Nl:GRAMPS 4.1 Wiki Handleiding - Familiestambomen beheren : CSV import en export

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Vorige Index Volgende


Gramps rekenblad import/export

Dit formaat laat u toe om een rekenblad met gegevens in één enkele keer te iporteren of te exporteren. Het rekenblad dient opgesteld te zijn in het Comma Separated Value (CSV)-formaat. de meeste rekenbladprogramma's kunnen in dit formaat lezen en schrijven. Het formaat leent zich ook om eenvoudig manuele aanpassingen te doen. Dit is het enige Gramps-formaat dat toelaat om bestaande gegevens te combineren met nieuwe gegevens.

OPMERKING: Dit rekenbladformaat kan niet alle Gramps-gegevens voor 100% exporteren.. enkel een deel van de gegevens worden geëxporteerd (of geïmporteerd) namelijk: personen (namen), geboorte en overlijdensgebeurtenissen en relaties (ouders en kinderen).

Dit zijn de drie belangrijkste toepassingen van dit formaat:

 1. U kunt uw belangrijkste Gramps-gegevens exporteren naar een rekenblad, de gegevens vervolgens aanpassen met een tekstprogramma of het eigenlijk rekenbladprogramma om dan de wijzigingen en toevoegingen terug te importeren in Gramps. dit is vooral handig om andere personen dingen te laten invullen of als u onderweg bent en niet uw volledige Gramps-toepassing bij de hand hebt.
 2. U kunt ook nieuwe gegevens in een bestaand gegevensbestand importeren. Stel u wilt een aantal nieuwe personen toevoegen aan uw gegevensbestand maar u wilt geen tijd verliezen om uit te zoeken waar u juist de aanpassingen in Gramps moet doen. Dan kunt u deze gegevens in een rekenblad invoeren en dan alles in één keer in Gramps laden. Dit is zeer handig indien u een zeer grote hoeveelheid informatie die u door knippen en plakken vanuit een website of een andere toepassing hebt verkregen, wenst toe te voegen. Een voorbeeld van deze methode is het herstellen van uw Gramps-gegevensbestand door de Narrative Website in een rekenblad te laden.
 3. U kunt ook een reeks toevoegingen of verbeteringen importeren. Stel dat u een verslag afdrukte en u leest dit door en maakt enkele verbeteringen. Als u van iedere verbetering een sectie in uw rekenblad maakt kunt u de verbeteringen duidelijk volgen en ze vervolgens in één maal invoeren in Gramps.

Exporteren

Om uw gegevensbestand te exporteren:

 1. Gramps starten
 2. "Exporteren" van het bestandsmenu selecteren
 3. "Comma Separated Values Spreadsheet (CSV)" formaat kiezen

Een deel van uw genealogische gegevens zal vervolgens opgeslagen worden in een bestand met extensie .csv (voor verdere beschrijving zie beneden). Bijkomend zullen de personen en families een bepaalde referentie meekrijgen zodat aangepaste gegevens opnieuw ingelezen kunnen worden en zo het gegevensbestand updaten.

Er zullen enkele kolommen leeg zijn, zoals opmerkingen en bronnen. Ze worden in het rekenblad getoond zodat u opmerkingen kunt toevoegen over de import, maar opmerkingen en bronnen worden niet geexporteerd met dit hulpmiddel.

Uw gegevens worden verdeeld over drie delen: personen, huwelijken en kinderen. De exportvelden en kolomnamen zijn:

Personen
Persoon,Achternaam,Voornaam,Roep,Achtervoegsel,Voorvoegsel,Titel,Geslacht,Geboortedatum,Geboorteplaats,Geboortebron,Sterfdatum,Sterfplaats,Overlijdensbron,Opmerking
Huwelijken
Families
Familie,Kind

De eerste kolom is steeds de Gramps-ID. Dit is een belangrijke informatie want zo worden uw aanpassingen verbonden met de juiste gegevens, dus deze kolom niet bewerken. Dit bestand kan dan geopend worden met uw favoriete rekenbladprogramma, met volgende instellingen: opties voor scheidingsteken: komma, Aangehaald veld als tekst en tekenset (encoding naar keuze). Vervolgens kunt u tekst toevoegen of gegevens corrigeren en opslaan en opnieuw importeren naar Gramps in hetzelfde formaat. Uw gegevens zullen in Gramps over uw oude gegevens geplaatst worden, met de vebeteringen/aanpassingen.

Gramps-notes.png
Autoformatering

Open/Libre Office laat u toe om autoformatering af te zetten wanneer u CSV-bestanden opent. Indien u deze optie niet aanzet, kan het zijn dat Open/Libre Office de datums niet juist inleest. U kunt best het kolomtype veranderen van standaard naar tekst. Gebruikt u echter een rekenbladprogramma waarin u de kolomformaten niet kunt aanpassen, is het best om voor de export de datumformaten in Gramps aan te passen. Dit doet u via Bewerken -> Voorkeuren -> Weergave -> Datumformaten.

Importeren

Om uw gegevens te importeren:

 1. gebruikt u het bovenvermeld bestand of maakt u een nieuw rekenblad met genealogische gegevens aan, op de manier hier onder beschreven
 2. Gramps starten
 3. het bestand in uw huidige familiestamboom importeren

De programmacode zorgt er voor dat enkel die informatie die is aangepast of toegevoegd in uw gegevensbestand wordt opgeslagen. Maar het programma onderstelt wel dat de rekenbladgegevens in het juiste formaat ingevuld werden.

Indien u dit rekenblad in Open/Libre Office laadt, stel dan zeker dat elke kolom als tekst wordt gezien en niet volgens het standaardformaat. Het standaardformaat zal uw datum- en cijfergegevens veranderen. Of u kunt eens het rekenblad geopend is, alle cellen selecteren en dan het celformaat veranderen in Tekst.

Een rekenblad bevat gegevens verdeeld over kolommen. Elke kolomhoofding zou de naam moeten bevatten en het gegevenstype voor deze kolom. U moet de juiste benaming gebruiken voor de kolommen. Dit zijn:

Personen

persoon - een verwijzing gebruikt voor families (huwelijken en kinderen) 
grampsid - een Gramps-ID aan een persoon toewijzen
Voornaam - de voornaam
Achternaam - achternaam
Roep - bijnaam, roepnaam
Voorvoegsel - naamprefix (von, de...)
Achtervoegsel (Jr., Sr.)
Titel - titel (Dr., Mr.)
Geslacht - vrouwelijk of mannelijk of onbekend
Opmerking - een opmerking over de persoon
Geboortedatum - geboortedatum
Geboorteplaat - geboorteplaats
Geboortebron - bronmateriaal van de geboorte
Sterfdatum - overlijdensdatum
Sterplaats - plats van overlijden
Overlijdensbron - bronmateriaal van het overlijden
deathcause - doodsoorzaak

Huwelijken

Huwelijk - wenst u hier een verwijzing naar een familie, moet u hier de overkomende naam invullen
Man/vader/parent1 - een verwijzing naar een bovenstaande persoon die de echtgenoot is 
             (voor een vrouwelijke ''parent1'', moet u het geslacht in de persoonsarea invullen, 
             of later in Gramps aanpassen)
Vrouw/moeder/parent2 - een verwijzing naar een bovenstaande persoon die de echtgenote is
             (voor een mannelijke ''parent2'', moet u het geslacht in de persoonsarea invullen
             of later in Gramps aanpassen)
Datum - huwelijksdatum
Locatie - de plaats van het huwelijk
Bron - bronmateriaal ivm. het huwelijk
Opmerking - een opmerking ivm. het huwelijk

Families

Familie - een verwijzing om dit met de huwelijksgegevens te verbinden (vereist)
Kind - een verwijzing naar de bovenstaande persoon die een kind is
Bron - bronmateriaal over het huwelijk
Opmerking - een opmerking over de familie
Geslacht - vrouwelijk of mannelijk) 
     [u kunt geslacht hier invullen of in de persoonsarea]

Details

Er is geen hooflettergevoeligheid. De namen gebruiken geen _ letterteken. U kunt een willekeurige combinatie gebruiken in gelijk welke volgorde. (Maar u dient steeds een achternaam en voornaam op te geven om een persoon te definieren en als u gegevens in de kolom kind invult, dienen ook de huwelijksgegevens ingevuld te worden. de kolomnamen zijn voorlopig in het Engels maar de gegevens worden in uw taal ingevuld met inbegrip van woorden zoals mannelijk en vrouwelijk.

Elk gegeven kan op een aparte plaat ingevuld worden op de juiste area. Er is geen limiet op het aantal area's per pagina en u elke area kan een onbeperkt aantal rijen hebben. Laat wel een lege rij tussen de area's. Maak ook zeker dat de area's van elkaar gescheiden zijn, dus niet naast elkaar. Ze moeten zich onder of boven de andere area bevinden.

U kunt tevens een aantal area's van het zelfde tyype hebben in één rekenblad. De enige restrictie is dat indien u naar een persoon verwijst, u dit dient te doen in een rij lager dan die waar de persoon beschreven werd. Het zelfde geldt voor een huwelijk: de refenteie één rij lager dan de beschrijving.

Indien u uw gegevens invoert in een tekstbestand en u wenst comma's te gebruiken zoals "Janssens, pvba", dan moet u de volledige celwaarde insluiten tussen dubbele aanhalingstekens EN de het eerste dubbele aanhalingsteken na de comma. Een voorbeeld:

Huwelijk, person1, person2, Locatie
m1, p1, p2,"Janssens, pvba., MO"
m2, p3, p4,"Peeters, PA"

Een rekenbladprogramma zal dit automatisch voor u doen.

Hier is een voorbeeld van een rekenblad in Open/Libre Office, maar dit geldt voor ieder rekenbladprogramma waar u mee wenst te werken.

Fig. 2. Open/LibreOffice

Merk op dat de gegevens niet hoeven te starten op de eerste rij of eerste kolom.

Dit is het resultaat na importeren in Gramps:

Fig. 1. Importresultaat

Hier een voorbeeld van een CSV-rekenblad met verschillende area's:

Voornaam, Achternaam, Geboortedatum
Jan,    Huismans, 11/11/1965
Katie,   Huismans,  01/26/1973

Persoon, Voornaam, Achternaam
p1,   Tom,    Janssens
p2,   Maria,   Peeters
p3,   Peter,   Smits
p5,   Jef,    De Dekker
p6,   Karen,   Mertens
p7,   Jos,    Petit

Huwelijk, Man, Vrouw
m1,    p1,   p2
m2,    p5,   p6

Familie, Kind
m1,   p3
m1,   p6
m2,   p7

Indien u deze gegevens knipt en plakt in een bestand, kunt u deze gegevens onmiddelijk importeren.

Maakt u gebruik van de juiste Gramps-IDs in rechte haken dan kunt u verwijzen naar reeds bestaande personen in uw gegevensbestand. Een voorbeeld:

Person,  Firstname, Lastname
de zoon van Jef, Louis,   Janssens

Family, Child
[F1524], de zoon van Jef

Husband, Wife
[I0123], [I0562]

firstname, surname
Tim, Peeters

In dit voorbeeld wordt de persoon Louis Janssens aangemaakt en toegevoegd aan de bestaande familie F1524.

Ook wordt een huwelijk tussen de reeds bestaande personen I0123 en I0562 toegevoegd.

Tenslotte wordt de persoon Tim Peeters aangemaakt. Deze persoon heeft verder geen verwantschap met iemand.

Een voorbeeld

Fig. 3. Rekenblad

In dit ander voorbeeld werd een volledige generatie ingegeven: 16 namen en huwelijksgegevens. De kinderen waren reeds aanwezig in het gegevensbestand. Dit werd ingegeven in Open/Libre Office:

In dit voorbeeld kunt u zien dat we ook cijfers of tekst als referenties tusssen de verschillende area's kunnen gebruiken. In de area personen werden de cijfers 1 tot en met 16 gebruikt. Dit maakt het eenvoudiger om de verwijzing naar de huwelijken te maken. de huwelijken werden gemerkt met de letters A tot en met H.

Aanwijzing

Fig. 4. Resultaat

Open/Libre Office laat u toe om autoformatering af te zetten wanneer u CSV-bestanden opent. Indien u deze optie niet aanzet, kan het zijn dat Open/Libre Office de datums niet juist inleest. U kunt best het kolomtype veranderen van standaard naar tekst. Gebruikt u echter een rekenbladprogramma waarin u de kolomformaten niet kunt aanpassen, is het best om voor de export de datumformaten in Gramps aan te passen. Dit doet u via Bewerken -> Voorkeuren -> Weergave -> Datumformaten.

Noteer ook dat de kinderen in de derde area bestaande personen zijn. Dat kunt u zien aan de rechte haken rond hun Gramps-ID.

Indien dit bestand als CSV wordt opgeslagen en dan geimporteerd wordt in Gramps, geeft dit als resultaat de uiterst rechtse kolom in de stamboom.Vorige Index Volgende