijst met alle objecten en een verkleinde weergave van beeldbestanden. Andere objecten zoals geluidsbestanden, filmpjes, ... worden weergegeven met een generiek GRAMPS-icoon.


De knoppen + , Selecteer , Bewerken en - laten u toe om een nieuwe foto toe te voegen, een verwijzing op te slaan naar een reeds bestaand bestand, een bestaand beeld te wijzigen of een media-object te verwijderen. De Bewerken en - knoppen verschijnen enkel wanneer er een media-object werd geselecteerd van de lijst.

 • LDS

The LDS (Latter Days Saints) tab displays information about the LDS Sealed to Spouse ordinance. The data can include date, LDS temple, and Place. The status of the ordinance can be described through the selections available in the Status pop-up menu and can also be referenced in the corresponding Sources... and Note buttons.

To edit source data, switch to the Sources View and select the desired entry in the list of sources. Double-click that entry or click the Edit icon on the toolbar to invoke the following Source Editor dialog: The main part of the window displays four notebook tabs containing different categories of information. Click a tab to view or edit its contents. The bottom part of the window has OK and Cancel buttons. Clicking OK will apply all the changes made in all tabs and close the dialog window. Clicking the Cancel button will close the window without applying any changes.

Gramps-notes.png
Opmerking

Door op OK te klikken worden de veranderingen ogenblikkelijk in het gegevensbestand opgeslagen. Deze versie van GRAMPS heeft geen aparte opslagfunctie, alle veranderingen zijn ogenblikkelijk.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Wanneer een label van een tab vetgedrukt wordt getoond, betekent dit dat er zich hier informatie bevindt.Vorige Index Volgende