Nl:Gramps 5.2 Wiki Handleiding - Verslagen - deel 6

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Dit deel beschrijft de tekstverslagen die beschikbaar zijn in Gramps.

Terug naar verslagenoverzicht.

Tekstverslagen

Gemeenschappelijke opties

Gemeenschappelijke opties voor de tekstverslagen zijn de bestandsnaam voor de uitdruk, het formaat van de uitdruk, de gekozen stijl, paginagrootte en oriëntatie. Voor de HTML-verslagen is er geen papierinformatie. Maar voor de HTML-opties kunt u een keuze maken uit de beschikbare Gramps-sjablonen of een door de gebruiker zelfgemaakt sjabloon. Bovendien kunt u de uitdrukken met een gepaste applicatie openen indien gewenst.

Tango-Dialog-information.png
Tip

De opties die u voor de verslagen gebruikt, worden onthouden: elk verslag zal de instellingen van de vorige keer gebruiken.


De opties die specifiek zijn voor elk verslag zullen beschreven worden in de sectie die handelt over het desbetreffende verslag en in de Engelstalige opdrachtregelverwijzingen.

Voor elk verslag is een scherm met telkens bovenaan de tabs (zoals {{man label|Papier) en in het onderste schermdeel de Documentopties. Het aantal tabs bovenaan verschilt van verslag tot verslag.

Papieropties

Met deze optie kunt u volgende zaken instellen:

 • Papierformaat (Grootte, Breedte, Hoogte en Oriëntatie)
 • Marges (Links, Rechts, Boven en Onder)

en of u metrische waarden wenst te gebruiken of niet (in. of cm.).

Documentopties

 • Uitdrukformaat: maak een keuze uit:
  • HTML
  • LaTex
  • Open Document Text
  • PDF document
  • Gewone tekst
  • Afdrukken...
  • RTF document

Met de controle-box kunt u aangeven hoe u het document wenst te openen.

 • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<gebruikersnaam>verslag.txt.
 • Stijl: standaard standaardstijl . Met de Stijl Aanpassen... knop kunt u documentstijlen toevoegen.

'Aantal voorouders'-verslag

Dit verslag toont het aantal voorouders van de actieve persoon.

Wanneer u een persoon geselecteerd hebt, gaat u via het menu naar Verslagen-->Tekstverslagen-->'Aantal voorouders'-verslag....

Opties

Fig. 1. Opties
 • Centraal persoon: dit is de actieve persoon. U kunt deze persoon veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam


Resultaat

Fig. 2. Aantal voorouders

Het scherm zal een lijst tonen met volgende informatie:

Generatie 1 bevat 1 persoon. 100.00% : dat is de actieve persoon
Generatie 2 bevat 2 personen. 100.00% : indien beide ouders gekend zijn
.....
Generation 8 bevat 85 personen. 66.41 % dit wil zeggen dat van de (2**7) 128 mogelijke voorouders in de achtste generatie er 66% gekend zijn.

Totaal aantal voorouders in de generaties 2 tot 18 is 404. wordt ook getoond samen met het percentage.


'Ahnentafel'-verslag

Dit verslag toont de actieve persoon en zijn/haar voorouders. Van deze personen worden de belangrijkste gegevens getoond. De personen worden op een speciale manier genummerd volgens een vastgelegde standaard die Ahnentafel of Voorouderslijst wordt genoemd. De actieve persoon wordt het cijfer 1 toegewezen. Zijn/haar vader en moeder krijgen dan respectievelijk de nummers 2 en 3. Deze regel wordt dan toegepast op elke volgende generatie. De vader steeds een even nummer, de moeders een oneven nummer. Voor elke willekeurige persoon N in de stamboom, is de vader 2N en de moeder 2N + 1 genummerd.

Opties

Fig. 3. Opties
 • Centraal persoon: dit is de actieve persoon. U kunt deze persoon veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam
 • Generaties: Aantal generaties dat getoond wordt.

Twee controle-boxen:

 • Nieuwe pagina bij volgende generatie: Voor elke generatie wordt een nieuwe pagina aangemaakt.
 • Voeg een lijn toe na iedere naam: De lijn afbreken na de naam.
 • Vertaling: Kies een taal uit het uitvalmenu: standaard is Standaard.

Resultaat

Fig. 4. Ahnentafel

Een mogelijk resultaat ziet u op de figuur.

'Overzicht gegevensbestand'-verslag

Fig. 5. Overzicht

Dit verslag heeft buiten de normale papieropties geen instellingsmogelijkheden. Dit verslag toont een samenvatting van het gegevensbestand.

Volgende gegevens worden getoond:

 • Individuen
  • Aantal personen
  • Man
  • Vrouwen
  • Personen met onbekend geslacht
  • Personen met onvolledige namen
  • Personen zonder geboortedatum
  • Personen zonder relatie
  • Unieke achternamen
  • Personen met media-objecten
 • Familie-informatie
  • Aantal families
 • Media-objecten
  • Aantal unieke media-objecten
  • Totale grootte van media-objecten
 • Ontbrekende media-objecten


Afstammelingenverslag

Dit verslag toont de afstammelingen van de actieve persoon samen met een korte beschrijving en een bepaalde nummering.

Opties

Fig. 6. Opties
 • Centraal persoon: dit is de actieve persoon. U kunt deze persoon veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam
 • Nummersysteem: kies uit uitvalmenu het nummersysteem dat gebruikt wordt. Keuze uit:
  • Meurgey de Tupigny nummering
  • Eenvoudige nummering
  • de Villiers/Pama nummering
 • Generaties: Aantal generaties dat getoond wordt.

Drie controle-boxen:

 • Gegevens huwelijk tonen: al of niet de huwelijksinformatie in het verslag opnemen
 • Gegevens scheiding tonen: al of niet informatie over scheidingen opnemen
 • Dubbele stambomen tonen: al dan niet de dubbele stambomen in het verslag tonen


Resultaat

Fig. 7. Afstammelingen

In de figuur ziet u een mogelijk resultaat.


Eindelijnsverslag

Hier wordt een lijst aangemaakt met de laatst gekende voorouders met een stamboomlijn naar de actieve persoon, gesorteerd volgens generatie.

Opties

 • Centraal persoon: dit is de actieve persoon. U kunt deze persoon veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam


Resultaat

Fig. 8. Eindelijn

Resultaat op bijgevoegde figuur.


Familiegroepsverslag

Dit verslag maakt een familiegroepsverslag aan. De informatie van een stel ouders met hun kinderen wordt getoond.

Opties

 • Centraal familie: dit is de actieve familie. U kunt deze familie veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam

Controle-box: Recursief: Verslagen aanmaken voor alle afstammelingen van deze familie

Specifieke opties: de echtgeno(o)t(e) (enkel beschikbaar indien de actieve persoon meerdere echtgenotes heeft).


Bijvoegen

Volgende elementen kunnen met de controle-boxen al of niet toegevoegd worden:

 • Generatienummering (enkel bij recursief): al of niet de generatie toevoegen aan ieder verslag
 • Gebeurtenissen ouders
 • Adressen ouders
 • Opmerkingen ouders
 • Ouderkenmerken
 • Alternatieve oudernamen
 • Huwelijk ouder
 • Datums van verwanten toevoegen: vader, moeder , echtgenote
 • Huwelijksinformatie van de kinderen toevoegen


Ontbrekende Informatie

Eén controle-box: Al of niet velden afdrukken voor ontbrekende informatie.


Resultaat

Fig. 9. Familiegroep

Het resultaat wordt in HTML-vorm getoond.


Geboortedatum- en verjaardagsverslag

Dit verslag geeft de zelfde informatie as een kalenderverslag maar dan in tekstformaat.

Opties

 • Kalenderjaar: standaard het huidige jaar
 • Filter: standaard Personen met dezelfde voorouder als de actieve persoon
  • Volledige gegevensbestand
  • Afstammelingen van de actieve persoon
  • Afstammelingenfamilies families of actieve persoon
  • Voorouders van de actieve persoon
  • een eigen gemaakte filter
 • Centraal persoon: dit is de actieve persoon. U kunt deze persoon veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam
 • Land voor de vakanties: maak een keuze uit het uitvalmenu
 • eerste dag van de week: standaard Maandag maar u kunt gelijk welke weekdag kiezen
 • Geboortedatum achternaam: standaard Vrouwen eigen achternaam of vrouwen gebruiken achternaam echtgenoot

Vier controle-boxen:

 • Enkel nog levende personen bijvoegen
 • Verjaardagen toevoegen
 • Geboortedagen toevoegen
 • Verwantschappen van de centrale persoon toevoegen: werkt trager

Tekstopties

Vier ingavevelden:

 • Titel tekst: standaard Geboorte- en verjaardagsverslag
 • Tekstgebied 1: standaard Mijn kalender
 • Tekstgebied 2: standaard Aangemaakt met Gramps
 • Tekstgebied 3: standaard http://gramps-project.org

Resultaat

Fig. 10. Geboorte- en verjaardagen


Gedetailleerd afstammelingenverslag

Dit verslag behandelt in detail de afstammelingen van de actieve persoon, generatie per generatie. Dit verslag wordt opgesteld zoals klassieke genealogische tekstverslagen per generatie. Het doel is om alle belangrijke eigenschappen te voorzien die deze klassieke afstammelingenformaten hebben en werd opgesteld onder invloed van verschillende bronnen.

Omdat het Gramps-team het zeer belangrijk vond dat dit verslag ook door professionele genealogische instellingen kan gebruikt worden , is dit verslag uiterst aanpasbaar.

Het verslag omvat een waaier van vitale informatie, huwelijken en indien aanwezig) opmerkingen en informatie over echtgenoten. Onder de vele opties kan het aantal generaties ingesteld worden dat bekeken wordt, al dan niet leeftijden berekenen, keuze uit een tekst met complete zinnen of een samenvatting en of er al dan niet foto's worden toegevoegd.

Het verslag gebruikt standaard het Henry-style nummersysteem. Maar ook het d'Aboville-style nummersysteem of Register-style nummersysteem zijn keuzemogelijkheden.

Indien u een professionele of amateur genealoog bent en u vindt dat er toch iets aan het verslag ontbreekt, stuur dan een aanvraag naar de Engelstalige http://bugs.gramps-project.org.

Opties

 • Centraal persoon: dit is de actieve persoon. U kunt deze persoon veranderen met STOCK_EDIT.
 • Naamformaat: kies uit het uitvalmenu volgende mogelijkheden:
  • Standaard
  • Familienaam, voornaam suffix
  • Voornaam suffix
  • Voornaam
  • Hoofdachternamen, patroniemvoorvoegsel achtervoegsel
  • Primair[sur] Primair[pre], Voornaam
 • Nummersysteem: het nummersysteem die gebruikt zal worden.
 • Generaties: aantal generaties dat in het verslag getoond wordt. Standaard 10.

Twee controle-boxen:

 • Nieuwe pagina bij volgende generatie
 • Nieuwe pagina voor de eindopmerkingen
 • Vertaling: welke taal er voor het verslag moet gebruikt worden.


Inhoud

Zeven controle-boxen:

 • Gebruik roepnaam voor gewone naam: al of niet de roepnaam als de eerste voornaam gebruiken.
 • Volledige datums gebruiken in plaats van alleen het jaar.
 • Kinderen opsommen
 • Leeftijd bij overlijden berekenen
 • Voorouder-duplicaten weglaten
 • Gebruik volledige zinnen: ofwel volledige zinnen ofwel een beknopte vorm gebruiken.
 • Afstammelingenverwijzingen in kinderenlijst toevoegen.

Bijvoegen

Twaalf controle-boxen:

 • Opmerkingen bijvoegen
 • Kenmerken bijvoegen
 • Foto's/Afbeeldingen uit de galerij bijvoegen
 • Alternatieve namen gebruiken
 • Gebeurtenissen bijvoegen
 • Adressen bijvoegen
 • Bronnen bijvoegen: al dan niet bronverwijzingen toevoegen
 • Bronopmerkingen bijvoegen: dit is enkel geldig als vorige controle-box aan staat
 • Echtgenoten bijvoegen: al dan niet detailinformatie van de echtgenoten bijvoegen
 • Echtgenootreferentie bijvoegen
 • Toevoegen van het nakomelingenteken ('+' in de lijst van de kinderen: om al dan niet aan te geven dat de kinderen ook nakomelingen hebben
 • Verwantschappen van de centrale persoon toevoegen

Ontbrekende informatie

Twee controle-boxen:

 • Ontbrekende locaties vervangen door ___
 • Ontbrekende datums vervangen door ___

Resultaat


Gedetailleerd voorouderverslag

Het verslag behandelt in detail alle voorouders van de actieve persoon, met inbegrip van vitale informatie en ook huwelijken. Het gebruikte nummeringssyteem is het klassieke Sosa-Stradonitz/Ahnentafel. Er zijn vele verslageigenschappen die ook bij het gedetailleerd afstammelingenverslag te vinden zijn.

Zie ook gemeenschappelijke opties

Opties

Het verslag gebruikt het Ahnentafel-nummeringssysteem.

 • Centrale persoon:
 • Naamformaat:
 • Generaties: aantal generaties dat in het verslag getoond wordt.

Twee controle-boxen:

 • Nieuwe pagina bij volgende generatie
 • Nieuwe pagina voor de eindopmerkingen
 • Vertaling: welke taal er voor het verslag moet gebruikt worden.

Inhoud

Zeven controle-boxen:

 • Gebruik roepnaam voor gewone naam: al of niet de roepnaam als de eerste voornaam gebruiken.
 • Volledige datums gebruiken in plaats van alleen het jaar.
 • Kinderen opsommen
 • Leeftijd bij overlijden berekenen
 • Voorouder-duplicaten weglaten
 • Gebruik volledige zinnen: ofwel volledige zinnen ofwel een beknopte vorm gebruiken.
 • Afstammelingenverwijzingen in de lijst met de kinderen toevoegen.

Bijvoegen

Acht controle-boxen:

 • Opmerkingen bijvoegen
 • Kenmerken bijvoegen
 • Foto's/Afbeeldingen uit de galerij bijvoegen
 • Alternatieve namen gebruiken
 • Gebeurtenissen bijvoegen
 • Adressen bijvoegen
 • Bronnen bijvoegen: al dan niet bronverwijzingen toevoegen
 • Bronopmerkingen bijvoegen: dit is enkel geldig als vorige controle-box aan staat

Ontbrekende informatie

Twee controle-boxen:

 • Ontbrekende locaties vervangen door ___
 • Ontbrekende datums vervangen door ___

Resultaat

Fig. 11. Voorouderverslag

Mogelijk resultaat van het verslag in PDF-vorm.


Locatieverslag

Opties

 • Filter gebruiken selecteren: Locaties selecteren door middel van een filter
 • Locaties afzonderlijk selecteren:
  • Locatie
  • ID
 • Centreren op: kies uit het uitvalmenu:
  • Gebeurtenis
  • Persoon

Controle-box: al dan niet privégegevens bijvoegen.

Met de knoppen STOCK_ADD en STOCK_REMOVE kunt u locaties toevoegen of verwijderen.

Resultaat

Fig. 12. Locaties

Het voorbeeld geeft het resultaat in odt-vorm weer.


Recordsverslag

Opties

 • Filter: Volledig gegevensbestand of enkel da afstammelingen van, Voorouders van.. of familie-afstammelingen van de actieve persoon.
 • Personenfilter: de centrale persoon voor het filter enkel actief als niet het gehele gegevensbestand in vorige item werd gekozen.
 • Gebruik roepnaam: al dan niet de roepnaam gebruiken als vervanging van de voornaam
 • Voetnoot: plaats voor een eigen tekst

Persoonsgegevens

Met behulp van de controle-boxen kunnen volgende gegevens al of niet worden toegevoegd aan de records:

 • Jongste persoon nog in leven
 • Oudste persoon nog in leven
 • Persoon stierf op de jongste leeftijd
 • Persoon stierf op de oudste leeftijd
 • Persoon huwde op de jongste leeftijd
 • Persoon gehuwd op de oudste leeftijd
 • Persoon gescheiden op jongste leeftijd
 • Persoon gescheiden op oudste leeftijd
 • Jongste vader
 • Jongste moeder
 • Oudste vader
 • Oudste moeder

Familiegegevens

Met behulp van de controle-boxen kunnen volgende gegevens al of niet worden toegevoegd aan de records:

 • Koppel met de meeste kinderen
 • Koppel nog in leven dat het korst geleden gehuwd is
 • Koppel nog in leven dat het langst geleden gehuwd is
 • Kortste huwelijk
 • Langst durend huwelijk

Resultaat

Fig. 13. Records

Resultaat is te zien in gewone tekstvorm.


Tagverslag

Dit verslag geeft een overzicht van de primaire objecten (personen, families, opmerkingen) die voorzien zijn van een tag. Er is slechts één keuze: Tag. Via het uitvalmenu kunt u uit de beschikbare tags kiezen.

Resultaat

Fig. 14. Tags

Het verslag wordt hier in PDF-vorm getoond.


Verwantschapsverslag

Volledig persoonsverslag

Zie ook gemeenschappelijke opties.

Opties

Het voordeel van dit verslag is de specifieke filteroptie. Afhankelijk van filterkeuze (Enkel actieve persoon, zijn of haar afstammelingen, zijn of haar voorouders of het volledige gegevensbestand) zal dit verslag van één tot vele persoonssamenvattingen bevatten.

 • Filter: zie hierboven
 • Personenfilter:

Vijf controle-boxen:

 • Gebeurtenissen chronologisch tonen
 • Nieuwe pagina voor de eindopmerkingen
 • Broninformatie al dan niet toevoegen.
 • Bronopmerkingen bijvoegen
 • Foto's/Afbeeldingen uit de galerij bijvoegen.

Secties

Fig. Secties

Volgende gebeurtenissen kunnen al dan niet bijgevoegd worden. Kies uit 10 mogelijkheden.


Resultaat

Fig. 16. Volledig persoonsverslag

Mogelijk resultaat getoond in HTML-vorm.


Terug naar verslagenoverzicht.

Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.