Nl:Startvenster

From Gramps
Jump to: navigation, search

Startscherm

Wanneer je een gegevensbestand opent (hetzij een bestand of een nieuw), wordt het volgende scherm getoond:

Fig. 2.1 GRAMPS Startvenster

Het hoofdscherm van GRAMPS bevat de volgende elementen:

 • Menubalk: de menubalk bevindt zich helemaal bovenaan het scherm (rechtsonder de venstertitel) en geeft toegang tot alle mogelijkheden van GRAMPS.
 • Hulpmiddelen: de hulpmiddelenbalk bevindt zich juist onder de menubalk. Hier kan je de meest gebruikte functies vinden. Je kan zelf bepalen hoe de hulpmiddelen er dient uit te zien, door Bewerken ->Voorkeuren aan te klikken. Je kan de volledige balk onzichtbaar maken door Scherm ->Gereedschapsbalk aan te klikken.
 • Voortgangsbalk: de voortgangsbalk bevindt zich in de linkerbenedenhoek van het scherm. Het geeft de voortgang weer van tijdrovende operaties, zoals het openen en opslaan van grote gegevensbestanden, het importeren of exporteren van en naar andere formaten, het aanmaken van webpagina's, enz. Wanneer je geen van deze bewerkingen doet, wordt de voortgangsbalk niet getoond.
 • Statusbalk: de statusbalk bevindt zich rechts van de voortgangsbalk aan de onderzijde van het scherm. Hier wordt informatie getoond over de huidige GRAMPS-activiteit en een contekstuele informatie over de geselecteerde items.
 • Weergavegebied: het grootste gebied in het midden van het GRAMPS-venster is het weergavegebied. Wat hier getoond wordt hangt af van het huidige gekozen scherm. We zullen dit verder in detail bespreken.

Schermen

Genealogische informatie is zeer uitgebreid en kan zeer gedetailleerd zijn. Om dit weer te geven is niet eenvoudig. GRAMPS lost dit op door de informatie te verdelen en te organiseren over verschillende schermen. Elk scherm toont een gedeelte van de totale informatie gebaseerd op een bepaalde categorie. Dit wordt duidelijk wanneer we de verschillende schermen bekijken.

 • Personenscherm: toont een lijst van de personen in het gegevensbestand.
 • Relatiescherm: toojnt de relaties tussen de actieve persoon en andere personen. Dit kunnen ouders zijn of echtgenoten of kinderen.
 • Familescherm: toont een lijst van de families in het gegevensbestand
 • Stamboomscherm: toont een grafische stamboom van de gesecteerde persoon.
 • Gebeurtenissenscherm: toont een lijst van de gebeurtenissen in het gegevensbestand
 • Bronnenscherm: toont een lijst van de bronnen in het gegevensbestand
 • Locatiescherm: toont een lijst van de locaties in het gegevensbestand
 • Mediascherm: toont een lijst van de media-objecten in het gegevensbestand.
 • Bibliotheekscherm: toont een lijst van de bibliotheken in het gegevensbestand.

Voor we de beschrijving van de verschillende schermen uitleggen, leggen we uit hoe je de verschillende schermen kunt wisselen.

Schermen wisselen en weergavemodus

Fig. 2.2. Weergave zijbalk
Fig. 2.3. Modus met tabbladen


As mentioned above there are nine different Views. In addition, there are two different Viewing Modes. You can tell at a glance which Viewing Mode you are in: If you see icons listed vertically in a sidebar at the left of the window, you are in the Sidebar Viewing Mode. .

If instead you see a series of "notebook tabs" (labeled People, Relationships, Family List, Pedigree, Events, Sources, Places, Media and Repositories) that run horizontally across the window, then you are in the Tabbed Viewing Mode. You can switch from one Viewing Mode to another by selecting View ->Sidebar from the Sidebar menu item.

If you're in the Sidebar Viewing Mode, you can select the View you want by clicking one of the sidebar icons.

Indien je je in de modus met tabbladen, kun je door te klikken op de overeenkomende tab, het gepaste scherm kiezen.

Personenscherm

Fig. 2.3. Dialoog aanpassen kolommen

The People View lists the people stored in the database. You'll note that people are grouped according to their family names. To the left of each family name is typically either an arrow or some other type of indicator. Clicking it once will reveal the entire list of people sharing that name. Clicking the indicator again will "roll up" the list and show only the family name.

By default, the People View, displays the several columns of information about each person. You can add or remove columns to and from the display by calling up the Column Editor dialog ( Edit ->Column Editor ) and checking or unchecking the boxes listed. You can also change the position of a column in People View by clicking and dragging it to a new position in the Editor. Once you have made the changes you want, click OK to exit the Editor and see your changes in the People View.

Gramps-notes.png
Aanpassen van kolommen

aanpassen van de kolommen kan in alle schermen en werkt overal op dezelfde manier.

Fig. 2.4. Controle van de filters wordt getoond

Filters

Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. It's therefore possible for a View to contain a long list of data that's difficult to work with. GRAMPS gives you two different means for controlling this condition by allowing you to filter a list to a more manageable size. These methods are Search and Filtering. A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.

Zoeken is een eenvoudige maar snelle methode om de getoonde kolommen te onderzoeken. Indien je letters in het zoekveld ingeeft en op de zoekknop drukt, zullen enkel die lijnen getoond worden die overeenkomen met de ingegeven tekst.

Je kan ook de filterzijbalk inschakelen, die je dan aan de rechterkant van het scherm ziet. Wanneer de filterzijbalk getoons wordt, is het zoekveld niet zichtbaar. De filterzijbalk laat je toe om een interactieve reeks van filters te maken. Het filter zal werken op de gegevens en de filterregels, niet enkel op het getoonde scherm.

Tango-Dialog-information.png
Searching vs. Filtering

Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match.


When GRAMPS opens a database, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the database are listed by default.

Relatiescherm

The Relationships View displays all the relationships of the Active Person (the selected person). Specifically, it shows his or her parents, siblings, spouses, and children.

The Relationships View is designed to allow for quick navigation. You can quickly change the Active Person simply by clicking the name of any person listed on the page. Each name is actually a hypertext link, similar to a web page.

Fig. 2.5. Relationships View

The Relationships View displays the following sections:

 • Actieve persoon: At the top of the screen, name, ID, birth, and death information of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the Edit button will allow you to edit all of the person's individual information in an Edit Person dialog.
 • Ouders: The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.

You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an Edit button, which will allow you to edit all the details of that particular person.

You may add a new set of parents by either selecting the Add Parents or the Share Parents . The Add Parents button will create a new family with the Active Person listed as a child. The Share Parents button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.

You may edit an existing parents by selecting the Edit button next to the parents. If you select the Delete next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.

Gnome-important.png
Let op

Het is mogelijk om meerdere families aan te maken met dezelfde ouders indien je niet oplet. Dit is niet de normale situatie die de gebruiker wenst. GRAMPS zal dan ook een waarschuwingsdialoog tonen, indien je een nieuwe familie probeert aan te maken met dezelfde ouders van een reeds bestaande familie. Wanneer deze dialoog getoond wordt, is het waarschijnlijk beter de aanpassingen te verwerpen en een bestaande familie te kiezen door gebruik te maken van de Selecteren knop .


 • Familie: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
Gramps-notes.png
Spouse

We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.

Fig.2.x Relation reordering

You may add a family by selecting the Add Spouse in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.

Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.

Gnome-important.png
Remove a person

Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.

Gramps-notes.png
Note

We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.

You can reorder the parents and spouses by selecting the Reorder . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.

Familiescherm

Fig. 2.x. Scherm familielijst

The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.

Gnome-important.png
Remove button

Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.

Stamboomscherm

Pedrigree view

The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.


To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.

children menu

The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.


The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.

Personal context

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , and Parents of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.


New in version 2.2 is the inclusion of an Events View.

Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.

Gebeurtenissenscherm

The default view displays the Description , ID , Type , Date , Place and Cause of the event.

Fig. 2.x Events view
Gnome-important.png
Meaningful event description

Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.

The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Bronnenscherm

Fig.2.x Sources view

Sources View lists the sources of certain information stored in the database.

These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the Title , ID , and Author of the source, as well as any Publication information that may be associated with it.

The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Locatiescherm

Fig. 2.x.Places view

The Places View lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' Name , ID , Church Parish , City , County , State , and Country . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

If a place has been highlighted, you may select the Google Maps button to attempt to display the place in a web browser.

Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site.

This feature is limited, and may not always produce the results you desire.

Mediascherm

Fig.2.x.Media view


The Media View is a list of Media Objects used in the database.

Media Objects are any files that relate somehow to the stored genealogical data.

Technically, any file can be stored as a Media Object.

Most frequently, these are images, audio files, animation files, etc. The list box on the bottom lists the Name , ID , Type , and Path of the Media Object.

The Column Editor dialog may be used to rearrange the displayed columns, which obey usual sorting rules. The top part of the GRAMPS window shows a preview (if available) and information about the Media Object.

Bibliotheekscherm

Fig.2.x.Repositories view

Version 2.2 adds support for Repositories.

A repository can be thought of as a collection of sources.

Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next