Nl:Gramps 5.2 Wiki Handleiding - Familiestambomen beheren : CSV import en export

From Gramps
Jump to: navigation, search
Vorige Index Volgende

Gramps rekenblad import/export

Dit formaat laat u toe om een rekenblad met gegevens in één enkele keer te iporteren of te exporteren. Het rekenblad dient opgesteld te zijn in het Comma Separated Value (CSV)-formaat. De meeste rekenbladprogramma's kunnen dit formaat lezen en schrijven. Het formaat leent zich ook om eenvoudig manuele aanpassingen te doen. Dit is het enige Gramps-formaat die toelaat, bestaande gegevens te combineren met nieuwe gegevens.

OPMERKING: Dit rekenbladformaat kan niet alle Gramps-gegevens voor 100% exporteren.. enkel een deel van de gegevens worden geëxporteerd (of geïmporteerd) namelijk: personen (namen), geboorte en overlijdensgebeurtenissen en relaties (ouders en kinderen).

Gnome-important.png
Dit rekenbladformaat kan niet alle Gramps-gegevens voor 100% exporteren.

Enkel een deel van de gegevens worden geëxporteerd (of geïmporteerd) namelijk: Personen (namen, sexe, geboorte, doop, overlijdens en begrafenis datums, plaatsen en bronnen); huwelijken (datums, plaatsen en bronnen); relaties tussen ouders en kinderen; en plaatsen (titel, naam, soort, breedtegraad, lengtegraad, code, ingesloten door en de ingesloten datum). Opmerkingen worden niet geëxporteerd, maar nieuwe opmerkingen worden op het eind toegevoegd tijdens het importeren.

Gramps-notes.png
Nieuwe mogelijkheden sinds Gramps 3.3

Voorheen werden bronnen niet geëxporteerd, maar sinds Gramps 3.3 worden bronnen aangeduid met hun titel tekst. U kunt meer informatie toe te voegen aan een bron na het importeren.

Gramps-notes.png
Nieuwe mogelijkheden sinds Gramps 5.2.1

Nu kunt U plaats informatie exporteren en importeren. Ook kunt U verwijzen naar plaatsen bij huwelijken en personen met behulp van een "plaats id". Zie hieronder voor meer informatie.


Dit zijn de drie belangrijkste toepassingen van dit formaat:

 1. U kunt uw belangrijkste Gramps-gegevens exporteren naar een rekenblad, de gegevens vervolgens aanpassen met een tekstprogramma of een rekenbladprogramma, om dan de wijzigingen en toevoegingen terug te importeren in Gramps. Dit is vooral handig om andere personen gegevens te laten aanvullen, of als u onderweg bent en niet uw volledige Gramps-toepassing bij de hand hebt.
 2. U kunt ook nieuwe gegevens in een bestaand gegevensbestand importeren. Stel u wilt een aantal nieuwe personen toevoegen aan uw gegevensbestand maar U wilt geen tijd verliezen om uit te zoeken waar U de aanpassingen in Gramps moet doen. Dan kunt u deze gegevens in een rekenblad invoeren en dan alles in één keer in Gramps laden. Dit is zeer handig indien u een zeer grote hoeveelheid informatie, die u door knippen en plakken vanuit een website of een andere toepassing hebt verkregen, wenst toe te voegen. Een voorbeeld van deze methode is het herstellen van uw Gramps-gegevensbestand door de Narrative Website in een rekenblad te laden.
 3. U kunt ook een reeks toevoegingen of verbeteringen importeren. Stel dat u een verslag afdrukte en u leest dit door en maakt enkele verbeteringen. Als U van iedere verbetering een sectie in uw rekenblad maakt kunt u de verbeteringen duidelijk volgen en ze vervolgens in één keer invoeren in Gramps.

Exporteren

Om uw gegevensbestand te exporteren:

 1. Gramps starten
 2. Kies "Exporteren" van het bestandsmenu
 3. "Comma Separated Values Spreadsheet (CSV)" formaat kiezen
 4. Kies welke onderdelen geëxporteerd moeten worden (personen, huwelijken, families en/of plaatsen)

Een deel van uw genealogische gegevens zal vervolgens opgeslagen worden in een bestand met extensie .csv (voor verdere beschrijving zie beneden). Eveneens zullen de personen en families een bepaalde referentie meekrijgen zodat aangepaste gegevens opnieuw ingelezen kunnen worden en zo het gegevensbestand kan worden bijgewerkt.

Er zullen enkele kolommen leeg zijn, zoals opmerkingen en bronnen. Ze worden in het rekenblad getoond zodat u opmerkingen kunt toevoegen over de import, maar opmerkingen en bronnen worden niet geëxporteerd met dit hulpmiddel. Vanaf Gramps versie 3.3 is het mogelijk om bron titels ook te exporteren.

Uw gegevens worden verdeeld over vier delen: plaatsen, personen, huwelijken en kinderen. De exportvelden en kolomnamen zijn als volgt:

Plaatsen

Locatie,Titel,Naam,Type,Breedtegraad,Lengtegraad,Code,Besloten in,Datum

Personen

Persoon,Achternaam,Voornaam,Roep,Achtervoegsel,Voorvoegsel,Titel,Geslacht,Geboortedatum,Geboorteplaats,Geboortebron,doopdatum,doopplaats,Doopbron,Sterfdatum,Sterfplaats,Overlijdensbron,Begrafenisdatum,Begraafplaats,Begrafenisbron,Opmerking

Huwelijken

Huwelijk,Echtgenoot,Echtgenote,Datum,Locatie,Bron,Opmerking

Families

Gezin,Kind,bron,opmerking,geslacht

De eerste kolom is steeds de Gramps-ID. Dit is een belangrijke informatie want zo worden uw aanpassingen verbonden met de juiste gegevens, dus deze kolom niet bewerken. Dit bestand kan dan geopend worden met uw favoriete rekenbladprogramma, met volgende instellingen: opties voor scheidingsteken: komma, Aangehaald veld als tekst en tekenset (encoding naar keuze). Vervolgens kunt u tekst toevoegen of gegevens corrigeren en opslaan en opnieuw importeren naar Gramps in hetzelfde formaat. Uw gegevens zullen in Gramps over uw oude gegevens geplaatst worden, met de vebeteringen/aanpassingen.

Gramps-notes.png
Autoformatering

Open/Libre Office laat u toe om autoformatering af te zetten wanneer u CSV-bestanden opent. Indien u deze optie niet aanzet, kan het zijn dat Open/Libre Office de datums niet juist inleest. U kunt best het kolomtype veranderen van standaard naar tekst. Gebruikt u echter een rekenbladprogramma waarin u de kolomformaten niet kunt aanpassen, dan is het best om voor de export de datumformaten in Gramps aan te passen. Dit doet U via Bewerken -> Voorkeuren -> Weergave -> Datumformaten.

Gramps-notes.png
Excel allows laat U toe om kollommen als tekst te zien bij het openen van het CSV bestand.

Als U dit niet doet, kan Excel de datum mogelijk verkeerd lezen. Verander het type van de kolom naar "Tekst" in plaats van "Standaard". Een manier om dit te doen is door het CSV bestand te openen via het Bestand-menu (Kies "Alle bestanden (*.*) als het bestands type in de "Openen" dialoog venster). Hierna komt de "Wizard Tekst importeren" waar U kunt kiezen voor Gescheiden door Komma, en alle kolommen als Tekst (Kies de eerste, blader dan naar de laatste en via shift-click heeft U alle kollommen gekozen).

.

Gramps-notes.png
Excel kan niet direct Unicode CSV files opslaan.

Om op te slaan in een CSV met Unicode, sla het excel sheet op als "Unicode Tekst (*.txt)", open die in Notepad++. Gebruik Notepad++ 'Zoek' en vervang menu, verander alle tabs ('/t') naar kommas (','). Via Notepad++ 'Encoding' menu kan dan het bestand omgezet worden naar "UTF-8-BOM" en opgeslagen worden als een CSV bestand ('*.csv').


Importeren

Om uw gegevens te importeren:

 1. gebruikt u het bovenvermeld bestand of maakt u een nieuw rekenblad met genealogische gegevens aan, op de manier hier onder beschreven
 2. Gramps starten
 3. Importeer het bestand in uw huidige familiestamboom

De programmacode zorgt er voor dat enkel die informatie die is aangepast of toegevoegd in uw gegevensbestand wordt opgeslagen. Maar het programma veronderstelt wel dat de rekenbladgegevens in het juiste formaat ingevuld zijn.

Indien u dit rekenblad in Open/Libre Office laadt, controleer dan dat elke kolom als tekst wordt gezien en niet volgens het standaardformaat. Het standaardformaat zal uw datum- en cijfergegevens veranderen. Of u kunt, als het rekenblad geopend is, alle cellen selecteren en dan het celformaat veranderen in Tekst.

Een rekenblad bestaat uit kolommen. Elke kolomhoofding zou de naam moeten bevatten en het gegevenstype voor deze kolom. U moet de juiste benaming gebruiken voor de kolommen, welke zijn:

Plaatsen

Locatie - Een referentie naar deze plaats
titel - De titel van de plaats
naam - De naam van de plaats
type - Het type van de plaats (bijvoorbeeld: Dorp, Stad, Gemeente, Provincie, etc.)
Breedtegraad - Breedtegraad van de plaats
Lengtegraad - Lengtegraad van de plaats
code - postcode
Besloten in - Een verwijzing naar een plaats welke deze omvat
datum - De datum wanneer het besloten is geworden

Personen

persoon - een verwijzing gebruikt voor families (huwelijken en kinderen) 
Achternaam - achternaam
Voornaam - de voornaam
Roep - bijnaam, roepnaam
Achtervoegsel (Jr., Sr.)
Voorvoegsel - naamprefix (van, de...)
Titel - titel (Dr., Mr.)
Geslacht - vrouwelijk of mannelijk of onbekend
Geboortedatum - geboortedatum
Geboorteplaats - geboorteplaats
Geboortebron - bronmateriaal van de geboorte
Doopdatum - Datum van doping
Doopplaats - Plaats van doping
Doopbron - bronmateriaal van doping
Sterfdatum - overlijdensdatum
Sterplaats - plats van overlijden
Overlijdensbron - bronmateriaal van het overlijden
Begrafenisdatum - Datum van begrafenis
Begraafplaats - Plaats van begraving
Begrafenisbron - Materiaal bron van begrafenis
Doodsoorzaak - Oorzaak van overlijden
Opmerking - Een opmerking over de persoon

Huwelijken

Huwelijk - wenst u hier een verwijzing naar een familie, dan moet u hier de overeenkomende naam invullen
Man/vader/parent1/echtgenoot - een verwijzing naar een bovenstaande persoon die de echtgenoot is 
             (voor een vrouwelijke ''parent1'', moet u het geslacht in de persoonsarea invullen, 
             of later in Gramps aanpassen)
Vrouw/moeder/parent2/echtgenote - een verwijzing naar een bovenstaande persoon die de echtgenote is
             (voor een mannelijke ''parent2'', moet u het geslacht in de persoonsarea invullen
             of later in Gramps aanpassen)
Datum - huwelijksdatum
Locatie - de plaats van het huwelijk
Bron - bronmateriaal ivm. het huwelijk
Opmerking - een opmerking ivm. het huwelijk

Families

Familie/gezin - een verwijzing om dit met de huwelijksgegevens te verbinden (vereist)
Kind - een verwijzing naar de bovenstaande persoon die een kind is
Bron - bronmateriaal over het huwelijk
Opmerking - een opmerking over de familie
Geslacht - vrouwelijk of mannelijk) 
     [u kunt geslacht hier invullen of in de persoonsarea]

Details

Er is geen hooflettergevoeligheid. U kunt een willekeurige combinatie gebruiken in elke volgorde. (Maar u dient steeds een achternaam en voornaam op te geven om een persoon te definieren en als u gegevens in de kolom kind invult, dienen ook de huwelijksgegevens ingevuld te worden. De kolomnamen zijn voorlopig in het Engels maar de gegevens worden in uw taal ingevuld met inbegrip van woorden zoals mannelijk en vrouwelijk.

Elk gegeven kan op een aparte plaats ingevuld worden op de juiste area. Er is geen limiet op het aantal area's per pagina en elke area kan een onbeperkt aantal rijen hebben. Laat wel een lege rij tussen de area's. Zorg ook dat de area's van elkaar gescheiden zijn, dus niet naast elkaar. Ze moeten zich onder of boven de andere area's bevinden.

U kunt tevens een aantal area's van het zelfde tyype hebben in één rekenblad. De enige restrictie is dat indien u naar een persoon verwijst, u dit dient te doen in een rij lager dan die waar de persoon beschreven werd. Het zelfde geldt voor een huwelijk: de refenteie één rij lager dan de beschrijving.

Als U gebruik maakt van 'grampsid' om bepaalde gegevens te veranderen, pas dan erg op bij het importeren in een bestaande stamboom. Elke data wordt overschreven met de imhoud uit het rekenblad, die dezelfde grampsid heeft. Als U referenties gebruikt voor plaatsen, personen huwelijken en familie die omsloten zijn door rechte haakjes (bijvoorbeeld '[i0001]'), dan worden deze ook als grampsids behandeld. Als U nieuwe informatie wil toevoegen, dan wordt U aangeraden om deze rechte haakjes niet te gebruiken, om zo te voorkomen dat U bestaande informatie per ongeluk overschrijft. Als U beide referenties door elkaar gebruikt, moet U de normale referenties achter die met rechte haakjes zetten.

Indien u uw gegevens invoert in een tekstbestand en u wenst comma's te gebruiken zoals "Janssens, pvba", dan moet u de volledige celwaarde insluiten tussen dubbele aanhalingstekens EN de eerste dubbele aanhalingsteken vlak na de komma. Een voorbeeld:

Huwelijk, person1, person2, Locatie
m1, p1, p2,"Janssens, pvba., MO"
m2, p3, p4,"Peeters, PA"

Een rekenbladprogramma zal dit automatisch voor u doen.

Hier is een voorbeeld van een rekenblad in Open/Libre Office, maar dit geldt voor ieder rekenbladprogramma waar u mee wenst te werken.

Fig. 2. Open/LibreOffice

Merk op dat de gegevens niet hoeven te starten op de eerste rij of eerste kolom.

Dit is het resultaat na importeren in Gramps:

Fig. 1. Importresultaat

Hier een voorbeeld van een CSV-rekenblad met verschillende area's:

Voornaam, Achternaam, Geboortedatum
Jan,    Huismans, 11/11/1965
Katie,   Huismans,  01/26/1973

Persoon, Voornaam, Achternaam
p1,   Tom,    Janssens
p2,   Maria,   Peeters
p3,   Peter,   Smits
p5,   Jef,    De Dekker
p6,   Karen,   Mertens
p7,   Jos,    Petit

Huwelijk, Man, Vrouw
m1,    p1,   p2
m2,    p5,   p6

Familie, Kind
m1,   p3
m1,   p6
m2,   p7

Indien u deze gegevens knipt en plakt in een bestand, kunt u deze gegevens onmiddelijk importeren.

Een datum kan elke valide Gramps datum zijn, inclusief formaten zoals "26 JAN 1973" of "26.1.1973".

Maakt u gebruik van de juiste Gramps-IDs in rechte haken, dan kunt u verwijzen naar reeds bestaande personen in uw gegevensbestand. Een voorbeeld:

Persoon,     voornaam, achternaam
de zoon van Jef, Louis,  Janssens

Familie, Kind
[F1524], de zoon van Jef

Man, vrouw
[I0123], [I0562]

Voornaam, achternaam
Tim, Peeters

Plaats,besloten in
[P0001,[P0002]

In dit voorbeeld wordt de persoon Louis Janssens aangemaakt en toegevoegd aan de bestaande familie F1524.

Ook wordt een huwelijk tussen de reeds bestaande personen I0123 en I0562 toegevoegd.

Eveneens wordt de persoon Tim Peeters aangemaakt. Deze persoon heeft verder geen verwantschap met iemand.

Tenslotte wordt bepaald dat plaats P0001 ingesloten is in P0002.

Een voorbeeld

Fig. 3. Rekenblad

In dit ander voorbeeld werd een volledige generatie ingegeven: 16 namen en huwelijksgegevens. De kinderen waren reeds aanwezig in het gegevensbestand. Dit werd ingegeven in Open/Libre Office:

In dit voorbeeld kunt u zien dat we ook cijfers of tekst als referenties tusssen de verschillende area's kunnen gebruiken. In de area personen werden de cijfers 1 tot en met 16 gebruikt. Dit maakt het eenvoudiger om de verwijzing naar de huwelijken te maken. de huwelijken werden gemerkt met de letters A tot en met H.

De kinderen in de derde area, bestaan al binnen Gramps.

Dit bestand opslaan als CSV, en inlezen in Gramps geeft de meest rechter kolom in de boom:

Fig. .1 Dit bestand opslaan als CSV, en inlezen in Gramps geeft de meest rechter kolom in de boom.


Vorige Index Volgende
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions