Nl:Gramps 5.2 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 7

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit deel beschrijft de verschillende webpagina's, de webkalender en de snelverslagen die deel uitmaken van de beschikbare verslagen in Gramps.

Terug naar verslagenoverzicht

Webpaginas

Website

fig. 1. Individuele lijstpagina in stijl Mainz

Eén van de verslagen in deze categorie is het 'Narrated Website'-verslag. Dit verslag maakt een webstek aan. Dit is een verzameling van met elkaar verbonden webpagina's, voor verzameling van gesecteerde personen.

Inleiding

Gramps 2.0.6 was de start van de webstek generator. Het Gramps 5.2 Narrated Website-verslag biedt verbeterde functionaliteit, ondersteuning van de webstandaarden en bijkomende mogelijkheden. Het nieuwe verslag maakt pagina's aan die voldoen aan de WWC richtlijnen. ’ Recommendations for XHTML 1.0 Strict and CSS 1. Deze aanbevelingen maken een onderscheid tussen inhoud en presentatie. Daarom kunnen de stijl en het uitzicht van de aangemaakte webpagina's volledig gecontroleerd worden met behulp van één CSS-stijlblad-bestand. Zo hoeven de afzonderlijke pagina's niet aangepast te worden.

Nu wordt er meer informatie gegeven over elke persoon samen met informatie over bronnen, locaties en media-objecten. Inleidingspagina's kunnen toegevoegd worden die bijkomende informatie verschaffen, zoals bijvoorbeeld een familiegeschiedenis.

Genealogische gegevens kunnen een hoop bestanden aanmaken. Vele webservers hebben een probleem om een groot aantal bestanden in een enkele map te verwerken. Het verslag tracht dan ook om het aantal bestanden per map te beperken tot een werkbaar niveau. Om dit mogelijk te maken wordt een hiërarchie van mappen opgesteld. De aangemaakte bestandsnamen zijn niet makkelijk te begrijpen, maar zijn wel uniek voor één persoon. Indien het verslag verscheidene keren wordt gelopen, worden toch steeds dezelfde bestandsnamen aangemaakt. Dit maakt het actualiseren van bepaalde bestanden eenvoudig.

Indien u problemen heeft om de bestanden op te laden naar een externe web host, kunt u best één enkel gzip'd tar bestand aanmaken.

Om dit gecomprimeerd tar-bestand te selecteren, kiest u de optie webpagina's in een .tar.gz archief opslaan.

Gebruik van het verslag

Het verslag geeft de gebruiker vele mogelijkheden. U kiest het verslag via het menu: Verslagen-->Webpaginas-->Narrated-webstek....

Het dialoogscherm heeft vijf tabs: Verslagopties, Pagina genereren, Privacy, Download, Gevorderde opties en Locatiekaartopties. Elk van deze tabs worden hieronder beschreven.


Gnome-important.png
Volledig gegevensbestand

Afhankelijk van de grootte van uw gegevensbestand worden een groot aantal bestanden aangemaakt indien u kiest voor deze filter. Het is dus aangeraden om met een filter (bijvoorbeeld: voorouders van de actieve persoon) te beginnen. Dit vereenvoudigt de uitdruk en zo kunt u meer leren over dit verslag.

VerslagOpties

Fig. 2. Basisstijl kleurkeuzes

Controle-box

 • Sla de web pagina's op in een tar.gz archief: Omdat er een grote hoeveelheid bestanden en mappen aangemaakt worden met dit verslag, is het soms moeilijk om deze bestanden naar een externe web host te verplaatsen. Daarom is er de mogelijkheid om alle bestanden te bundelen in een samengedrukt archief (ook ‘tarball’ genoemd). Dit archiefbestand kan dan vrij eenvoudig opgeladen worden naar de web host of uw server. Maar let op: niet alle servers ondersteunen deze methode en daarom neemt u eerst best contact op met uw web host of provider.
 • Bestemming: de bestemmingsmap voor de webpagina's standaard /home/gebruiker/NAVWEB1. Maar met op het icoontje te klikken kunt u een ander map selecteren.
 • Website titel: De titel van de webstek. Standaard is Mijn Stamboom.
 • Filter: Zoals ook het geval was bij de vorige webstek generator en andere Gramps-verslagen, kunt u hier bepalen wat in het uiteindelijk resultaat zal getoond worden. Verschillende standaardfilters zijn beschikbaar, maar u kunt uw eigen filters aanmaken voor bepaalde specifieke doeleinden. Hier kunt u meer te weten komen over filters: filters.

Alle personen die door de filter komen en die niet door privacyregels worden uitgesloten zullen in de uitdruk zichtbaar zijn. De standaard filter toont iedereen in het gegevensbestand.

 • Personenfilter: Deze optie is niet actief als in de vorige filter de ‘Volledig gegevensbestand’ geselecteerd werd. Filters zijn meestal opgebouwd rond één bepaalde persoon en zijn/haar verwantschap naar andere personen. Deze optie laat u toe om een persoon vast te leggen. U kunt de STOCK_EDIT knop gebruiken om een andere persoon te selecteren..
 • Naamformaat:
 • Bestandsextensie: de extensie die gebruikt wordt voor de webpagina's. Kies via het uitvalmenu uit: standaard .html of .htm, .shtml, .php', .php3 of .cgi.
 • Copyright: Wanneer u een publieke website aanmaakt, is het belangrijk aan te geven onder welke auteursrechten u uw gegevens op het web plaatst. Internationale auteursrecht laten alle rechten die u op uw gegevens wenst te laten gelden, aan u over. U bent eigenaar van de gegevens en anderen moeten toelating vragen om uw gegevens te gebruiken. Maar in genealogische kringen is het delen van elkaars gegevens zeer normaal. Daarom gebruikt Narrative Web standaard het Standaard copyright copyright. Andere opties zijn de licenties van Creative Commons licenses. Zo beschikt u over een breed gamma van restricties of zelfs geen restricties. U kunt meer te weten komen op deze site van deze: [creativecommons ] organisatie.
 • Stijlblad: er zijn een aantal ingebouwde stijlbladen voorzien. Deze stijlbladen bepalen hoe uw website er uit zal zien. In Gramps 5.2 kiest u tussen: Basic- (Ash, Cypress, Lilac, Peach of Spruce kleurschema's), Mainz, of Nebraska of Verbeterde leesbaarheid stijlen. Tevens is er een optie voorzien om geen stijlblad te gebruiken. Onafhankelijk van uw keuze is het stijlbestand steeds narrative.css. Om uw webpagina's nog meer naar uw wensen aan te passen, kunt u dit bestand editeren en opslaan. Maar let op: indien u aanpassingen aan dit stijlbestand maakt, zal wanneer u opnieuw het verslag draait met dezelfde bestemming, dit stijlbestand overschreven wordt. Om toch uw aangepast stijlbestand te behouden, kiest u voor de optie: Geen stijlblad. De figuren hiernaast geven een overzicht van de huidige beschikbare stijlbladen in Gramps.
 • Navigatiemenu lay-out: een lay-out voor de navigatiemenu's kiezen. Is enkel actief indien in het stijlblad gekozen werd voor verbeterde leesbaarheid. Dan kiest u hier voor Horizontaal - standaard of een andere optie: Verticaal - linkerzijde, uitregelen of uitvalmenu. Beide laatste opties veronderstellen wel het gebruik van de juiste browser.

Controle-box: Al of niet een vooroudergrafiek bijvoegen aan iedere pagina. Door deze box actief te maken wordt op elke pagina voor een bepaalde persoon een vooroudergrafiek (indien de voorouders in het gegevensbestand zijn opgenomen) toegevoegd. De personen die getoond worden in de grafieken zijn dezelfde personen waarvan de informatie ook getoond wordt op uw webpagina's.

 • Grafiekgeneraties: standaard 5. Het aantal generaties dat getoond wordt in het verslag. Waarde kan enkel kleiner gemaakt worden. Deze optie is enkel actief indien de vorige optie werd aangeklikt.

Pagina genereren

Hier kunt u specifieke webpagina's toevoegen. Deze pagina's moet eerst aanmaken als opmerking of als media-object. Vervolgens kunt u bij het juiste item de gepaste opmerking/media-object kiezen door op STOCK_EDIT te klikken.

 • Opmerking Home Page webstek: een opmerking gebruikt op de webpagina's
 • Afbeelding voor "homepage":
 • Inleidingsopmerking:
 • Introductieafbeelding:
 • Contactgegevens uitgever: een opmerking die als uitgevercontactgegevens wordt gebruikt. Indien hier niets is ingevuld wordt deze pagina niet aangemaakt.
 • Afbeelding uitgever: zelfde opmerking, indien niets ingevuld wordt de contactpagina niet aangemaakt.
 • Zelf aangemaakte HTML-hoofding: een opmerking gebruiken als paginahoofding
 • HTML gebruiker voetnoot:

Twee controle-boxen:

 • Plaatjes en media-objecten al dan niet toevoegen: al of niet de galerij van de media-objecten toevoegen
 • Miniaturen al dan niet aanmaken en gebruiken: hiermee kunt u miniaturen aanmaken van de media-objecten. Zo kunt u de grootte van het op te laden bestand(en) verkleinen.
 • Max breedte van de eerste afbeelding: bepaal de maximum breedte van de afbeelding op de webpagina. Door de waarde op nul te plaatsen wordt de grootte niet beperkt.
 • Max hoogte van de eerste afbeelding: bepaal de maximum hoogte van de afbeelding op de webpagina. Door de waarde op nul te plaatsen wordt de grootte niet beperkt.

en tenslotte

 • al dan niet de Gramps-ID's onderdrukken.
Gnome-important.png
Pagina aanmaken...

Wanneer u nu de OK knop aanklikt, zal de aanmaak van de webpagina's starten. Kijk dus eerst naar de andere tabs met de keuzemogelijkheden: Privacy en Gevorderde opties en Download en ook Locatiekaartopties.

Privacy

Eén controle-box:

 • Gegevens gemarkeerd als privé, bijvoegen: al of niet privé-gegevens toevoegen.
 • Nog in leven zijnde personen: maak een keuze via het uitvalmenu:
  • Enkel familienaam toevoegen
  • Niet toevoegen
  • Volledige naam toevoegen
  • Bijvoegen
 • Jaren van overlijden om levende personen te bepalen: dit laat u toe om informatie over personen die nog niet overleden zijn, te beperken.

Download

Een controlebox: al dan niet een download-pagina toevoegen: dit geeft de bezoeker van de website de mogelijkheid het gegevensbestand te downloaden. Als deze optie actief is kunt u gebruik maken van de volgende opties:

 • Bestandsnaam downloaden: standaard /home/gebruiker/: welk bestand gebruiken om het gegevensbestand op te laden: hier dient u wel degelijk een bestand in te vullen anders bestaat de mogelijkheid dat de bezoeker iets kan downloaden niet.
 • Beschrijving voor download: standaard Stamboom van ...

Er zijn twee mogelijke bestanden te downloaden. Geef voor beide een bestaande bestandsnaam op.

Gevorderde opties

Fig. 3. Gevorderde opties
 • Tekensetcodering: standaard is dit Unicode UTF-8 (aanbevolen) maar een hele reeks ISO-vormen zijn mogelijk: Gramps is een internationale toepassing en ontwikkelt om met verschillende talen en vertalingen te kunnen werken. Daarom wordt standaard gekozen voor de codering UTF-8 maar een hele reeks ISO-8859- coderingen zijn mogelijk en zelfs een koi8_r codering is voorzien. Voor bijna alle meest gebruikte sets is er dus een codering mogelijk. Hebt u toch problemen om bepaalde karakters weer te geven op uw website, is het best mogelijk dat u niet de optimale codering gebruikt.

Twaalf controle-boxen bepalen welke informatie er getoond wordt:

 • Een link voorzien naar de actieve persoon op iedere pagina: indien ze een webpagina hebben
 • Een kolom voorzien in de indexpagina's voor de geboortedatums
 • Een kolom voorzien in de indexpagina's voor de overlijdensdatums
 • Een kolom voorzien in de indexpagina's voor de partners
 • Een kolom voorzien in de indexpagina's voor de ouders
 • Al of niet half- en stiefbroers en zussen op de individuele pagina's insluiten
 • Kinderen volgens geboorte ordenen: kinderen sorteren volgens geboortedatum of ingavevolgorde
 • Familiebladzijden toevoegen
 • Gebeurtenissenpagina's bijvoegen: al dan niet toevoegen van een volledige gebeurtenissenlijst en relevante pagina's.
 • Bibliothekenpagina's bijvoegen
 • GENDEX-bestand bijvoegen (/gendex.txt): Deze optie maakt een GENDEX-bestand aan. Dit bestand wordt bovenaan de website geplaatst. Websites die dit formaat ondersteunen en meer informatie vindt u hier: Gendex artikel.)
 • Adressenpagina's bijvoegen: Let op: Deze kunnen e-mail en website-adressen bevatten en ook persoonlijke adressen of residentiegebeurtenissen.


Locatiekaartopties

 • Kaartsysteem: deze optie is enkel actief indien u de onderstaande controle-box hebt aangeklikt: uw keuze welke kaartdienst er gebruikt wordt om de locatiekaartpagina's aan te maken. Kies uit:
  • Google
  • OpenStreetMap
 • Locatiekaart op de locatiepagina's bijvoegen: Al of niet een locatiekaart op de locatiepagina's toevoegen indien lengte/breedte gekend zijn.
 • Kaart op de individuele pagina toevoegen waarop alle locaties worden getoond: Al dan niet een individuele kaartpagina aanmaken waar alle locaties op getoond worden. Dit laat u toe om te zien hoe uw familie rondtrok in een land. Wanneer deze optie actief is kunt de volgende optie gebruiken.
 • Google/Familiekaart optie: geef aan welke optie u wenst te gebruiken voor de familiekaartpagina's voor Google Maps... . Werkt enkel indien u Google gekozen hebt in de eerste optie.Keuze uit:
  • Familieverwijzingen
  • Weglaten
  • Markeringen
Fig. 4. Detail persoonspagina in stijl Nebraska

Resultaat

Fig. 5. Webstek 1
Fig. 6. Webstek 2
Fig. 7. Webstek 3


Fig. 8. Webstek 4
Fig. 9. Webstek 5
Fig. 10. Webstek 6


Webkalender...

Zie kalender

Verslagopties

 • Bestemming: de bestemmingsmap voor de webpagina's standaard /home/gebruiker/WEBCAL. Maar met op het icoontje te klikken kunt u een ander map selecteren.
 • Kalendertitel: De titel van de kalender. Standaard is Mijn Familiekalender.
 • Filter: Zoals ook het geval was bij de vorige webstek generator en andere Gramps-verslagen, kunt u hier bepalen wat in het uiteindelijk resultaat zal getoond worden. Verschillende standaardfilters zijn beschikbaar, maar u kunt uw eigen filters aanmaken voor bepaalde specifieke doeleinden. Hier kunt u meer te weten komen over filters. Alle personen die door de filter komen en die niet door privacyregels worden uitgesloten zullen in de uitdruk zichtbaar zijn. De standaardfilter toont iedereen in het gegevensbestand.
 • Personenfilter: Deze optie is niet actief als in de vorige filter de ‘Volledig gegevensbestand’ geselecteerd werd. Filters zijn meestal opgebouwd rond één bepaalde persoon en zijn/haar verwantschap naar andere personen. Deze optie laat u toe om een persoon vast te leggen. U kunt de STOCK_EDIT knop gebruiken om een andere persoon te selecteren..
 • Naamformaat:
 • Bestandsextensie: de extensie die gebruikt wordt voor de webpagina's. Kies via het uitvalmenu uit: standaard .html of .htm, .shtml, .php', .php3 of .cgi.
 • Copyright: Wanneer u een publieke website aanmaakt, is het belangrijk aan te geven onder welke auteursrechten u uw gegevens op het web plaatst. Internationale auteursrecht laten alle rechten die u op uw gegevens wenst te laten gelden, aan u over. U bent eigenaar van de gegevens en anderen moeten toelating vragen om uw gegevens te gebruiken. Maar in genealogische kringen is het delen van elkaars gegevens zeer normaal. Daarom gebruikt Narrative Web standaard het Standaard copyright copyright. Andere opties zijn de licenties van Creative Commons licenses. Zo beschikt u over een breed gamma van restricties of zelfs geen restricties. U kunt meer te weten komen op deze site van deze: [creativecommons ] organisatie.
 • Stijlblad: er zijn een aantal ingebouwde stijlbladen voorzien. Deze stijlbladen bepalen hoe uw website er uit zal zien. In Gramps 5.2 kiest u tussen: Basic- (Ash, Cypress, Lilac, Peach of Spruce kleurschema's), Mainz, of Nebraska of Verbeterde leesbaarheid stijlen. Tevens is er een optie voorzien om geen stijlblad te gebruiken. Onafhankelijk van uw keuze is het stijlbestand steeds narrative.css. Om uw webpagina's nog meer naar uw wensen aan te passen, kunt u dit bestand editeren en opslaan. Maar let op: indien u aanpassingen aan dit stijlbestand maakt, zal wanneer u opnieuw het verslag draait met dezelfde bestemming, dit stijlbestand overschreven wordt. Om toch uw aangepast stijlbestand te behouden, kiest u voor de optie: Geen stijlblad. De figuren hiernaast geven een overzicht van de huidige beschikbare stijlbladen in Gramps.

Inhoudsopties

Eén controle-box:

 • Kalenders voor meerdere jaren aanmaken
 • Startjaar voor de kalender(s): voor welk jaar wilt u de kalender opstellen. Standaard staat het huidige jaar ingevuld. Kies van 1900 tot 3000.
 • Eindjaar voor de kalender(s): voor welk jaar wilt u de kalender opstellen. Standaard staat het huidige jaar ingevuld. Kies van 1900 tot 3000. Enkel actief als de controle-box aangeklikt is.
 • Land voor de vakanties: Kies een land om de overeenkomstige verlofdagen te zien: kies uit:
  • Vakanties niet meenemen: standaardwaarde
  • Canada / China / Deutschland / Finland / France / Sverige - röda dagar / United States / Ceska republika
 • Eerste dag van de week: Kies de eerste dag van de week voor de kalender: standaardwaarde: zondag
 • Home link: een verwijzing om de gebruiker naar de hoofdpagina van de webstek te sturen. Standaard ../../NAVWEB/index.html

Drie controle-boxen:

 • Enkel nog levende personen toevoegen: al of niet enkel nog levende personen tonen in de kalender
 • Verjaardagen toevoegen: al of niet verjaardagen toevoegen in de kalender
 • Geboortedata toevoegen: al of niet geboortedata toevoegen aan de kalender

Opmerkingen jan tot jun

Hier kunt u per maand een opmerking toevoegen aan de kalender. Deze opmerkingen moet u wel eerst aanmaken en best in HTML-formaat. De opmerkingen kiest u met STOCK_EDIT.

 • Opmerking maand: ofwel opmerking ofwel Geen opmerking gekozen, klik op de knop om er één te selecteren

Opmerkingen jul tot dec

Zelfde systeem als hierboven beschreven voor de volgende maanden

Gevorderde opties

 • Tekensetcodering: standaard is dit Unicode UTF-8 (aanbevolen) maar een hele reeks ISO-vormen zijn mogelijk: Gramps is een internationale toepassing en ontwikkelt om met verschillende talen en vertalingen te kunnen werken. Daarom wordt standaard gekozen voor de codering UTF-8 maar een hele reeks ISO-8859- coderingen zijn mogelijk en zelfs een koi8_r codering is voorzien. Voor bijna alle meest gebruikte sets is er dus een codering mogelijk. Hebt u toch problemen om bepaalde karakters weer te geven op uw website, is het best mogelijk dat u niet de optimale codering gebruikt.

Drie controle-boxen:

 • "jaar-in-een-oogopslag" kalender aanmaken: al dan niet een minikalender aanmaken met "speciale" datums
 • Voor de Jaar-vooruitblik-kalender worden daggebeurtenissenpagina's aangemaakt
 • Verbinding naar het Narrated-webstekverslag: al dan niet de gegevens verbinden met het webverslag

Is de laatste controle-box aangeklikt dan kunt u volgende ingeven:

 • Verbindingsprefix: een prefix voor de links die naar het webverslag verwijzen: Standaard ../../NAVWEB/"

Resultaat

Fig. 11. Webkalender 1
Fig. 12. Webkalender 2
Fig. 13. Webkalender 3

Een aantal mogelijkheden worden in de verschillende figuren getoond.


Snelverslagen

Fig. 14. Snelverslagen in het personenscherm

Een praktische uitwerking vindt u op deze Engelstalige pagina. Snelverslagen zijn verslagen die beschikbaar zijn in de contextmenu's van personen, familie, ... . Deze verslagen kunnen eenvoudig door de gebruikers opgesteld worden, zelfs door zij die slechts een beperkte programmeerkennis hebben.

Vele gebruikers wensen snel een verslag aangepast op hun specifieke eisen aan te maken maar zijn beperkt omdat ze de programmeertaal Python niet volledig willen aanleren of zich onledig wille houden met het doorgronden van de ingewikkelde interne structuren van een complex programma dat Gramps is.

Daarom is speciaal voor die gebruikers vanaf versie Gramps 5.2 een nieuw hulpgereedschap ontwikkeld: de snelverslagen. Deze verslagen zijn korte tekstverslagen die de gebruiker kan registreren in Gramps. Zodoende worden deze verslagen ook weergegeven in de contextmenu's.

Dit loopt parallel met een eenvoudige toegang tot het gegevensbestand en een eenvoudige interface om een document op te stellen. Daarmee wordt zoveel mogelijk complexiteit verborgen voor de gebruiker.

Fig. 15. Voorbeeld resultaat snelverslag


Terug naar verslagenoverzicht

Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.