Nl:Gramps 5.1 Wiki Handleiding - Invoeren en aanpassen gegevens: details - deel 3

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Het vorige deel gaf een gedetailleerd overzicht hoe u de hoofdobjecten die u in Gramps ziet, invoerde en kon bewerken. Dit deel gaat verder met objecten die u zeker bij het gebruik van bronnen, personen, enz. tegenkomt.

Naam bewerken

Fig. 1. Namen aanpassen

Namen worden aangepast via de verbeterde naameditor dialoog:

In het bovenste venstergedeelte kan een naamtype worden ingevuld. Dit is een identificatie van het naamtype. Dit kan bijvoorbeeld geboortenaam of getrouwde naam zijn. De types kunnen gekozen worden uit een uitvalslijst. Vervolgens komen de naamelementen van de persoonlijke naam aan bod. Het zijn die elementen die gewoonlijk samen onder de voornaam worden gegroepeerd. Vervolgens na de voornaamsectie, komt de familienaamsectie. Onderaan zijn er elementen die toelaten de naamelementen zelf aan te passen, datums opgeven voor namen, bronnen van de namen en opmerkingen over de namen.

Tango-Dialog-information.png
Tip

De hoofdingen van de tabs geven weer of er verdere informatie beschikbaar is: indien een tab informatie bevat, wordt de hoofding vet weergegeven; omgekeerd als de hoofding in een normaal lettertype (niet vet) wordt weergegeven, is geen verdere informatie beschikbaar.Type

De uitvalslijst laat u toe om een naamtype te kiezen.

Voornamensectie

De voornamensectie bevat alle mogelijke delen van de voornaam die u in Gramps kunt opslaan.

 • Voornaam:, alle voornamen van de persoon worden hier ingevuld.
 • Roep:, De normale wettelijke naam van de persoon wordt hier ingevuld. Bijvoorbeeld iemand die Jan Robert Janssens noemt en die normaal de naam Robert gebruikt, moet hier dus Robert invullen. Gebruikt deze persoon normaal Rob als zijn naam, dan wordt Rob onder de bijnaam ingevuld omdat dit niet de wettelijke voornaam is (zie onderstaande). In Duitsland en sommige andere plaatsen is het gebruikelijk om de roepnaam te onderlijnen om zo een verschil te maken met de andere delen van de voornaam. Zie ook here).
 • Titel:, de persoonlijke titel zoals Dokter (of Dr. of Eerw.) of andere titels kunnen hier opgegeven worden.
 • Suffix:, een optioneel naamachtervoegsel zoals Junior (Jr.) of III kunnen hier ingevuld worden.
 • Bij:, de persoonlijke bijnaam wordt hier ingevuld. Bijnamen zijn ook die namen die een afkorting bevatten van een deel van de wettelijk voornamen zoals Greg voor Gregory (zie Roepnaam hier boven).


Familienamensectie

Dit familienamendeel bevat die naamelementen die samen de familienaam uitmaken. Gramps laat u toe om samengestelde familienamen of meerdere familienamen in te voeren.

 • Een prefix: voor de familienaam dat niet gebruikt wordt bij het sorteren (zoals "de" of "van").
 • Familienaam dit is de ruimte bedoeld voor de eigenlijk familienaam.
 • Connectie vaak gebruikt in matroniem of patroniem naamvormen zoals dotter.
 • Oorsprong geeft aan welk naamtype de familienaam heeft en de mogelijke afleiding.
 • Familiebijnaam: een meestal niet-officiële naam aan de familie gegeven om ze te kunnen onderscheiden van personen met dezelfde familienaam. Vaak wordt hier een naam van de familieboerderij gebruikt voorbeeld Peeters van de Haaghoek.

Zie ook: Names wiki entry

Klik het icoon in de rechterbovenhoek gegeven is openbaar aan, om dit gegeven als privaat of openbaar te kenmerken. Dit laat u toe om deze naam weg te laten in verslagen indien u dit wenst.

Tab algemeen

De opties laten u toe om specifieke groepering, sortering en naamweergave-eigenschappen aan te passen en ook de mogelijk een datum toe te kennen aan de naamgeving.

 • Het veld Groeperen als: geeft de mogelijkheid om een alternatief groeperingschema voor een persoon in het boomscherm. Dit vervangt dan het standaardschema gebaseerd op de familienamen. Dit kan nodig zijn om soortgelijke familienamen te groeperen -- voorbeeld van de Russische namen Ivanov en Ivanova worden als dezelfde namen beschouwd maar het verschil in geslacht wordt weergegeven in een verschillende spelling. Om in het veld gegevens te kunnen intypen moet u de controleknop Overschrijven aanklikken.
Personen worden weergegeven volgens een naamschema dat vastgelegd wordt in de voorkeuren (de standaard).
Hier kunt u dit aanpassen en de persoon volgens een eigen naamschema tonen (bijkomende naamformaten kunnen vastgelegd worden onder voorkeuren).
 • De velden Sorteren als: en Weergeven als: bepalen hoe de naam wordt getoond in het personenscherm en in de verslagen. Het veld sorteren als laat u toe het standaard naamschema zoals in de voorkeuren vastgelegd te vervangen door een ander schema. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn indien u plots een aantal Zweedse namen in de stamboom moet invoeren. Deze bestaan meestal uit een voornaam en patroniem. Voor de rest van de stamboom kunnen de namen gesorteerd worden op Familienaam, Voornaam. Hier kunt u dan opgeven dat de sorteervolgorde steeds Patroniem, Voornaam dient te zijn.
Hier maakt u zeker dat deze persoon gesorteerd wordt volgens een eigen naamschema (extra schema's kunnen ingegeven worden bij voorkeuren).
Weergeven als laat u toe om vast te leggen hoe een naam getoond wordt. Het kan zijn dat u een naam op een welbepaalde manier wenst te sorteren maar de naam toch wenst te tonen volgens de voorkeuren.
Het personenboomscherm groepeert personen onder de voorkeursnaam. U kunt deze instelling wijzigen door hier een groepswaarde in te stellen. U dient dan wel de vraag te beantwoorden of u enkel deze persoon of alle personen met deze welbepaalde voorkeursnaam wenst te groeperen.
 • Het Datum: veld kan informatie bevatten over de geldigheidsduur van deze naam -- u kunt tevens bereiken gebruiken indien gewenst. Het icoon bewerken opent een dialoog waar u dan de datums kunt aanpassen. Voorbeeld van een huwelijksnaam, de datum dat deze naam voor het eerst werd gebruikt of de huwelijksdatum.

Tab Broncitaten

De tab Citaten toont informatie over de bronnen en de citaten die relevant zijn voor deze naam en laat toe om deze informatie te wijzigen en aan te passen. Het centrale gedeelte toont een lijst van bronverwijzingen en citaatverwijzingen die in het gegevensbestand opgeslagen zijn. De + , Bewerken en - knoppen laten u toe om respectievelijk bronnenverwijzingen voor deze naam toe te voegen, aan te passen en te verwijderen. Merk op dat de Bewerken en - knoppen enkel dan beschikbaar zijn indien er een bronverwijzing uit de lijst werd geselecteerd.

Meer informatie: broninformatie aanpassen

Tab Opmerkingen

De tab Opmerkingen toont alle opmerkingen die verband houden met de naam. Om een opmerking toe te voegen of bestaande opmerkingen aan te passen kunt u eenvoudig de tekst wijzigen in het tekstingaveveld.

Meer informatie: opmerkingeninformatie aanpassen

Tab Kenmerken

Fig. 2. Kenmerken bewerken

Kenmerken worden aangepast met een dialoog die verschijnt indien u op de tab klikt:Tango-Dialog-information.png
Tip

De hoofdingen van de tabs geven weer of er verdere informatie beschikbaar is: indien een tab informatie bevat, wordt de hoofding vet weergegeven; omgekeerd als de hoofding in een normaal lettertype (niet vet) wordt weergegeven, is geen verdere informatie beschikbaar.


Twee gegevens kunnen hier ingevuld worden:

 1. Het Kenmerk dat u wenst te gebruiken Bijvoorbeeld: lengte (voor een persoon), weer van de dag (voor een gebeurtenis),... U kunt dit gebruiken om informatieknipsels die u verzamelde, op te slaan en die u aan bronnen wenst te koppelen. Kenmerken kunnen voor personen, families, gebeurtenissen en media-objecten gebruikt worden.
 2. De Waarde van het kenmerk. Vb. 1,8, zonnig of blauwe ogen.

De informatie kan in de voorziene tekstingavevelden worden ingetypt. De kenmerknaam kan ook gekozen worden uit een aantal beschikbare mogelijkheden via een uitvalmenu.

Gramps-notes.png
Opmerkingen

Verscheidene reeds beschikbare kenmerken verwijzen naar de 'GEDCOM'-standaard.

Klik het icoon in de rechterbovenhoek gegeven is openbaar aan, om dit gegeven als privaat of openbaar te kenmerken. Dit laat u toe om deze naam weg te laten in verslagen indien u dit wenst.

 • Broncitaten

De tab Citaten toont informatie over de bronnen en de citaten die relevant zijn voor dit kenmerk en laat toe om deze informatie te wijzigen en aan te passen. Het centrale gedeelte toont een lijst van bronverwijzingen en citaatverwijzingen die in het gegevensbestand opgeslagen zijn. De + , Bewerken en - knoppen laten u toe om respektievelijk bronnenverwijzingen voor deze naam toe te voegen, aan te passen en te verwijderen. Merk op dat de Bewerken en - knoppen enkel dan beschikbaar zijn indien er een bronverwijzing uit de lijst werd geselecteerd.

 • Opmerkingen

De tab Opmerkingen toont alle opmerkingen die verband houden met het kenmerk. Om een opmerking toe te voegen of bestaande opmerkingen aan te passen kunt u eenvoudig de tekst wijzigen in het tekstingaveveld.

De Opmaak optie laat u toe om het uitzicht van de opmerking in een uitdruk (bijvoorbeeld in verslagen of webpagina's) aan te passen. Door Opmaak niet aan te klikken worden alle meervoudige spaties, tabs en eindelijnkarakters vervangen door één enkele spatie in de uitdruk. Twee opeenvolgende nieuwe lijnen (ook lege lijn) geven een nieuwe paragraaf aan. In het andere geval worden de meervoudige spaties, tabs en nieuwe lijnen behouden, zodat de uitdruk er juist zo uitziet zoals u de tekst in het ingavescherm hebt ingevoerd.

Tab Adressen

Fig. 3. Adres bewerken

Adressen worden aangepast met de Adres bewerken dialoog:

Volgende informatie kan hier ingevoerd worden:

Het bovenste venstergedeelte laat u toe om de meeste algemene adresinformatie in te vullen:

 1. Datum: datum waarop het adres geldig is/was.
 2. Straat: de straat van het adres.
 3. Plaats: de plaats waar het adres is.
 4. Stad, dorp: de stad of het dorp waar het adres is.
 5. Staat/Provincie: de staat of de provincie waar het adres is.
 6. Land: land van het adres.
 7. Postcode: postcode.
 8. Tel.: telefoonnummer verbonden met het adres.

U kunt gelijk welke tab naar voren brengen door op de juiste hoofding te klikken. Het onderste deel heeft een OK en een Annuleren knop. Door op de OK knop te klikken kunt u steeds alle veranderingen die u in alle tabs maakte opslaan en het dialoogscherm stuiten. Door op de Annuleren knop te klikken kunt u steeds het dialoogscherm sluiten zonder de veranderingen op te slaan.

Tango-Dialog-information.png
Tip

De hoofdingen van de tabs geven weer of er verdere informatie beschikbaar is: indien een tab informatie bevat, wordt de hoofding vet weergegeven; omgekeerd als de hoofding in een normaal lettertype (niet vet) wordt weergegeven, is geen verdere informatie beschikbaar.


Tango-Dialog-information.png
Opmerking

Gebruik een residentie gebeurtenis om genealogische adresgegevens op te slaan.


De informatie kan ingevoerd worden in de juiste tekstingavevelden. Klik het icoon met het slot gegeven is openbaar aan, om dit gegeven als privaat of openbaar te kenmerken. Dit laat u toe om deze naam weg te laten in verslagen indien u dit wenst.

 • Broncitaten

De tab Broncitaten toont informatie over de bronnen en de citaten die relevant zijn voor dit adres en laat toe om deze informatie te wijzigen en aan te passen. Het centrale gedeelte toont een lijst van bronverwijzingen en citaatverwijzingen die in het gegevensbestand opgeslagen zijn. De + , Bewerken en - knoppen laten u toe om respectievelijk bronnenverwijzingen voor deze naam toe te voegen, aan te passen en te verwijderen. Merk op dat de Bewerken en - knoppen enkel dan beschikbaar zijn indien er een bronverwijzing uit de lijst werd geselecteerd.

 • Opmerkingen

De tab Opmerkingen toont alle opmerkingen verbonden met dit adres. Om een opmerking toe te voegen of een bestaande opmerking aan te passen past u eenvoudig de tekst aan in het ingavescherm.

De Opmaak optie laat u toe om het uitzicht van de opmerking in een uitdruk (bijvoorbeeld in verslagen of webpagina's) aan te passen. Door Opmaak niet aan te klikken worden alle meervoudige spaties, tabs en eindelijnkarakters vervangen door één enkele spatie in de uitdruk. Twee opeenvolgende nieuwe lijnen (ook lege lijn) geven een nieuwe paragraaf aan. In het andere geval worden de meervoudige spaties, tabs en nieuwe lijnen behouden, zodat de uitdruk er juist zo uitziet zoals u de tekst in het ingavescherm hebt ingevoerd.

Gegevens samenvoegen

Het kan gebeuren dat verschillende gegevens in het gegevensbestand hetzelfde onderwerp blijken te beschrijven: dezelfde persoon, dezelfde plaats of dezelfde bron. Misschien zijn de gegevens per vergissing tweemaal ingegeven of het kan zijn dat nieuwe informatie aantoont dat twee gegevens verwijzen naar eenzelfde persoon. Ook kan het zijn dat door het importeren van een GEDCOM-bestand van een familielid waarvan de gegevens gedeeltelijk uw eigen gegevens overlappen.

Telkens u duplicaten ontdekt, is samenvoegen van de gegevens een goede manier om de situatie te corrigeren.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Om een samenvoeging te kunnen doen moeten exact twee gegevens geselecteerd worden in het desbetreffende scherm (personen-, bronnen- of locatiescherm). Dit doet u door eerst een gegeven te selecteren om vervolgens een tweede gegeven te selecteren terwijl u de Ctrl toets ingedrukt houdt.


Personen samenvoegen

Personen samenvoegen gebeurd via het Bewerken menu.

Gramps-notes.png
Opmerking

Het samenvoegen van personen zal geen informatie verwijderen. De beslissingen die u neemt tijdens het samenvoegen zullen enkel een effect hebben op welke informatie als primair en secundair zal beschouwd worden voor het samengevoegde gegeven.

 • Samenvoegen
Fig. 4. Personen samenvoegen (normaal scherm view)
Fig. 5. Personen samenvoegen (uitgebreid scherm)

Wanneer twee personen zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de personen die samengevoegd kunnen worden.

Om nog meer informatie over de personen te zien, klikt u op de driehoek links van Contextinformatie. Dan wordt zeer veel informatie van beide personen getoond en kunt u vergelijken.

Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van cirkels Selecteren welk gegeven moet gebruikt worden als primaire gegevensbron. Klik vervolgens op OK.

De andere gegevens zullen als alternatieve gegevensbron bewaard worden.

Meer bepaald zullen alle namen van het alternatieve gegeven beschouwd worden als alternatieve namen voor het samengevoegde gegeven. Zo ook zullen ouders, kinderen en echtgenoten dus alternatieve ouders, kinderen en echtgenoten worden van het samengevoegde gegeven.


Families samenvoegen

Wanneer twee families zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de families die samengevoegd kunnen worden.

Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de families al dan niet moeten samengevoegd worden.

Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de familienamen staan om de titel van de samengevoegde familie te bepalen. Vervolgens klikt u op OK.


Gebeurtenissen samenvoegen

Wanneer twee gebeurtenissen zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de gebeurtenissen die samengevoegd kunnen worden.

Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de gebeurtenissen al dan niet moeten samengevoegd worden.

Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de gebeurtenisnamen staan om de titel van de samengevoegde gebeurtenis te bepalen. Vervolgens klikt u op OK.


Bronnen samenvoegen

Fig. 6. Merge sources (regular)
Fig. 7. Merge sources (expanded)

Wanneer twee bronnen zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de bronnen die samengevoegd kunnen worden.

Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de bronnen al dan niet moeten samengevoegd worden. Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de dubbele rijen cirkels die naast de bronnengegevens staan welke titel, auteur, afgekorte titel, publicatie-informatie en Gramps-id de samengevoegde bron moet hebben. Vervolgens klikt u op OK.


Locaties samenvoegen

Fig. 8. Locaties samenvoegen (normaal)
Fig. 9. Locaties samenvoegen (uitgebreid)

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de locaties die samengevoegd kunnen worden.

Wanneer twee locaties zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Het venster laat u toe om een beslissing te nemen of de locaties al dan niet moeten samengevoegd worden.

Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de locatienamen staan om de titel, lengte, breedte, locatie en ID van de samengevoegde locatie te bepalen. Vervolgens klikt u op OK.


Media-objecten samenvoegen

Wanneer twee media-objecten zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de objecten die samengevoegd kunnen worden.

De getoonde dialoog laat u toe om een beslissing te nemen of de twee media-objecten al dan niet moeten samengevoegd worden.

Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de media-objecten staan om de titel van het samengevoegde media-object te bepalen. Vervolgens klikt u op OK.


Bibliotheken samenvoegen

Wanneer twee bibliotheken zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de bibliotheken die samengevoegd kunnen worden.

De getoonde dialoog laat u toe om een beslissing te nemen of de twee bibliotheken al dan niet moeten samengevoegd worden.

Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de bibliotheeknamen staan om de titel van de samengevoegde bibliotheek te bepalen. Vervolgens klikt u op OK.


Opmerkingen samenvoegen

Wanneer twee opmerkingen zijn geselecteerd, kiest u Bewerken ->Samenvoegen... om de aanpassingsdialoog te tonen.

Door te klikken op het driehoekje links naast Gedetailleerde selectie wordt het uitgebreide scherm met meer informatie getoond over de opmerkingen die samengevoegd kunnen worden.

De getoonde dialoog laat u toe om een beslissing te nemen of de twee opmerkingen al dan niet moeten samengevoegd worden.

Indien u beslist dat de gegevens niet samengevoegd dienen te worden, klikt u op Annuleren om het venster te sluiten zonder aanpassingen. Wilt u toch doorgaan met het samenvoegen, kiest u met behulp van de cirkels die aan de linkerzijde van het venster, naast de opmerkingen staan om de titel van de samengevoegde opmerking. Vervolgens klikt u op OK.


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Opmerking over speciale auteursrechten: Alle aanpassingen aan deze pagina vallen onder twee verschillende auteursrechtlicenties:

Deze licenties geven het Gramps-project de maximale vrijheid om het wikihandboek als vrije inhoud voor toekomstige Gramps versies te gebruiken. Indien u niet akkoord gaat met deze dubbele licentie, pas dan de inhoud van deze pagina niet aan. U mag slechts middels externe links (gebruik: [http://www.gramps-project.org/...]) naar andere wikipagina's verwijzen die enkel onder de GFDL licentie vallen, en niet via interne links.
Gebruik daarnaast enkel de bekende conventies.