Nl:Gramps-3.0 Handboek - Verslagen

From Gramps
Jump to: navigation, search

Dit deel beschrijft de verschillende verslagen die beschikbaar zijn in GRAMPS.

Vorige Index Volgende


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventionsAanmaken van verslagen

Verslagen zijn de meest gebruikte manier om het resultaat van genealogisch onderzoek te kunnen tonen. De meeste genealogische programma's leggen sterk de nadruk op het genereren van mooie verslagen. GRAMPS vormt hierop geen uitzondering. Er wordt dan ook een ruime keuze van mogelijke verslagen aangeboden. GRAMPS kan verslagen aanmaken zowel in tekst- als in grafische vorm in een veelheid van openbronformaten. GRAMPS kan ook schermverslagen tonen. Deze geven meestal een samenvatting van het gegevensbestand weer. GRAMPS kan zelfs een volledige webstek aanmaken, die direct om het net gepubliceerd kan worden. Al deze verslagen zijn zeer aanpasbaar. Indien u de standaardvorm wil uitbreiden of veranderen kan dit, bovendien kunt u zowel het ontwerp als de stijl voor elk van de verslagen aanpassen.

Alle verslagen zijn bereikbaar via het menu Verslagen->Verslagtype->Bepaald verslag . Klikt u op het Verslagen icoon van de gereedschapsbalk, dan kan u de volledige verzameling van beschikbare verslagen bekijken samen met een korte beschrijving van wat ieder verslag juist kan.

Substitutiewaarden

Vele verslagen laten toe om de getoonde informatie aan uw wensen aan te passen. Veranderlijke vervangingen worden gebruikt om gegevens weer te geven voor een bepaald symbool. Er zijn twee stijlen van die variabelen. Het verschil tussen de stijlen is hoe ontbrekende gegevens worden behandeld.

De eerste stijl van variabelen wordt aangegeven door '$'. In dit geval wordt een leeg tekenreeks weergegeven.

De tweede stijl van variabelen wordt aangegeven door '%'. In dit geval wordt niets weergegeven.

 • $n/%n

Toont de naam van de persoon in de vorm Voornaam Achternaam

 • $N/%N

Toont de naam van de persoon in de vorm Achternaam Voornaam

 • $i/%i

Toont de GRAMPS-ID van die persoon

 • $b/%b

Toont de geboortedatum van de persoon

 • $B/%B

Toont de geboorteplaats van de persoon

 • $d/%d

Toont overlijdensdatum van de persoon

 • $D/%D

Toont plaats van overlijden van de persoon

 • $s/%s

Toont de naam van de echtgeno(o)t(e) van de persoon in de vorm Voornaam Achternaam

 • $S/%S

Toont de naam van de echtgeno(o)t(e) van de persoon in de vorm Achternaam Voornaam

 • $m/%m

Toont de huwelijksdatum van de persoon en zijn echtgeno(o)t(e)

 • $M/%M

Toont de huwelijksplaats

Deze vervangwaarden kunnen gecombineerd worden: $n $i $b $B $d $D

Dit zorgt er wel voor dat heel wat informatie moet geplaatst worden in de getoonde rechthoeken.

Boeken

Boekverslag

Momenteel is het enige beschikbare verslag in deze categorie het Boekverslag.

Het boekverslag maakt slechts één document (het boek) aan. Dit document bevat een verzameling van grafische of tekstverslagen. Met dit verslag beschikt u over een zeer brede waaier van mogelijkheden.

Wanneer Verslagen-->Boeken-->Boekverslag... wordt geselecteerd, wordt de volgende Boekverslag dialoog getoond:

Fig. 7.1 Boekverslag

Het Boeknaam tekstveld wordt gebruikt om het huidige boek op te slaan (samen met een verzameling van gemaakte keuzes) voor verder gebruik. Het bovenste schermgedeelte Beschikbare items geeft een lijst van de elementen die beschikbaar zijn om in het boekverslag toe te voegen. In de tabel wordt zowel de naam (bv. Voorouderstamboom) als het type (bv. Grafisch) vermeld. Het onderste schermgedeelte Huidig boek geeft een lijst van de momenteel geselecteerde elementen en wel in de volgorde dat ze in het boekverslag zullen verschijnen. In de lijst worden de Itemnaam, het Type en het Onderwerp vermeld.

De knoppen die zich naast de boeknaam bevinden, werken op het gehele boekverslag. Klik op de bezem knop (boek wissen) om alle elementen in het huidige boek te wissen. Klik op de Opslaan knop om de huidige verzameling geconfigureerde selecties op te slaan onder de naam ingevuld in het Boeknaam tekstveld.

Tango-Dialog-information.png
Opslaan van de instellingen

Door het boekverslag op te slaan wordt ook de instelling van elk element bewaard.


Klik op de Openen knop om een eerder aangemaakt boek te openen. Wordt op deze knop geklikt dan word teen Boekenlijst venster getoond met een lijst van beschikbare boeken.


Tenslotte is er een Aanpassen knop. Ook met deze knop wordt het vorige venster getoond, maar hier beschikt u over een Verwijderen knop om de lijst van beschikbare boeken aan te passen en te beheren. Buiten de keuze tussen alle bijna mogelijke verslagen (uiteraard zijn de web pagina's niet beschikbaar) kunt u ook een Titelpagina toevoegen.

De verticale verzameling van knoppen die zich rechts van het onderste schermgedeelte bevindt werkt enkel op de geselecteerde deelelementen. Gebruik de Toevoegen knop om een geselecteerd element van het bovenste schermdeel naar onderen te verplaatsen. Gebruik de Verwijderen knop om een geselecteerd item uit het boek te verwijderen. Gebruik de pijl naar boven en Pijl naar beneden om de volgorde van de deelelementen te veranderen. Hier is het waarschijnlijk logisch dat de Titelpagina bovenaan de lijst wordt geplaatst.

Fig. 7.2 Titelpagina

Klik tenslotte op de Voorkeuren knop om de instellingen van een deelelement aan te passen.

De instellingsdialoog die dan getoond wordt, is specifiek voor dat deelelement. Als u dit deelelement niet wenst in te stellen, worden de standaardwaarden gebruikt.

Nemen we als voorbeeld de Titelpagina : in dit scherm kunnen enkel die zaken aangepast worden die relevant zijn voor dit element. In dit geval de Titel en Ondertitel en een Voetnoot.

De gemeenschappelijke optie voor alle boekelementen is de centrale persoon. Dat is de persoon waarrond het element werd opgebouwd. Deze optie maakt het mogelijk, om een boekverslag aan te maken dat opgebouwd is rond verscheidene personen. Zo kunt u een apart hoofdstuk wijden aan de voorouders van uw moeder en een apart hoofdstuk aan de voorouders van uw vader. Standaard is de centrale persoon de huidige persoon.

Zijn alle selecties en aanpassingen die in het boek opgenomen moeten worden, gedaan klik dan op de OK knop (of gebruik <alt+O>). Dan wordt een GRAMPS-boek scherm getoond.

Voor ieder verslag wordt standaard een scherm getoond met Documentopties en Andere Opties zoals Papieropties.

Hier is onderaan slechts één tab beschikbaar: Papieropties . Hier verandert u het papierformaat en de marges. Voor het papierformaat zijn de Grootte en Oriëntatie aanpasbaar. De marges kunnen aangepast worden. Er si een aanklikbox voorhanden om metrische waarden in te stellen.

In bovenste schermgedeelte kunt u een aantal Documentopties aanpassen.

 • Uitvoerformaat: in he getoonde menu hebt u de keuze uit: Open Document tekst, PDF-document of Afdrukken.... Een aanklikbox is beschikbaar om het aangemaakte verslag na aanmaak, te openen met een gepast programma. Dit kan een tekstbewerkingsprogramma zijn of een programma geschikt om PDF-bestanden te bekijken.
 • Bestandsnaam: de standaard waarde is hier /home/gebruikersnaam/book.odt. Klik op de Openen knop en vervolgens kunt u de bestandsnaam wijzigen op de gebruikelijke wijze.

Grafische verslagen

Grafische verslagen geven informatie weer in de vorm van grafieken. De meeste instelbare opties zijn dezelfde voor de meeste grafische verslagen. Daarom worden ze apart beschreven op het einde van dit deel. De enkele specifieke opties voor een bepaald verslag worden bschreven onder het deel van het desbetreffende verslag.

Volgende grafische verslagen zijn momenteel beschikbaar in GRAMPS:

Afstammelingenstamboom

Fig. a1 PDF-uitdruk

Dit verslag maakt een grafiek aan met de voorouders van de actieve persoon.

 • Papieropties:
 • Stamboomopties: Eerst wordt de centrale persoon getoond. Door gebruik te maken van de Aanpassen knop kunt u een aandere persoon selecteren. Met het volgende Generaties ingaveveld kunt u het aantal generaties dat in rekening wordt gebracht, veranderen. Standaardwaarde is hier 10 generaties. Het volgende Weergaveformaat ingaveveld geeft u de mogelijkheid om de standaard te veranderen. Tenslotte zijn er drie check-boxen beschikbaar.
  • Schalen tot een enkele pagina:
  • Lege pagina's bijvoegen: met of zonder blanco pagina's
  • Stamboom comprimeren: stamboom al of niet comprimeren.
 • Documentopties: kies het uitvoerformaat: Open Document Tekst, PDF-document, PostScript, Uitdrukken... of SVG (Scalable Vector Graphics). Een check-box is beschikbaar waar u kunt mee aangeven dat het aangemaakte document automatisch na aanmaak wordt geopend met de OpenOffice.org Word Processor of een geschikte programma om PDF-bestanden te bekijken.
Fig. a.2 Stamboomopties


Gnome-important.png
Een pagina of meerdere pagina's

Afhankelijk van uw keuze zal de uitdruk op één of meerdere pagina gepresenteerd worden. Indien het aantal generaties dat u opgaf hoog is (10 bijvoorbeeld) zal de uitdruk op een A4 pagina bijna niet meer leesbaar zijn. Hebt u als keuze meerdere pagina's aangevinkt dan kan het wel zijn dat er een heleboel pagina's aanmaakt worden!

Ancestor Tree

Fig. a1 PDF-uitdruk

Dit verslag maakt een grafiek aan met de voorouders van de actieve persoon.

 • Papieropties:
 • Stamboomopties: Eerst wordt de centrale persoon getoond. Door gebruik te maken van de Aanpassen knop kunt u een aandere persoon selecteren. Met het volgende Generaties ingaveveld kunt u het aantal generaties dat in rekening wordt gebracht, veranderen. Standaardwaarde is hier 10 generaties. Het volgende Weergaveformaat ingaveveld geeft u de mogelijkheid om de standaard te veranderen. Tenslotte zijn er drie check-boxen beschikbaar.
  • Schalen tot een enkele pagina:
  • Lege pagina's bijvoegen: met of zonder blanco pagina's
  • Stamboom comprimeren: stamboom al of niet comprimeren.
 • Documentopties: kies het uitvoerformaat: Open Document Tekst, PDF-document, PostScript, Uitdrukken... of SVG (Scalable Vector Graphics). Een check-box is beschikbaar waar u kunt mee aangeven dat het aangemaakte document automatisch na aanmaak wordt geopend met de OpenOffice.org Word Processor of een geschikte programma om PDF-bestanden te bekijken.

Kalender

Fig. a.1 Papier Opties

Dit verslag maakt een kalender met verjaardagen aan, met een pagina per maand.

 • Papieropties: met de papieropties kunt u het volgende aanpassen
  • Papierformaat:
   • Grootte: standaard A4
   • Oriëntatie : Liggend of Staand
   • Breedte en Hoogte als er geen standaardformaat gekozen is.
  • Marges voor links, rechts , boven en onderen

en ook een keuze dat er metrische waarden moeten gebruikt worden.
Fig. a.1 Documentopties


 • Documentopties:
  • Uivoerformaat: kies het uitvoerformaat:
   • Open Document tekst
   • PDF-document
   • PostScript
   • Afdrukken...
   • SVG (Scalable Vector Graphics). Een check box is beschikbaar om aan te geven of u het aangemaakte document wenst te openen met OpenOffice.org Word Processor of een Documentviewer (PDF-bestand).
  • Bestandsnaam: standaardwaarde is /home/<username>/calendar.pdf.
  • Stijl: standaard standaard . Met de Stijleditor... kunt u stijlen toevoegen of kiezen.
Fig. a.1 Verslagopties
 • Verslagopties:
  • Kalenderjaar: voor welk jaar wilt u de kalender opstellen.
  • Filter: Kies een filter om het aantal personen te beperken dat getoond wordt op de kalender
   • Volledig gegevensbestand : niet aangewezen!
   • Afstammelingen van ...
   • Familie-afstammelingen van ...
   • Voorouders van ...
   • Personen met dezelfde voorouders als ...
   • elke zelf aangemaakte filter
  • Centraal persoon: De centrale persoon voor dit verslag
  • Naamformaat: Kies het gewenste formaat voor de namen: kies uit:
   • Familienaam, voornaam, patroniem
   • Voornaam
   • Patroniem, voornaam
   • Voornaam
  • Land voor de vakanties: Kies een land om de overeenkomstige verlofdagen te zien: kies uit:
   • Vakanties niet meenemen: standaardwaarde
   • Canada / China / Deutschland / Finland / France / Sverige - röda dagar / United States / Ceska republika
  • eerste dag van de week: Kies de eerste dag van de week voor de kalender: standaardwaarde: maandag
  • Geboortedatum achternaam: Kies de getoonde achternamen van de echtgenote kies uit:
   • Vrouwen gebruiken achternaam echtgenoot (van de eerste familie in de lijst)
   • Vrouwen gebruiken achternaam echtgenoot (van de laatste familie in de lijst)
   • Vrouwen eigen achternaam: standaardwaarde
  • Checkboxes:
   • Enkel nog levende personen toevoegen: al of niet enkel nog levende personen tonen in de kalender
   • Verjaardagen toevoegen: al of niet verjaardagen toevoegen in de kalender
   • Geboortedata toevoegen: al of niet geboortedata toevoegen aan de kalender

Fig. a.1 Tekstopties
 • Tekstopties: hier kunt u drie tekstlijnen bepalen die aan de onderzijde van het blad van een bepaalde maand verschijnen.
  • Tekstgebied 1: Eerste tekstlijn onderaan de kalender standaardwaarde : Mijn kalender
  • Tekstgebied 2: Tweede tekstlijn onderaan de kalender standaardwaarde: Aangemaakt met GRAMPS
  • Tekstgebied 3: Tweede tekstlijn onderaan de kalender standaardwaarde: ' http://gramps-project.org/'Fig. a.1 Resultaat

Eindresultaat:Het eindresultaat kan u rechts bekijken.Vakantiedagen vastleggen per land legt uit hoe u vakantiedagen kunt toevoegen of veranderen die al of niet weergegeven worden in de kalenderuitvoer.

Statistiekengrafieken

Fig. a.5 Statistiekengrafiek...

Dit verslag kan zeer veel statistische gegevens van uw gegevensbestand verzamelen en tonen. Specifieke opties zijn: filters, sorteermethoden en limieten gebaseerd op geboorte en overlijdensinformatie en geslacht om de gegevens te beperken. U kunt he minimum vereiste aantal elementen opgeven om een staafdiagram aan te maken. Met deze methode zal, indien er onvoldoende elementen zijn , een taartgrafiek worden opgesteld en geen staafdiagram. Met de Grafiekkeuze tab kunt u aangeven welke grafieken u in uw verslag wilt hebben.

 • Documentopties: kies hier het uitvoerformaat: Open Document Tekst, PDF-document, PostScript, Afdrukken... of SVG (Scalable Vector Graphics). Er is een check-box beschikbaar waar u het aangemaakte verslag kunt openen met het programma OpenOffice of een programma om PDF-bestanden te bekijken.

Onderste venstergedeelte van het venster Statistiekengrafieken geeft volgende tabs:

 • Papieropties: Met de Papieropties kunt u het papierformaat (Grootte en oriëntatie) en marges (Links, Rechts, Boven en Onder) instellen en aangeven of er metrische waarden moeten gebruikt worden of niet.
 • Verslagopties:
  • Filter: bepaal welke personen in het verslag worden meegenomen. U kunt een keuze maken tussen Geheel gegevensbestand,Afstammelingen van een bepaalde persoon, Personen met dezelfde voorouder als ... ,'Familieafstammelingen van ..., Voorouders van ... of gelijk welke standaard of eigengemaakte filter.
  • Filter Persoonsfilter: De centrale persoon van het filter. Deze keuze is enkel beschikbaar indien niet voor het gehele gegevensbestand gekozen werd. Met deselecteer knop kan een andere persoon gekozen worden voor het filter.
  • Grafiekitems sorteren op: Kies hier uit het menu, hoe de items moeten gerangschikt worden: op naam' of op telling (is het aantal deelelementen in een bepaalde categorie).
  • check-box: de gegevens al dan niet in omgekeerde volgorde rangschikken.
  • Personen geboren na: Geboortejaar vanaf hetwelk personen moeten meegenomen worden: vul hier een geboortejaar in of gebruik de pijltjes.
  • Personen geboren voor: Personen meenemen tot geboortejaar: vul hier een jaartal in of gebruik de pijltjes.
  • check-box: Al of niet personen met een onbekend geboortejaar toevoegen.
  • Geslacht bijvoegen: Selecteer hier welke geslachten moeten bijgevoegd worden: keuze uit Beide, Mannen of Vrouwen.
  • Max. items voor een taart: Met minder items wordt een taartgrafiek en legenda gebruikt in plaats van een staafdiagram. Kies een aantal items van het menu.
Fig. a.6 Resultaten
Fig. a.7 Resultaten
 • Eerste Grafiek: 9 check-boxes zijn beschikbaar om volgende gegevens al of niet in het verslag op te nemen:
  • Leeftijd
  • Sterfplaats
  • Sterfmaand
  • Leeftijd bij eerstgeboren kind
  • Titel
  • Leeftijd bij laatstgeboren kind
  • Geboortemaand
  • Leeftijd bij huwelijk
  • Leeftijd bij overlijden
 • Tweede grafiek: 10 check-boxes zijn beschikbaar om de gegevens te selecteren die in het verslag moeten komen::
  • Gebeurtenistype
  • Aantal kinderen
  • Huwelijksplaats
  • Aantal relaties
  • Achternaam
  • Sterfjaar
  • Geslacht
  • Voornamen
  • Geboortejaar
  • Geboorteplaats

Indien alle vereiste informatie ingevuld is klikt u op OK om de analyse te starten. Een voortschrijdingsbalk wordt getoond: Gegevens verzamelen... ->Gegevens sorteren...->Grafieken opslaan...


Een mogelijk resultaat van Geboortemaand van alle personen geboren tussen 1420 en 2008 gaf volgend resultaat: Voor 656 personen was er geen geboortemaand te vinden. De meeste kinderen werden in maart geboren en dan in januari. Zelfs indien de personen beperkt werden tot het jaar 1900 veranderde er niets aan de volgorde: ook hier werden de meeste kinderen in maart geboren. Met deze gedetailleerde informatie kan een verdere statische analyse doorgevoerd worden. met gemiddelden, std. dev. enz.

Tijdlijngrafiek

Waaiergrafiek

Grafieken

Familielijnengrafiek

Relatiegrafiek

De relatiegrafiek creeërt een complexe grafiek in het GraphViz-formaat en zet deze dan om in een grafische output. Dit gebeurt normmal gezien achter de schermen met behulp van het GraphViz-hulpmiddel dot. Specifieke opties voor dit verslag zijn onderandere het gebruik van filters, optie voor data en locaties en of de URL's en ID's van personen en/of families moeten getoond worden. Er zijn ook een aantal specifieke GraphViz-opties die paginering, kleur en andere details regelen. Dit programmaonderdeel gebruikt GraphViz. GraphViz verwerkt de .dot-bestanden en vormt ze om tot de uiteindelijke bestanden die in de gekende beeldbestandsformaten zoals .gif, .png, .pdf, .ps, enz. zijn.

Grafiekopties

Via het menu: Verslagen->Grafieken->Relatiegrafiek.... U krijgt het Relatiegrafiek venster te zien waar u alle instellingen kunt veranderen. Het venster is zoals gebruikelijk is, verdeeld in twee delen. Eén deel bevat alle tabs en het andere deel bevat de Document opties.

Fig. xx Papieropties
 • Papieropties

De eerste tab bepaalt gewoonlijk het papierformaat en de randen.

Een controlebox regelt of u metrische maten gebruikt.


Relatiegrafieken kunnen snel zeer groot worden.Instellen van de juiste papiergrootte is essentieel voor een goed resultaat te verkrijgen.Fig. xx Verslagopties
 • Verslagopties: Een aantal belangrijke opties zijn hier te vinden:
  • Filter: Bepaald welke personen in de grafiek worden meegenomen. Standaard optie is hier het volledige gegevensbestand (niet aangewezen!), Afstammelingen van..., Familie-afstammelingen van..., Voorouders van..., Personen met dezelfde voorouder als... of een eigen gemaakte filter.
  • Persoonsfilter: Indien u koos voor een zelfgemaakte filter, dan kan u hier geen persoon selecteren. Anders kan u hier de juiste persoon instellen. Er zijn verschillende tik-boxes:
   • Geboortedata, trouwdata en sterfdata toevoegen: De datums waarop de persoon werd geboren, trouwde en/of overleed, tonen in de grafieklabels.
   • Datums beperken tot jaren alleen: Geeft enkel het jaartal. Er worden geen maanden, dagen of intervallen getoond.
   • Gebruik locatie indien geen datum beschikbaar: Indien geen geboorte, trouw, of sterfdatum beschikbaar is, wordt het corresponderende locatieveld gebruikt.
   • URLs bijvoegen: een URL bij elk grafiekknooppunt voegen zodat PDF en imagemap-bestanden kunnen worden gegeneerd die actieve links bevatten naar de bestanden die gegeneerd zijn met het Website-verslag.
   • IDs bijvoegen: persoonlijke en Familie-ID's bijvoegen
   • Miniaturen van personen toevoegen: aanklikken hier geeft u toegang tot een andere ingaveveld plaats van de miniaturen
  • Plaats van de miniaturen: enkel actief indien de laatste tikbox aangevinkt was: Boven de naam of Naast de naam.Fig. xx Grafiekstijl
 • Grafiekstijl
  • Grafiekkleuren: Mannen krijgen een blauwe kleur, vrouwen een roze kleur. ALs het geslacht van de persoon niet bekend is krijgt de persoon een grijze kleur. Opties zijn:
   • Omtrek in zwart en wit
   • Gekleurde omtrek
   • Opvullen met kleuren
  • Richting van de pijlen: Kies de richting van de pijlen: Afstammelingen <- Voourouders, Afstammelingen -> Voorouders, Afstammelingen <-> Voorouders, Afstammelingen - Voorouders
   • Gebruik afgeronde hoeken: gebruik afgeronde hoeken om een verschil te kunnen zien tussen mannen en vrouwen (op een zwartwit versie)
   • Niet-geboorterelaties aanduiden met stippellijnen: Relaties die niet uit een geboorte zijn ontstaan worden in de grafiek met stippellijnen weergegeven.
   • Familieknooppunten tonen: Families worden weergeven als ovalen met verbindingen naar ouders en kinderen.

Fig. xx GraphViz-layout
 • GraphViz-layout
  • Lettertypefamilie: Kies het lettertype. Indien internationale tekens niet worden weergegeven, gebruik dan het FreeSans-lettertype. Dit lettertype is verkrijgbaar bij de NonGNU org.
   • Standaard
   • PostScript/ Helvetica
   • True Type/ FreeSans
  • Lettergrootte: Lettergrootte in pts.
  • Grafiekrichting: Grafiek van onder naar boven of omgekeerd
   • Verticaal (van boven naar onder)
   • Verticaal (van onder naar boven)
   • Horizontaal (van links naar rechts)
   • Horizontaal (van rechts naar linksight to left)
  • Aantal horizontale pagina's: GraphViz kan zeer grote grafieken maken door deze te spreiden over een rechthoekige matrix van pagina's. Dit bepaalt het aantal horizontale pagina's in deze matrix. Is enkel van toepassing bij .dot, postcript en pdf via Ghostscript .
  • Aantal verticale pagina's: GraphViz kan zeer grote grafieken maken door deze te spreiden over een rechthoekige matrix van pagina's. Dit bepaalt het aantal verticale pagina's in deze matrix. Is enkel van toepassing bij .dot, postcript en pdf via Ghostscript.
  • Paginarichting: De volgorde waarin de grafiekpagina's worden verwerkt. Deze optie is enkel actief indien het aantal verticale of horizontale pagina's groter is dan 1.

Fig. xx GraphViz-opties
 • GraphViz-opties
  • Weergaveverhouding: Bepaalt in grote mate hoe grafieken geschikt worden op de pagina.
   • Minimale grootte
   • Het opgegeven bereik wordt gevuld
   • Gebruik het optimaal aantal pagina's
  • DPI: dots-per-inch. Typisch is dit getal ingesteld tussen de 75 en 120 als u .png of .gif-bestanden wenst aan te maken. De beste instelling om te printen is tussen de 300 en de 600 dpi. Indien u van plan bent om .gif of .png-bestanden aan te maken voor een webstek, gebruik dan best tussen de 100 en de 300 dpi. Voor het aanmaken van PDF-bestanden lijkt 75 dpi optimaal te zijn.
  • Spatie tussen knopen: De minimum vrije ruimte tussen de knopen, in inches. Voor de verticale grafieken, is dit de afstand tussen de kolommen. Voor horizontale grafieken is dit de afstand tussen de rijen. Standaardinstelling is 0.20.
  • Spatie tussen rijen: De minimum vrije ruimte tussen de rijen, in inches. Voor de verticale grafieken, is dit de afstand tussen de rijen. Voor horizontale grafieken is dit de afstand tussen de kolommen. Standaardinstelling is 0.20.

Voorbeeld

Fig. xx Voorbeeld van Voorouders van...


Laat ons eens een eenvoudig voorbeeld maken We willen een relatiegrafiek opstellen met de Voorouders van een persoon.

 1. Kijk eerst of de juiste persoon de actieve persoon is. (Later kunt u dat wel wijzigen, maar eerst instellen is handiger)
 2. Ga via het menu Verslagen -> Grafieken -> Relatiegrafiek...
 3. Papieropties : A4 metrisch Liggend: we weten dat er niet al te veel personen op de grafiek komen, dus dat is ok zo.
 4. Verslagopties: filter: Voorouders van... duidt aan : geboortedatum bijvoegen Datums beperken tot jaren en IDs toevoegen Gebruik Locatie als...
 5. Grafiekstijl : Kleurenopvulling afgeronde hoeken en knooppunten tonen
 6. GraphViz-layout: Lettergrootte: 15 pts FreeSans Grafiekrichting: verticaal van boven naar onder
 7. GraphViz-opties: het gegevenbereik opvullen dpi 133
 8. opmerking : we voegen een titel toe locatie boven en grootte: 18 pts
 9. Documentopties: Uitvoerformaat JPEG en we willen het gegeneerde beeld openen in een Afbeeldingviewer (EOG).


Het resultaat kan u rechts bekijken.

Smith John Hjalmar as center person

Zandlopergrafiek

Tekstverslagen

Aanduidingsverslag

Dit is een test van de wiki manual

Afstammelingenverslag

Ahnentafel-verslag

Dit verslag toont de actieve persoon en zijn of haar voorouders. Van deze personen worden de belangrijkste gegevens getoond. De personen wordne op een speciale manier genummerd volgens een vastgelegde standaard die Ahnentafel of Vooruderslijst wordt genoemd. De actieve persoon wordt het cijfer 1 toegewezen. Zijn of haar vader en moeder krijgen dan respectievelijk de nummers 2 en 3. Deze regel wordt dan toegepast op elke volgende generatie. De vader steeds een even nummer, de moeders een oneven nummer. Voor elke willekeurige persoon N in de stamboom, is de vader 2N en de moeder 2N + 1 genummerd.

Eindelijnverslag

Familiegroep-rapport

Geboortedatum en verjaardagverslag

Gedetailleerd afstammelingenverslag

Gedetailleerd voorouderverslag

Verwantschapsverslag

Volledig persoonverslag

Weergeven

Aantal voorouders

Heeft geen relatie

Fig. a.a Heeft geen relatie...

Dit verslag zoekt die personen die geen relatie hebben tot de geselecteerde persoon. U kunt dit verslag starten via het menu Hulpmiddelen --> Hulpmiddelen --> Heeft geen relatie.

U krijgt vervolgens een Heeft geen relatie scherm te zien met daarin een lijst van alle personen die GEEN relatie hebben met de geselecteerde persoon.

De lijst toont u:

 • Naam
 • ID
 • Ouders
 • Aanduiding

Met de rechtse pijl toets en de pijl naar beneden toets kunt u de lijst in- of uitklappen. Wanneer u dubbelklikt op een persoon, wordt een gedetailleerd aanpasscherm van die persoon getoond of van de familie.

Indien u een persoon selecteert, kunt u het Aanduiding tekstveld gebruiken: er zijn drie mogelijkheden: leeg laten (u kunt eender wat hier invullen), TE DOEN, of Geen relatie. Met de Toepassen knop kunt u de geselecteerde aanduiding aan de persoon toevoegen. De aanduiding verschijnt tenslotte in de rechtse kolom.

Samenvatting van het gegevensbestand

Webpaginas

Webkalender

Website

Vorige Index Volgende